El conseller de Justícia va signar el passat 5 de maig amb el Ministre de Justícia un conveni de cooperació tecnològica que ha de permetre la presentació telemàtica d’escrits i notificacions a les oficines judicials per part dels diferents operadors jurídics (advocats i procuradors).

El Ministeri de Justícia ha desenvolupat un sistema de comunicacions electròniques en l’àmbit de l’Administració de justícia, denominat LexNET, que, en un entorn web, permet la presentació telemàtica mitjançant la signatura electrònica.

El Departament de Justícia de la Generalitat, conscient de la importància que tenen la utilització i aplicació de les noves tecnologies en aquest àmbit, ja en va impulsar la implantació signant, l’any 2003, un Protocol d’actuació per a l’establiment d’una prova pilot d’utilització de la signatura electrònica entre el Jutjat Social de Reus i el Col•legi d’Advocats de Reus, prova que també es va dur a terme al partit judicial de Tarragona.

Amb l’experiència prèvia d’aquestes iniciatives, el Departament de Justícia estava interessat ara en la implantació del sistema LexNET a les oficines judicials de Catalunya, i el Ministeri de Justícia estava disposat a cedir-ne l’ús.

El conveni que s’ha signat formalitza aquesta cessió, que ha de facilitar tant la realització d’actes de comunicació processal per les oficines judicials com la presentació d’escrits i documents per part dels professionals del dret.