El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament el Pla director urbanístic per a les colònies industrials del Llobregat a les comarques del Berguedà i el Bages.

.- Se centra en divuit colònies industrials i fàbriques de riu assentades en 9 municipis berguedans i bagencs.

.- Té com a objectiu consolidar-les com a espais de residència, d'activitat productiva i turística i de preservació de la memòria històrica.

.- Les dotarà d'una perspectiva supramunicipal complementant així el planejament urbanístic dels seus municipis per tal de garantir la coherència territorial i paisatgística.

.- Preveu la creació d'un Fons per a la millora de les colònies, dotat amb els recursos del DPTOP, per tal d'assignar ajuts als Ajuntaments. La primera convocatòria de projectes d'aquest fons es farà aquest mateix any 2007.

Antecedents: el Llobregat, motor de la indústria catalana

La vall del riu Llobregat va esdevenir un eix industrial de primer ordre durant el segle XIX. Les transformacions que va viure la indústria durant el segle XX i l’emergència del sector terciari han acabat convertint les colònies en nuclis residencials que, si bé en la majoria de casos estan desvinculats de l’activitat fabril que els va originar, conserven un gran valor històric i cultural.

L’any 2003 es va constituir el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, com a ens supramunicipal encarregat d’impulsar la revaloració i la preservació d’aquest territori. Aquest Consorci impulsa un pla estratègic per al desenvolupament del Parc Fluvial, centrat en l’impuls del turisme i de l’activitat productiva de qualitat, la preservació i la difusió del patrimoni cultural i natural de Parc, així com en la gestió i el planejament conjunt del Parc.

El Pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat s’inscriu en aquesta línia d’acció i s’inspira en el concepte de paisatge cultural, o àmbit geogràfic associat en aquest cas a una activitat industrial, que conté valors estètics i culturals molt importants. S’entén, doncs, que l’ordenació i la revalorització del patrimoni industrial de la conca del Llobregat pot ser un factor de dinamització social i econòmica d’aquest territori.

18 colònies i 9 municipis

El Pla director urbanístic abasta una franja de territori amb una superfície total aproximada de 58 quilòmetres quadrats, formada per una franja de 29 quilòmetres de longitud –des de la base de l’embassament de la Baells fins a la sèquia de Manresa– i una secció de la vall amb una amplada més o menys constant de 2 quilòmetres, des del riu fins als altiplans laterals. Aquest àmbit inclou, totalment o parcial, els termes municipals de Berga, Avià, Olvan, Casserres, Gironella, Puig-reig, Gaià, Navàs i Balsareny i 18 colònies industrials i fàbriques de riu.

Aquesta àrea té una població de 20.000 habitants, 2.000 dels quals viuen en les divuit colònies que s’incorporen al Pla director, mentre que els altres 18.000 resideixen als nuclis de quatre municipis riberencs: Gironella, Puig-reig, Navàs i Balsareny.

(El document adjunt amplia la informació sobre el pla de les Colònies del Llobregat)