El departament d\'Educació a les Terres de l\'Ebre ha notificat que un total de 3.320 alumnes han sol·licitat cursar estudis als centres ebrencs, essent el gruix més important els de P-3 amb 1.613 preinscripcions.

El Departament d’Educació va publicar dimarts, 5 de juny, les llistes definitives d’assignació de places en relació a la preinscripció per als ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària obligatòria als centres sostinguts amb fons públics. Un total de 141.569 alumnes han participat en aquest procés de preinscipció per al proper curs escolar 2007-2008, xifra que suposa un increment de 6.100 respecte del procés del curs passat.Malgrat l’augment de demanda d’escolarització, fruit del creixement vegetatiu de la població catalana, la satisfacció de la demanda ha mantingut el nivell dels anys anterior.

A les Terres de l’Ebre, la quantitat de sol•licituds ha estat de 3.320 alumnes i el gruix més important correspon a P-3, amb 1.613 preinscripcions, on el 94,2% de l’alumnat ha estat admès al centre escollit en primera opció. Pel que fa al primer curs d’ESO, hi ha hagut 1.362 sol•licituds, de les quals un 97,8% han estat admeses en primera opció.

L’increment de preinscripcions a P-3 ha generat un augment en el nombre de grups ofertats que ha passat a ampliar-se en 7 grups més.

Fins a aquest procés de preinscripció, no s’havien creat àrees de proximitat en cap dels municipis dels Serveis Territorials i, atesa l’experiència del 2006, al municipi de Tortosa s’han creat àrees de proximitat corresponents a cadascuna de les diferents pedanies i al nucli urbà de la ciutat, en educació infantil i primària. Ara, un cop analitzats els resultats de l’actual preinscripció, caldrà crear-ne de noves al municipi de Deltebre, en els mateixos nivells, donat que ha estat l’únic municipi on s’ha presentat un incident en aquest sentit.

En el territori existeix una única OME (Oficina municipal d’escolarització), al municipi d’Amposta que cada curs es consolida en els seus serveis.

Aquest any ha atès una vintena de sol•licituds en general i les corresponents al nou CEIP que entrarà en funcionament el proper curs escolar.

Les llistes definitives d’assignació de places es poden consultar als centres docents o a la pàgina web del Departament (http://www.gencat.net/educacio).

El Departament d’Educació ha fet un esforç per, d’acord amb el criteri de proximitat, satisfer al màxim aquelles peticions que l’oferta inicial no preveia. A la vegada vol agrair la col•laboració i la comprensió dels pares i mares i dels centres en un procés que afecta tanta gent i que obliga a establir equilibris que de forma molt minoritària, poden provocar insatisfaccions.

El Departament d’Educació recorda que el procés de matriculació començarà la setmana vinent i que fruit d’aquest procés de matriculació encara poden haver-hi alguns canvis en la distribució de l’alumnat.Però, vol deixar clar que cap nen o nena quedarà sense oferta de plaça escolar al seu municipi.