El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha completat la prova pilot de col·locació de faldons de protecció en barreres de seguretat de diversos punts de les carreteres C-155 i C-55. Paral·lelament, el DPTOP està redactant el projecte per estendre la instal·lació d'aquests elements, que tindrà en compte els resultats del programa pilot, les propostes del col·lectiu de motoristes i estudis d'accidentalitat. El projecte quedarà enllestit durant l'estiu, per tal que els treballs comencin a finals d'any, amb una inversió prevista de 600.000 euros.Pla pilot d’instal·lació de faldons

 El DPTOP completa avui el pla pilot de col·locació, en les barreres de seguretat de dues carreteres, de faldons de protecció per tal de reduir en cas d’impacte el risc de lesions als motoristes. Dins d’aquest pla, en els últims dies s’han instal·lat faldons en un tram de la carretera C-155 al seu pas pel terme municipal de Mollet del Vallès i avui du a terme els treballs previstos en quatre punts de la C-55, tres entre els muncipis d’Abrera i Monistrol de Montserrat i l’altre a Manresa. Aquest pla pilot ha comptat amb una inversió de 60.000 euros.

Els faldons contribueixen a repartir la pressió en cas de xoc d’un motorista contra els suports de les biondes, fet que redueix les possibilitats de patir talls o lesions greus a les extremitats. Aquests elements metàl·lics es disposen sota de la barrera, protegint els seus suports i impedint l’impacte directe. Per a establir la ubicació d’aquests faldons, s’analitzen aspectes com la geometria de la carretera; per exemple, si en determinats revolts hi ha algun obstacle o algun desnivell en els marges de la via; i les dades d’accidentalitat.

Millora en 8 quilòmetres de barreres

El pla pilot que ara s’ha completat s’emmarca en el programa específic de millora de la seguretat dels motoristes que està desplegant el DPTOP, una de les línies d’actuació del qual és la col·locació de faldons als suports de les barreres de seguretat. En aquest sentit, el DPTOP està redactant el projecte constructiu corresponent, que tindrà en compte els resultats de la prova pilot, així com les propostes transmeses pel col·lectiu de motoristes, estudis d’accidentalitat i la normativa vigent.

Aquest projecte constructiu quedarà enllestit aquest estiu. Els treballs per a col·locar els faldons es licitaran durant la tardor, de tal manera que la seva col·locació a la xarxa viària podria començar a finals d’any. Es preveu que s’actuï sobre un total de 8 quilòmetres de barreres, amb una inversió de 600.000 euros. Aquesta línia d’actuació podria tenir continuïtat en els pròxims anys.

Altres actuacions

En el marc de les actuacions que el DPTOP du a terme per tal de millorar la seguretat dels motoristes, recentment s’han retirat les barreres de protecció formades per cables flexibles instal·lades en trams de la C-17 al Vallès Oriental i la C-12, al Segrià, i s’han substituït per barreres de seguretat tubulars. Aquests treballs van comptar amb un pressupost de 60.000 euros.

Aquestes accions s’afegeixen a la política que ja du a terme el DPTOP de substituir els suports de les barreres de seguretat en forma d’”H”, que presenten arestes tallants, per d’altres tubulars, que comporten menys risc de lesions en cas de xoc. Aquests suports tubulars es col·loquen tant en vies de nova construcció com en carreteres existents que són objecte d’obres de millora o pavimentació.