Tot i l’excellent nivell de qualitat sanitària de les aigües s’han registrat alguns incidents a les platges de Mataró, Sant Adrià del Besòs, Palafrugell, Begur i Cubelles

Els resultats de l’anàlisi de les aigües litorals, que realitza setmanalment  L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), han indicat que el 98% de les platges (235 punts de control) han presentat una qualitat sanitària de les aigües Molt Bona i el 2% restant Bona (6 platges) durant els darrers set dies. Cap platja ha obtingut les qualificacions de qualitat sanitària Moderada, Deficient o Dolenta.

No obstant, durant aquests dies s’han registrat un seguit d’incidències a les aigües litorals:

El dia 2 de juliol es va produir una avaria de sanejament, a la platja de l’Estació de Mataró, situada dins la zona portuària del port de Mataró. El mateix dia, quedà reparada aquesta avaria però, mentrestant es van abocar aigües residuals, directament a mar. Aquest fet, va provocar una alteració de la qualitat sanitària i de la qualitat visual de l’aigua de la platja de l’Estació, propera al punt d’abocament. Durant els dies 2 i 3 de juliol, com a mesura preventiva, es restringí el bany en aquesta zona. S’ha efectuat un seguiment d’aquest episodi i partir del 7 de juliol, s’ha restituït completament la qualitat sanitària del tram de costa afectat per l’abocament.

D’altra banda, la platja del Parc del Nord-est de Sant Adrià de Besòs té hissada la bandera vermella des del dia 6 de juliol, degut al mal estat del fons marí. I les platges de Golfet de Palafrugell i Illa Roja i Fonda de Begur poden estar tancades puntualment al públic degut a obres d’arranjament, per evitar esllavissades.

A la platja de la tèrmica, que pertany als municipis de Cubelles i Cunit, s’estan portat a terme les obres per la millora de l’emissari submarí de la depuradora d’aquests municipis. Està previst que finalitzin a finals de juliol.

Presència de fitoplàncton

Les aigües de les platges de la badia del riu Ter, desembocadura de la Muga, la Fosca de Palamós i Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols han presentat una coloració verdosa degut a la presència de fitoplàncton (algues microscòpiques). La proliferació de fitoplàncton és un fenomen natural i fa, aproximadament, tres setmanes que es ve observant en aquestes platges.

Recollida de peixos

Finalment destacar que durant aquest període de control, les embarcacions de l’Agència Catalana de l’Aigua han recollit grans quantitats de peix mort (més de 8 m3), procedents de vaixells de pesca, a les platges de Blanes i Sabanell, sobretot el dia 6 de juliol.