L'EDAR tindrà un cabal màxim de 910 m3/dia, que es correspon amb una població de 4.550 habitants del terme municipal de Montbrió del Camp, tot i que la localitat de Cambrils també es veurà beneficiada per aquesta instalolació

El pressupost és superior als 716.600 euros

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat els treballs per finalitzar la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montbrió del Camp, a la comarca del Baix Camp. Aquestes obres es van iniciar l’any 2000, però per causes alienes a l’ACA -inundació de l’emplaçament inicialment previst, i de l’empresa adjudicatària de les obres- es va interrompre el desenvolupament previst dels treballs. 

L’EDAR tindrà un cabal màxim de 910 m3/dia, que es correspon amb una població de 4.550 habitants del terme municipal de Montbrió del Camp. Tot i això, la localitat de Cambrils també es veurà beneficiada per la entrada en funcionament d’aquesta instal·lació, ja que s’evitarà l’abocament d’aigües residuals al barranc d’en Gener. 

Es preveu que les obres, que compten amb un pressupost de més de 716.600 euros, acabin en un termini aproximat de sis mesos. 

La posada en funcionament de l’EDAR de Montbrió del Camp esdevindrà un pas important en la reutilització de les aigües tractades. Aquest projecte s’inscriu dins dels objectius de l’ACA en l’àmbit de la depuració i reutilització d’aigües i contribuirà a l’assoliment del percentatge del 22% d’aigües depurades a tot Catalunya destinades a diversos usos per a l’any 2015.