S'inicia el procés d'enderroc dels dos edificis del Carmel

query_builder   21 març 2005 11:00

event_note Nota de premsa

S'inicia el procés d'enderroc dels dos edificis del Carmel

Una vegada finalitzats els treballs d’apuntalament dels edificis de passatge Calafell 4 i Conca de Tremp 8, aquest matí s’han iniciat les tasques d’enderroc dels immobles de passatge Calafell 8-6 i Conca de Tremp 6. Precisament, donat que els edificis a enderrocar tenen immobles adjacents, l’enderroc es farà amb la màxima cura i el menor impacte possible. Es preveu que tot el procés, inclosa la retirada de runa duri unes quatre setmanes.

L’edifici del passatge Calafell 6 consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta àtic. El de passatge Calafell 8 té una planta soterrani, planta baixa, dos plantes pis i planta àtic.

Pel què fa a l’edifici de Conca de Tremp 6, consta de planta baixa, tres plantes pis, planta àtic i sobreàtic.

El procés bàsicament consistirà en iniciar l’enderroc manualment per les plantes superiors i en les parts adjacents a l’edifici veí, per tal que no pateixi cap dany.  Seguidament es completarà l’enderroc de forma gradual per mitjans mecànics. Els treballs es desenvoluparan en les següents fases:

Tasques prèvies

Avui s’han iniciat les tasques prèvies a l’enderroc. Aquestes consisteixen en el desmuntatge, tractament i retirada de les planxes de fibrociment de la coberta. Posteriorment, es portaran contenidors per  dipositar la runa que es vagi generant i s’establiran els mecanismes perquè aquesta retirada sigui el màxim de curosa.

Primera fase

L’enderroc s’iniciarà manualment a les plantes superiors, d’una en una, de l’edifici del passatge Calafell, 6. En el cas de l’edifici de Conca de Tremp 6  s’enderrocaran manualment només les parts més properes a l’edifici veí de les seves plantes superiors.

En aquesta primera fase, les parets de càrrega paral·leles al passatge Calafell i al carrer Conca de Tremp es deixaran sense enderrocar com a apuntalament de l’immoble adjacent, si la situació real així ho demana.

Segona fase

Seguidament, es procedirà a debilitar els punts d’unió entre les plantes superiors de l’edifici del carrer Conca de Tremp 6, que encara estan en peu, per posteriorment enderrocar les parets amb mitjans mecànics.

Posteriorment, s’enderrocarà amb mitjans mecànics les plantes superiors de l’edifici de passatge Calafell, 8.

Tercera fase

Finalitzades les tasques anteriors, s’iniciarà l’enderroc manual de les plantes inferiors de l’edifici del passatge Calafell 6  i de les  parets més properes a l’edifici veí del carrer Conca de Tremp 6.

Quarta fase

Seguidament, s’enderrocaran amb mitjans mecànics les plantes inferiors de l’edifici del passatge Calafell 8 i les dues parets més allunyades de l’edifici veí del carrer Conca de Tremp 6.

Cinquena fase

Finalment, es procedirà a enderrocar les parets de càrrega que s’hagin mantingut i que feien d’apuntalament dels edificis del passatge Calafell 4 i del carrer Conca de Tremp 8.

Retirada de runes

En les últimes fases de l’enderroc es procedirà, paral·lelament, a retirar la runa generada. Un cop finalitzades les tasques d’enderroc es completarà aquesta retirada de runa. L’obra i les seves rodalies es deixaran netes i es farà una regularització general del terreny.