Un total de 99 comunitats de propietaris del Baix Llobregat, administrades fins ara per Adigsa, ha acabat el procés de traspàs de pagament de subministraments, serveis i pòlisses d’assegurances, iniciat el passat mes de gener, fet que significa que gestionaran directament les despeses comunitàries.

Adigsa és una empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

Les comunitats pertanyen a les promocions Font del Vidal (13), J. M. Marimón (3), situades a Esparreguera; Santa Teresa (9), a Gavà; Buenos Aires (42) i Verge del Carme (14), a Martorell, i Sant Bernat (18), a Olesa de Montserrat. Pel que fa al barri de Camps Blancs, a Sant Boi de Llobregat, el procés va iniciar-se més tard i, en aquests moments, el 62% de les comunitats ha assumit els serveis. Adigsa ha notificat a la resta que deixarà de fer-se càrrec del pagament de subministraments i serveis comunitaris a finals d’aquest mes, segons marca un edicte publicat el passat 28 d’abril al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les comunitats de propietaris que han d’assumir el traspàs de serveis no són de protecció oficial, ja que el període de qualificació ha estat exhaurit. Les comunitats han de fer-se càrrec del pagament de les despeses generals, segons disposa la Llei 49/1960, de propietat horitzontal i normes reguladores. El DOGC informa que, transcorregut un mes de la data de publicació de l’edicte, Adigsa comunicarà a les companyies subministradores que hauran de facturar els serveis directament a cada comunitat de propietaris.