La consellera de Cultura, Caterina Mieras, i el conseller dEconomia i Finances, Antoni Castells, signaran demà, divendres 14 doctubre, a les onze del matí, lacord entre el Departament de Cultura i lInstitut Català de Finances per al finançament del Pla dEquipaments Culturals 2005-2007, més conegut com a Pla de Xoc. A continuació, tots dos consellers atendran els mitjans de comunicació.El Pla té per objectius consolidar una xarxa dequipaments escènics i centres culturals polivalents, desplegar una xarxa de centres de producció i creació artística, continuar el desplegament de la xarxa darxius comarcals i impulsar la rehabilitació, en matèria de seguretat i accessibilitat, dateneus i equipaments culturals de les entitats sense ànim de lucre.Barcelona, 13 doctubre de 2005