ACatalunya, l’associació d’empresaris Repacat gestiona anualment 11 milions de palets usats seguint criteris ambientals que prioritzen el reciclatge i la reutilització de les fustes

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Associació Catalana de Recicladors de Palets i Embalatges de Fusta (Repacat) han signat un conveni de col•laboració per promoure bones pràctiques ambientals entre les empreses del sector.

La política de gestió de residus de la Generalitat de Catalunya prioritza les actuacions de prevenció, i de reutilització i reciclatge, en detriment dels tractaments finalistes (dipòsits controlats i incineradores). És per això que l’ARC fomenta aliances amb el sector empresarial  per tal que els residus generats tinguin una segona oportunitat i puguin tornar a ser productes útils amb un valor de mercat.

El conveni signat entre l’ARC i Repacat se situa en aquest context, i estableix que la gestió correcta dels residus de palets i dels embalatges de fusta comporta la seva reutilització, si es poden reparar, o bé la seva trituració per valoritzar posteriorment la fusta per fer aglomerat, encenalls, etc.

L’activitat de recollida i reciclatge de palets de fusta va créixer notablement a la dècada dels 90, quan es va iniciar l’ús intensiu d’aquest embalatge per al transport de diversos tipus de mercaderies. Va ser llavors que un grup d’empreses van començar a desplegar la seva activitat seguint criteris ambientals, i van constituir el 2003 l’Associació Catalana de Recicladors de Palets i Embalatges de Fusta (Repacat).

Actualment, a Catalunya hi ha 36 empreses autoritzades per la Generalitat com a gestors de residus de palets, i 21 d’aquestes empreses formen part de Repacat. Els socis de Repacat treballen en onze comarques de Catalunya i gestionen onze milions de palets l’any seguint criteris ambientals. El conveni signat entre Repacat i l’ARC té l’objectiu d’estendre aquestes bones pràctiques a tot el territori català mitjançant el disseny i desplegament d’una campanya de difusió que es durà a terme al llarg del 2006 i 2007. Per a la campanya es distribuiran fullets informatius entre les empreses i es crearà un grup de treball per elaborar una guia de bones pràctiques amb els criteris tècnics a complir per totes aquelles empreses que es dediquen a la valorització d’aquests residus.