5-4-2005Cobertura informativa dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi, al Palau de PedralbesAbans de dimarts vinent, dia 11 dabril, els mitjans hauran dhaver especificat les necessitats tècniques per cobrir els actesÉs imprescindible acreditar-se davant daquest Gabinet de Premsa per poder accedir a la recepció oferta pel president de la Generalitat, al Palau de Pedralbes Els mitjans de comunicació que tinguin alguna necessitat especial per fer la cobertura informativa de la celebració de la recepció oferta pel president de la Generalitat amb motiu de la Diada de Sant Jordi shan de posar en contacte amb aquest Gabinet de premsa abans de dimarts vinent, dia 11 dabril, a les 12.00 hores. Ladreça del correu electrònic on cal formular les peticions és la següent: gbm_redactors.presidencia@gencat.net o bé per fax al 93 302 63 45.Per cobrir aquest acte serà imprescindible haver-se acreditat davant aquest Gabinet de Premsa. Les acreditacions dels mitjans (amb el nom de la persona i del mitjà, el càrrec que ocupa, el DNI i un telèfon de contacte) shauran de realitzar abans del proper dia 21 dabril i es recolliran el mateix dia al Palau de Pedralbes. També caldrà acreditar les unitats mòbils, especificant matrícula, marca i model. Aquestes acreditacions també serviran per poder accedir als diferents actes que la Generalitat de Catalunya organitza amb motiu de celebració de la Diada de Sant Jordi el proper dia 23 dabril. Així, entre les 10 del matí i les 19.00 hores, el Palau de la Generalitat celebrarà una jornada de portes obertes. A linterior hi haurà parades de roses de diferents entitats benèfiques i a les 9.40 hores, el president Maragall assistirà a la benedicció de les roses, que farà larquebisbe de Barcelona.Daltra banda, també tindrà lloc la tradicional ballada de Sardanes, a la Plaça de Sant Jaume, així com un concert extraordinari de Carilló, al Palau de la Generalitat.Desenvolupament provisional de lacte al Palau de Pedralbes:Arribada del president de la Generalitat al Palau de Pedralbes i recorregut per les diferents parades de flors.Declaració institucional del president Maragall amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, patró de Catalunya. A la Sala de Musica del Palau de Pedralbes.Recepció i salutació del president a les autoritats del país i als representants del món econòmic, cultural i social de Catalunya., que assisteixen a la recepció amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, patró de Catalunya.Per facilitar la feina dels mitjans que vulguin recollir les declaracions que facin les diferents personalitats durant la recepció de Sant Jordi, sinstallarà un micro i sortides de so a lexterior de ledifici del Palau de Pedralbes. RecordatoriFins l11 dabril, a les 12.00 hores: Sollicitud de necessitats tècniques.Fins el 21 dabril, a les 21.00 hores: Sollicitud dacreditacions. Cal adreçar-se a : gbm_redactors.presidencia@gencat.net o bé al fax 93 302 63 45