Un 40,50% dels 2.484 estudiants que es van presentar a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 anys les han aprovat. Dels 2.484 candidats que es van examinar de les proves els passats 5 i 12 de maig, 1.006 les han superat amb una mitjana de 5,77. Les proves s’han fet per primer cop de forma simultània a diferents universitats sota la coordinació del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Cal destacar l’increment de matrícula, prop de 300 alumnes, que s’ha produït en les proves d’aquest any.  Per franges d’edat, el 67,21% de matriculats tenen entre 25 a 34 anys (45% d’homes i 55% de dones), sent els 26 anys l’edat que concentra el màxim nombre de matrícula (307 estudiants, és a dir, quasi un 10% del total). Les opcions 1 i 2 (Ciències de la Salut i Cientificotecnològica) representen el 37% de matriculats i el 22% d’aprovats, mentre que les opcions 3, 4 i 5 (Humanitats, Ciències Socials, i Arts) representen el 65% de matriculats i el 78% d’aprovats.

Per matèries, les que presenten mitjanes més altes són alemany (9,00), comentari de text (6,02) i llengua catalana (5,29) – les mateixes tres matèries de l’any passat -; i les més baixes, matemàtiques aplicades a les ciències socials (2,67), física (2,70) i matemàtiques (2,77). Cal destacar que dues de les tres matèries amb millor nota, llengua catalana i comentari de text, són matèries comunes de les quals s’avaluen tots els candidats i sobre el global de la prova representen, un 7,5% i un 27,5% respectivament.