L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat el procés de licitació d’obres de construcció d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial al nucli UA de la Plana de  Mont-rós, a la Torre de Cabdella, amb una inversió de 2 milions d’euros. Els licitadors poden presentar les seves ofertes fins a les 12 hores del dia 18 de juny de 2007.

Aquesta actuació s’inscriu dins el Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, entre les quals es troba l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasòl.

Així mateix, els nous habitatges compliran els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Dades de la promoció

Pressupost de licitació – 2 MEUR

Termini d’execució – 20 mesos

La promoció se situa en un solar cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de la Torre de Cabdella. Es tracta d’un edifici plurifamiliar aïllat de planta semisoterrada, planta baixa i dues plantes pis de 18 habitatges destinats a lloguer. Dels 18 habitatges, 10 tenen tres dormitoris i 8 en tenen dos; i la seva superfície útil oscil•la entre els 60 m2 i els 70 m2. A la planta semisoterrada es construirà un aparcament amb 18 places, de 20 m2, vinculades als habitatges. El preu del lloguer d’aquests habitatges, amb la plaça d’aparcament, oscil•larà aproximadament entre els 234 € i els 266 € mensuals, tenint en compte que es tracta de rendes provisionals que serien aplicables si la promoció s’adjudiqués actualment.

Les instal•lacions de l’edifici inclouran una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques per a l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecta Anna Codina.

Barcelona, 24 de maig de 2007