El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i el president de la Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC), Pere Puig, han signat un conveni per millorar la competitivitat i la sostenibilitat a les societats laborals mitjançant la integració de la variable ambiental en els seus processos i productes.

El conveni vol establir línies de treball conjuntes, intercanviar coneixements tècnics en matèria de medi ambient i promoure i celebrar conjuntament actes que serveixin per incorporar factors mediambientals a les activitats laborals. També impulsa l’adopció per part de les societats laborals dels sistemes de gestió mediambiental i la difusió de les millors tècniques disponibles que es defineixen a cada sector.

En virtut d’aquest conveni, el Departament de Medi Ambient i Habitatge informarà i assessorarà les societats laborals sobre els processos d’actualització de les llicències ambientals i sobre els diferents ajuts i deduccions fiscals de què es poden beneficiar les empreses amb la incorporació de la variable ambiental. El Departament també aportarà la seva experiència i coneixements en el desenvolupament de projectes de caràcter ambiental.

La FESALC es compromet a difondre entre els seus associats el contingut del conveni i facilitar la participació en les activitats de formació. També fomentarà l’adopció per part dels seus associats d’alternatives de prevenció i reducció en origen de la contaminació. La Federació presentarà una memòria anual sobre l’aplicació de les mesures previstes i les actuacions realitzades en el marc del conveni signat.

El conveni entra en vigor avui i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2007.