L'Oficina de promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat; Unescocat; la Fed. Catalana d'ONG pels Drets Humans; l'Escola de Cultura de Pau (UAB) i fins a 43 ONG més han enviat una declaració a l'ONU on li reclamen garanties perquè relators especials i experts puguin continuar investigant i denunciant les violacions de Drets Humans arreu del món

L’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat i les principals ONG catalanes que treballen pels Drets Humans han fet arribar a l’ONU una declaració conjunta sobre el futur del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. El text exigeix a l’ONU més garanties en la defensa dels drets humans i intenta evitar que el Consell perdi la capacitat de controlar les violacions de drets humans arreu del món. Aquest control s’exercia fins ara a través del que es coneix com a procediments especials: relators especials, experts independents, grups de treball, etc. Ara, però, aquests procediments de control estan en perill per la reforma que prepara Nacions Unides i per les pressions d’alguns països, una advertència que ja han fet entitats internacionals com Human Rights Watch o Amnistia Internacional.

En aquest sentit, el director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, Xavier Badia, ha destacat la “utilitat dels procediments especials en la defensa de les víctimes de violacions dels Drets Humans” i el paper de la declaració conjunta com a “bon mecanisme de treball per unificar administració, universitats i societat civil”. Alhora, ha destacat que la iniciativa és un “bon argument per enfortir la presència de Catalunya en l’àmbit internacional dels Drets Humans”. Per la seva banda, el director d’Unescocat, Agustí Colomines, ha remarcat la importància del document “perquè la veu de Catalunya estigui present en els debats internacionals de pau” i “ perquè no es pot permetre que es condicioni la defensa dels Drets Humans”.

La declaració catalana sobre el Consell de Drets Humans, presentada avui per les entitats promotores, s’ha fet arribar a Nacions Unides coincidint amb la reunió del Consell de Drets Humans de l’ONU que aquests dies debat un codi de conducta sobre els Procediments Especials. El text es va enviar el 30 de maig a través d’Unescocat, l’única entitat formalment capacitada per fer-ho donat que té estatus consultiu a NNUU. Es tracta d’una iniciativa de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans i l’Escola de Cultura de Pau de la UAB; Unescocat i la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans que ha aconseguit l’adhesió d’una quarantena d’ONG més. En total, la declaració té el suport d’una setantena d’entitats catalanes amb el suport de l’Oficina de promoció dels Drets Humans i la Pau.

El director de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, Vicenç Fisas, ha destacat “el to propositiu del document, que ha de ser la marca de la feina que hem de fer en Drets Humans” i ha valorat positivament que es tracta d’un “document unitari”, fruit de la col·laboració “necessària i positiva” entre entitats, societat civil i administració. Fisas també ha recordat la voluntat “preventiva del document, que supera la queixa i passa a una cultura amb capacitat per frenar dinàmiques i fets a través del plantejament d’actuacions efectives”.

 Principals punts de la declaració:

  • Les propostes sobre la reforma del procediments especials no van dirigides a millorar la seva efectivitat sinó a rebaixar la seva independència i eficàcia.

 

  • Els projectes sobre els procediments especials presentats fins ara no exigeixen als estats que cooperin amb els relators i experts en drets humans per garantir l’èxit de les seves investigacions.

 

  • El nou Consell de Drets Humans pretén exigir als relators, experts i grups de treball que comprovin la veracitat de les al·legacions de violacions de DDHH. Aquesta exigència transcendeix el control d’objectivitat necessari i provocaria un greu alentiment del procés de protecció en situacions que reclamen una resposta immediata.

 

  • Els nous projectes sobre el Consell no inclouen la protecció que cal garantir a les persones que arrisquen la vida per denunciar situacions de violacions de Drets Humans en determinats països.

 

  • El Consell de Drets Humans de l’ONU hauria d’incorporar a les seves ressolucions les denúncies i informes dels relators i experts sobre violacions de DDHH. Cal dissenyar mecanismes perquè aquests informes serveixin d’instruments d’alerta davant el Consell de Seguretat.

 

  • Cal que el Consell es limiti a recordar els principis d’imparcialitat i independència dels procediments especials; que la millora de la prevenció dels abusos i la protecció de les víctimes inspiri la reforma del sistema; que els països de la UE mantinguin una actitud ferma per protegir aquests procediments i que els debats sobre els sistema internacional de protecció dels Drets Humans incloguin la participació de les entitats.

El Consell de Drets Humansés un òrgan subsidiari de l'Assemblea General de l’ONU creat el febrer de 2006. Està format per 47 països i s’ocupa de promoure el respecte universal per a la protecció de tots els drets humans i emetre recomanacions en situacions de violacions de drets humans i realitza examens periòdics sobre el compliment per part de cada Estat de les seves obligacions en matèria de drets humans. El Consell encarrega als procediments especials (relators, experts..etc) la missió d’examinar la situació dels drets humans en determinats països o fenòmens importants relacionats amb els drets humans.

L’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humansés la unitat de la  Generalitat responsable de promoure una cultura de la pau i respecte als drets humans. És la impulsora del projecte de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), que actualment es troba en tràmit parlamentari, programa accions en l’àmbit del foment de la pau i el respecte als drets humans, i atorga ajuts a entitats i ens locals que treballen en aquest mateix àmbit.

 

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el gabinet de comunicació del DIREP:

93 552 61 08 /09