El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret de convocatòria d’eleccions dels representants  dels membres del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia –Mossos d’Esquadra, que està previst que se celebrin a finals de juliol.

 

Segons s’estableix a l’article 54 de la Llei 10/1994 d’11 de juliol de la Policia de la Generalitat el nombre de representants a escollir serà de 15, elecció que s’ha de fer sobre la base d’un representant per cada vuit-cents cinquanta funcionaris, de cadascuna de les escales del cos de Mossos d'Esquadra.

 

D'acord amb aquest criteri, els 15 representants es distribuiran a raó de 12 per a l'escala bàsica, 1 per a l'escala intermèdia, 1 per a l'escala executiva i 1 per a l'escala superior.

 

S'han de constituir, com a màxim, 80 meses electorals parcials no itinerants, d'acord amb els principis de proximitat geogràfica, vies de comunicació existents i nombre d'electors.

 

A totes les meses electorals parcials hi emetran el seu vot els membres de les escales bàsica i intermèdia del cens corresponent, que votaran els seus representants mitjançant sobres i paperetes de colors diferenciats per a cada escala.

 

Els membres de les escales superior i executiva emetran el seu vot a les meses electorals parcials que es constitueixin a la seu central de la Direcció General de Policia, a les seus de les respectives regions policials, i a la seu de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra al complex central de Sabadell, en els cens de les quals constaran d'acord amb la seva adscripció orgànica o territorial. El sobres i les paperetes de votació d'aquestes escales també seran de colors diferenciats per a cada escala, i de diferents colors que les altres escales.

 

El Govern de la Generalitat ha de convocar les eleccions corresponents en el termini d'un mes a comptar a partir del tercer dia de la presentació de l'escrit de promoció d'eleccions a l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals, del Departament de Treball. El procés electoral s’obre el dia 18 de juny de 2007, dia en què es constituirà la Mesa Electoral Coordinadora i s'aprovarà el calendari electoral.