La mesura permetria evitar l’emissió de 63.540,3 tones de CO2 a l’atmosfera

Amb el lema “Aquest estiu no passis fred”, el departament d’Economia i Finances engega una campanya de conscienciació per tal de fomentar l’ús responsable dels aparells d’aire condicionat, de manera que el termòstat sempre es posi a una temperatura adequada que generi benestar i, al mateix temps, estalviï energia. En els darrers anys s’ha registrat un gran creixement en la instal·lació de sistemes de refrigeració a les llars i als llocs de treball, fins al punt que la climatització ja representa el 47% del consum energètic domèstic i el 40% en el sector serveis.

L’objectiu de la iniciativa és evitar que els aparells es regulin a temperatures excessivament baixes durant els mesos d’estiu. Així, per exemple, una família es pot estalviar 95,2 euros en la factura elèctrica, ja que un aire condicionat que estava programat a 19ºC, si es regula a 25ºC, redueix el consum de 1.600 kWh a 900 kWh en tres mesos. Mitjançant la regulació dels aparells de refrigeració en l’àmbit domèstic i en el sector serveis, Catalunya podria estalviar fins a l’1,1% del consum elèctric d’aquests sectors, xifra que permetria deixar d’emetre 63.540,3 tones de CO2 a l’atmosfera.

Adhesió del sector serveis

A més de l’acció de difusió, que consistirà en l’emissió d’anuncis per televisió i falques radiofòniques, la inserció d’anuncis en premsa i la col·locació de ‘banners’ a Internet, la campanya també pretén que les empreses del sector serveis s’hi adhereixin i es comprometin a posar els seus sistemes de climatització a temperatures d’acord amb els màxims i mínims recomanats. Els comerços, les grans superfícies comercials, les sales de cinema o les empreses de transport públic són alguns dels principals destinataris de la iniciativa.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya donarà exemple i situarà els termòstats de tots els seus edificis a 25ºC a l’estiu i a 20ºC a l’hivern, mesura inclosa dins de l’acord per a l’estalvi i l’eficiència energètica en els edificis públics signat pel Govern el passat 19 d’abril. Aquest programa, preveu aconseguir un estalvi de 150 GWh en el consum energètic dels edificis i les instal·lacions de la Generalitat l’any 2015, és a dir, un 11% del seu consum.

Consum d’energia elèctrica destinat a refrigeració

(durant l’any 2006)

Sector

Consum d’energia (GWh)

Cost

(milions d’euros)

Domèstic

310,5

42,23

 

 

 

      - Oficines

663,6

90,25

      - Comerços

625,6

85,08

      - Hotels i restaurants

586,9

79,82

      - Altres

483,9

65,81

Serveis

2.360,0

320,96

Total

2.670,5

363,19

Consum d’energia estimat amb els aparells de refrigeració programats a 25ºC

(durant els mesos d’estiu)

 

Sector

Consum d’energia per refrigeració a 25ºC  (GWh)

Cost

(milions d’euros)

Domèstic

265,3

36,08

 

 

 

      - Oficines

580,6

78,96

      - Comerços

563,0

76,57

      - Hotels i restaurants

542,9

73,84

      - Altres

442,4

60,17

Serveis

2.129,0

289,54

Total

2.394,3

325,62

Estalvi potencial mitjançant la regulació de termòstats

(durant els mesos d’estiu)

 

Sector

Estalvi potencial d’energia

Estalvi econòmic

(milions d’euros)

Estalvi d’emissions de CO2

Domèstic

45,2

6,147

10.402,3

 

 

 

 

      - Oficines

83,0

11,288

19.078,8

      - Comerços

62,6

8,513

14.389,7

      - Hotels i restaurants

44,0

5,984

10.124,1

      - Altres

41,5

5,644

9.545,4

Serveis

231,0

31,416

53.138,0

Total

276,3

37,563

63.540,3