El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia va organitzar, el dies 3 i 4 de novembre a Tarragona, les Jornades de Treball L’Organització del deganat i la nova oficina judicial adreçada als jutges degans de Catalunya. L’objectiu de les jornades, inaugurades pel conseller de Justícia, Josep M. Vallès, va ser analitzar les funcions i competències dels jutges degans, establir les linies bàsiques d’un bon funcionament de l’oficina judicial i estudiar les reformes processals pendents que afectin l’oficina judicial.

En l’acte de presentació  també va intervenir la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Maria Eugènia Alegret. Durant les jornades, a les que van assistir al voltant uns quinze jutge degans del principals partits judicials de Catalunya, van participar: Juan Ramon Reig Purón, Magistrat del Jutjat de 1a Instància núm. 3 i jutge degà de Terrassa que va analitzar les Funcions i competències del jutge degà, Jorge Vergara Aranda ,Jutge del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Mollet del Vallès, Enriqueta Terol Ensenyat, Secretària judicial del Jutjat Degà de Barcelona, Ramon Gutièrrez Coronado, Director dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona i  Maria Sanahuja Buenaventura, Magistrada del Deganat Únic de Barcelona, qui va exercir de moderadora del Taller de discussió: Aspectes pràctics del deganat i, Núria Clèries Nerín, Directora General de Relacions amb l’Administració de Justícia qui va debatre sobre El projecte de nova oficina judicial a Catalunya en els aspectes organitzatius i tecnològics.

En la segona jornada de treball van intervenir: Leandro Martínez Puertas, Magistrat i assessor del Ministeri de Justícia que va parlar de La nova oficina judicial i les reformes processals necessàries, Luis Fernando Martínez Zapater, Magistrat del Servei d’inspecció del Consell General del Poder Judicial que va analitzar Els jutges i l’oficina judicial des de la perspectiva de la nova Llei orgànica del Poder Judicial, José Luis Gómez Moreno, Jutge degà de València que va tancar les jornades amb una exposició sobre La creació de la nova oficina judicial en relació al deganat: perspectives de canvi.