Les proliferacions de meduses són un fenomen natural, però la seva presència al litoral pot ocasionar problemes als banyistes. Al llarg dels últims anys la freqüència de les proliferacions de meduses ha augmentat de forma notable i aquest fet ha propiciat una certa alarma social que pot repercutir negativament en les economies turístiques locals, sense deixar de tenir en compte el dany que representen per a l’explotació dels recursos pesquers. 

Davant d’aquest fenomen, el Ministerio de Medio Ambiente ha plantejat un programa o campanya pilot d’estudi i detecció de la presència de meduses, així com de diverses línies d’actuació en matèria d’informació i prevenció, i també d’actuacions puntuals de recollida,  i ha demanat la col·laboració de les CCAA. 

En aquest sentit, el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha reclamat al Ministeri “una acció integrada en totes les línies d’actuació plantejades per part de totes les administracions actuants (Estat, CCAA i Ajuntaments) , i amb l’aportació dels recursos materials i econòmics adients, tant per a les tasques d’investigació i d’informació, com també per a l’operativa de contingència en els casos excepcionals en què els experts així ho aconsellin”.