El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, acompanyat del secretari general del DAR, Jordi Bertran, ha presentat aquesta tarda, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya, els pressupostos del Departament per a aquest 2007, que reflecteixen un increment del 8,04% respecte l’exercici anterior, passsant de 318,8 milions d’euros al 2006 a 344,5 milions d’euros al 2007. El pressupost Total del GRUP DAR per a aquest any és de més de 472,88 M€ per l’any 2007.

A més, com ha destacat Llena, l’evolució pressupostària que ha seguit el DAR al llarg d’aquests darrers anys ha estat clarament positiva, en tant que el creixement acumulat  del pressupost per al període 2001-2007 és superior al pressupost del conjunt de la Generalitat de Catalunya en un 39%. Així, en el període 2003-2007, l’augment acumulat d’aquests darrers anys ha estat el més significatiu de tota l’evolució pressupostària al llarg de la història, en tant que aquests imports arriben a un increment de quasi el 65%.

El titular del DAR ha assenyalat tres factors bàsics que orienten els comptes d’aquest exercici: el canvi de nom i reestructuració  del departament per ampliar les competències en l’àmbit de la indústria agroalimentària i l’acció al territori, com palesa la creació d’una nova direcció General d’alimentació, Qualitat i Indústries agroalimentàries; l’inici d’un nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR); i el fet d’estar en el marc d’un pressupost prorrogat. “En definitiva, estem al davant d’un pressupost que ha respondre  tant a les expectatives del sector com als nous reptes que plategem des de l’administració per a la viabilitat i la modernització del camp català”, ha afirmat.

Llena ha volgut remarcar que es manté el ritme d’inversions d’aquests darrers anys, amb 98,4 milions d’euros per aquest 2007, experimentant també una pujada respecte al 2006. Es tracta d’inversions que s’eleven a 190.688.692 euros, recursos que representen el 55 per cent de l’import del pressupost. En aquest sentit, val a dir que les infraestructures viàries rurals, les obres de regadiu, les noves tecnologies, el nou model de fertilització nitrogenada, i la implantació de noves tecnologies al medi rural, centren el capítol d’inversions.

Com ha volgut concloure el màxim responsable del DAR, el pressupost presentat avui s’articula al voltant dels següents objectius: potenciar  la competitivitat de l’empresa agrària i pesquera a través de la reestructuració, el desenvolupament i la innovació; impulsar la modernització i la internacionalització de l’agroindústria, garantir aliments segurs i de qualitat als consumidors; treballar per  millorar la qualitat de vida a les zones rurals  a través de l’aplicació de mesures de millora de les infraestructures i d’equipaments bàsics que permetin una diversificació econòmica de les zones rurals; i impulsar una administració àgil i propera al ciutadà.

En definitiva, el conseller Joaquim Llena ha volgut fer palès que es tracta “d’un pressupost realista i acceleradament progressiu”, elaborat en el marc d’un nou Estat d’Autonomia de Catalunya, que amplia l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i desenvolupament rural, i en un procés de canvi d’organització i orientació arrel de la publicació del decret 421/2006, que ha suposat no només un canvi en el nom del departament sinó una ampliació de competències en l’àmbit de la indústria agroalimentària.

7 de juny de 2007