El CPN de Miami ha acaparat el 23% dels contactes realitzats en aquestes jornades, el de Mèxic el 22%, el de Nova York el 21%, el de Mont-real el 18% i el de Los Angeles el 16%.

Per sectors d'activitat, el de biotecnologia, farmacèutic i moda s'han interessat especialment per la zona est dels EUA; el del software, audiovisual i electrònica per la zona oest dels EUA, les immobiliàries i el sector nàutic s'han decantat sobretot per Florida i Centre d'Amèrica mentre que el de fabricació de maquinària industrial i el químic i farmacèutic per Mèxic. De la seva banda, Canadà ha centrat l'atenció del sector alimentari i l'aeroespacial

Les Jornades Econòmiques NAFTA es tanquen amb un centenar de contactes entre empreses catalanes i responsables de Centres de Promoció de Negocis del COPCA als EUA, Canadà i Mèxic. L’objectiu d’aquestes jornades econòmiques organitzades pel COPCA del 29 al 31 de maig a Barcelona, ha estat analitzar les oportunitats reals de negoci en els diferents mercats i oferir a l’empresa assessorament especialitzat per assolir amb èxit els seus projectes d’internacionalització, a partir de reunions “b2b” entre responsables d’empreses i els directors dels Centres de Promoció de Negocis (CPNs) del COPCA a Miami,  Nova York, Mont-real, Los Angeles i Mèxic DF.

66 empreses catalanes han realitzat un centenar de contactes

Els 5 Centres de Promoció de Negocis (CPNs) del COPCA a l’àrea NAFTA —Nova York, Los Angeles, Miami, Mont-real i Mèxic DF— han despertat un gran interès entre les 66 empreses catalanes que han participat en les jornades econòmiques.

El CPN de Miami ha acaparat el 23% dels contactes realitzats en aquestes jornades, el centre de Mèxic el 22%, el de Nova York el 21%, el de Mont-real el 18% i el de Los Angeles el 16%.

Per sectors d’activitat, d’interès de les empreses catalanes participants s’ha repartit geogràficament:

- Els sectors empresarials catalans de biotecnologia, indústria farmacèutica i sector de la moda han manifestat un especial interès per la zona est dels EUA.

- De la seva banda, els sectors de la fabricació de software, electrònica i audiovisual han focalitzat la seva atenció en la zona oest dels EUA.

- Les empreses catalanes més interessades en Florida i Centre d’Amèrica han estat les empreses immobiliàries, de nàutica i accessoris i consum en general.

- Les empreses més interessades en Canadà són les del sector alimentació i distribució d’alimentació (molt en especial els productes gourmet) i el sector aeroespacial.

- Les empreses catalanes interessades per Mèxic pertanyen a diferents sectors, amb un lleuger predomini d’empreses de fabricació de maquinària industrial i dels sectors químic i farmacèutic.

El NAFTA: una de les més importants àrees de lliure comerç del món

Des de 1994, el NAFTA ha esdevingut una de les àrees de lliure comerç més importants del món, gràcies a la creació d’un gran mercat que integra Canadà, EUA i Mèxic. Accedir-hi, suposa poder optar a bones oportunitats comercials i d’inversió i arribar a un mercat de gairebé 450 milions de consumidors potencials amb un poder adquisitiu mig alt. Fa anys que l’àrea NAFTA és la segona destinació de les exportacions catalanes, amb un volum d’uns 2.423 milions d’euros al 2006. Quant a les importacions, la xifra està al voltant de 1.479,45 milions d’euros per al 2006.

Els EUA es van convertir en la 9ena destinació de les exportacions catalanes durant el 2006, amb un augment respecte al 2005 de un 19,7% i representant el 3% del tota de les exportacions catalanes, segons dades del propi COPCA.

Canadà no es troba entre els principals països de les exportacions catalanes. Tot i això, al 2006 s’ha experimentat un augment del 16,4% de les exportacions catalanes respecte l’any anterior, situant-les al voltant dels 116 milions d’euros.

Pel que fa a Mèxic, les relacions comercials entre Catalunya i aquest país s’han vist afavorides de des l’any 2000, data de l’entrada en vigor del Tractat de Lliure Comerç signat entre Mèxic i la UE. Mèxic ha esdevingut el 10è client de Catalunya i el primer del conjunt d’Amèrica Llatina.