Les precipitacions de la primera quinzena de juny han estat molt irregulars amb valors inferiors a les mitjanes de la mateixa quinzena del període 1996-2007 a les conques internes catalanes

Aquestes conques en excepcionalitat 1 se sumen a les del Llobregat i el Maresme

La situació actual, malgrat que algunes conques han rebut menys aigua que l'ordinària per aquestes dates, és més optimista que la plantejada al febrer, endarrerint-se les entrades en excepcionalitat de moltes conques i esvaint-se la possibilitat d'arribar a emergència en alguna xarxa regional durant la resta de l'anyLes precipitacions de la primera quinzena de juny han estat molt irregulars amb valors inferiors a les mitjanes de la mateixa quinzena del període 1996-2007 a les conques internes de Catalunya. Aquesta distribució irregular de la pluja per sota dels valors històrics ha fet que a les conques de les rieres de Garraf - Ribes i a la conca del Fluvià –totes dues són conques no regulades- l'indicador pluviomètric disminueixi de valor i, seguint la tendència de la conca del Maresme en la darrera declaració de l’1 de juny, entrin en l'escenari d'excepcionalitat 1. 

Cal tenir en compte que aquestes conques que entren en excepcionalitat se sumen a les del Llobregat (en excepcionalitat des del passat 16 d’abril) i el Maresme (en excepcionalitat des del passat 1 de juny).   

D’altra banda, en aquestes setmanes s’han començat progressivament els desembassaments per a regadiu segons el que estableix el Decret 84/2007, iniciant-se així el cicle de disminució de les reserves embassades. Concretament, des de la darrera declaració les variacions més significatives de volums han estat  el descens de 3,5 Hm³ al Ter o la disminució de 0,2 Hm³ al conjunt d'embassaments del Llobregat. 

La situació actual, malgrat que algunes conques han rebut menys aigua que l’ordinària per aquestes dates, és més optimista que la plantejada al febrer, endarrerint-se les entrades en excepcionalitat de moltes conques i esvaint-se la possibilitat d'arribar a emergència en alguna xarxa regional durant la resta de l'any. 

L’entrada en fase d’excepcionalitat 1 comporta que els municipis que depenen de les conques que entren en aquest nivell (Llobregat, Maresme, Fluvià, rieres de Garraf i Ribes i tot l’àmbit Aigües Ter-Llobregat) han de garantir una dotació màxima de 270 litres per habitant/dia. 

Pel que fa la conca del Llobregat, la fase d’excepcionalitat 1 comporta a més la reducció  de la dotació en un 15% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades, l’anul·lació dels desembassaments per a ús exclusivament hidroelèctric, la intensificació dels controls d’usuaris, el reforç de les mesures d’estalvi a les xarxes d’abastament i les restriccions d’abocaments i sistemes no fluents. 

Cal tenir en compte que el Decret de sequera preveu que en el sistema del Ter-Llobregat, la declaració d’entrada als diversos escenaris d’excepcionalitat serà regida per indicadors de volums del conjunt  del sistema o de les conques per separat, quan existeixi un desequilibri superior al 5% en els volums d’aigua embassada a cada conca.

Mesures d’aplicació a tot el territori

L’entrada a la fase d’excepcionalitat 1 a la conca del Llobregat ha comportat l’activació del Decret de sequera a la totalitat del territori català. En aquest sentit, d’acord amb el Decret, els municipis, amb caràcter global, hauran d’adoptar mesures que consistiran a restringir els recs a parcs i jardins, prohibir l’ús d’aigua potable per a fonts i usos ornamentals, mantenir i reaprofitar l’aigua de piscines d’ús públic i privat, optimitzar l’ús de l’aigua a parcs aquàtics i altres instal·lacions lúdiques i reduir la utilització d’aigua de boca per a neteja viària, entre d’altres mesures.

Podeu trobar informació complementària al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en els apartats “Seguiment de recursos i usos” i “Estat dels embassaments”, situats al marge dret de l’apartat Sequera 2007, que trobareu en l’enllaç següent:

 http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/sequera/gestio_sequera_2007/inici.jsp

 La propera actualització de les dades sobre l’evolució de la sequera al nostre país es farà el 2 de juliol.