Els exemplars nascuts a la Garrotxa formen part del Programa de conservació del cranc de riu autòcton del Departament de Medi Ambient i Habitatge

El Centre Reproductor de Cranc de Riu Autòcton d’Olot (la Garrotxa) ha aconseguit per primera vegada la reproducció en captivitat d’aquesta espècie amenaçada per malalties i per la invasió del cranc americà. Creat l’any 2004 amb la col•laboració de l’Ajuntament d’Olot i gestionat per l’equip tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica, el Centre Reproductor ha donat enguany els primers resultats amb l’obtenció de larves que, un cop esdevinguin crancs adults, serviran per repoblar els trams de riu aptes per allotjar-los.

El recurs a la reproducció en captivitat ha permès un millor coneixement de la biologia del cranc, i, alhora, ha fet possible estudiar algunes problemàtiques que afecten el seu cicle reproductiu. Aquest és el cas, per exemple, dels atacs de fongs que durant la tardor i l’hivern provoquen la pèrdua d’un gran nombre d’ous.

Per a l’estudi d’un possible tractament per a aquestes malalties fúngiques, que durant aquest primer any s’han combatut retirant manualment els ous infectats, s’ha comptat amb la col•laboració activa de l’Àrea de Biologia de l’IES Bosc de la Coma, àrea que, en el marc del Programa Escoles Verdes, ha desenvolupat ja diversos projectes relacionats amb el cranc de riu.

La situació de les poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) ha esdevingut crítica arreu. La forta expansió del cranc roig americà (Procambarus clarkii), la incidència sobre el cranc autòcton d’una malaltia fúngica (afanomicosi), a la qual el cranc americà és resistent, i els sovintejats períodes de forta sequera en són, entre d’altres, les causes principals. Tanmateix, però, la millora de l’estat de conservació dels rius i de la qualitat de les aigües superficials són factors que faciliten i van íntimament lligats a la recuperació de les poblacions de cranc.

La comarca de la Garrotxa no ha sigut aliena, ni de bon tros, a aquest fenomen general. L’any 2004, es va dur a terme el darrer inventari sistemàtic dels cursos fluvials de la Garrotxa amb l’objectiu de localitzar les poblacions que subsistien de cranc autòcton, i se’n va poder constatar una alarmant disminució, mentre es confirmava una forta expansió territorial i en nombre d’exemplars del cranc roig americà.

Per fer front a aquesta situació i evitar la desaparició del cranc autòcton, el Departament de Medi Ambient i Habitatge posarà en marxa un pla de recuperació del cranc de riu a Catalunya per gestionar la repoblació de l’espècie i els seus hàbitats, la creació de centres reproductors, i la divulgació i la conscienciació de la població i del personal de l’Administració implicat en el programa.

A la Garrotxa hi havia hagut fins a finals dels anys 70 una important població de cranc autòcton. Ara, la col•laboració institucional, la disponibilitat d’una infraestructura adequada i les bones condicions del medi han permès posar en funcionament el Centre Reproductor situat a l’antiga piscifactoria de la Moixina-pla de Llacs. Aquest Centre, juntament amb el del Pont de Suert, són les dues infraestructures de reproducció en captivitat previstes inicialment pel Programa de conservació del cranc de riu a Catalunya.

Durant aquest mes de juny, amb la col•laboració de més de trenta persones, es reprendrà la campanya de seguiment de les poblacions autòctones i l’elaboració de censos a les conques fluvials gironines del Fluvià, el Ter i la Muga.