El secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, Albert Batlle, i el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya,  Pere-Joan Pujol han signat un conveni de col·llaboració perquè els joves infractors realitzin prestacions en benefici de la comunitat (PBC’S) en les entitats associades a Federació d’Ateneus de Catalunya.

Mitjançant aquest Acord, els joves sotmesos a aquesta mesura de justícia juvenil desenvoluparan, entre d’altres, les següents activitats: col·laboració amb els tècnics de l’entitat a nivell administratiu i de gestions, i suport en les tasques quotidianes de l’activitat de l’entitat. El conveni signat entre la secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i la Federació d’Ateneus de Catalunya també s’aplicarà als Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC’s) que fan els adults sotmesos a aquesta mesura judicial.