El departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha elaborat un programa adreçat al sector pesquer que té com a objectiu fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica.

Aquest programa, que avui el conseller Carnes ha presentat al comissari de Pesca de la Unió Europea (UE), Joe Borg, té com a objectiu prioritari sensibilitzar els professionals del sector sobre la necessitat de gestionar i utilitzar de manera eficient l’energia.

Per aquest motiu, el programa inclou un seguit d’actuacions previstes com són executar un pla de formació i sensibilització; crear un servei d’assessorament energètic a l’armador i establir una línia d’ajuts específics. Segons el comissari Borg, “aquesta és una iniciativa important, en la línia que està treballant Europa”.

Per altra banda ha remarcat que està disposat a buscar fórmules per tal d’ajudar a tirar endavant aquest pla. Pel que fa al pla de formació, l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (ECNPC) ofertarà 300 places del curs d’estalvi i eficiència energètica. Aquest curs tindrà com a objectiu sensibilitzar als professionals del sector sobre la necessitat de gestionar i utilitzar de manera eficient l’energia i demostrar la repercussió positiva d’una bona gestió energètica sobre el benefici de l’explotació, tant pel que fa a la rendibilitat com a la sostenibilitat.

 Quant a l’assessorament energètic a l’armador, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP signarà en breu un conveni amb el Col•legi Oficial d’Enginyers Navals i Oceànics, a través del qual enginyers navals col•legiats podran assessorar l’armador, amb càrrec a l’ECNPC, sobre les actuacions relacionades amb les àrees de millora susceptibles d’implementar en el seu vaixell.

D’altra banda, per tal de promoure l’aplicació a bord dels vaixells de pesca de determinades mesures que millorin l’estalvi i l’eficiència energètica, el DARP establirà un conveni amb l’Institut Català d’Energia per realitzar accions conjuntes en el camp de la millora de l’eficiència energètica a través d’una línia d’ajuts adreçada a la implantació de tecnologies més eficients energèticament segons el tipus de vaixell. 1 de juny de 2006