El Secretari d’Indústria, Jordi Carbonell, i el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Valentí Faura, han presentat aquest matí en roda de premsa el Punt d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT), una iniciativa que redueix els tràmits per crear una empresa.

Aquest primer pas és específic per a les Societats Limitades de Nova Empresa (SLNE), una especialitat de la Societat Limitada, pensada per donar cabuda a les microempreses. Cal destacar que durant aquest any està previst que aquesta iniciativa s’ampliï a totes les societats de responsabilitat limitada, que representen el 80% de les empreses que es constitueixen.

El punt constitueix un servei addicional que l’Oficina de Gestió Empresarial ofereix a les empreses en col·laboració amb les Cambres de Comerç. La implantació del punt PAIT permet tramitar telemàticament la SLNE en 48 hores. Amb aquest procediment, l’emprenedor només ha d’anar presencialment al PAIT i al notari, evitant així desplaçar-se per realitzar la resta dels tràmits i sense necessitat d’utilitzar formularis en paper.

Els primers punts PAIT de Catalunya s’han engegat, en un primer moment, en col·laboració amb cinc Cambres de Comerç de Catalunya (Tortosa, Barcelona, Reus, Lleida i Girona) que estan interessades en afegir als seus serveis de suport a la creació d’empreses, una eina que permeti la conclusió del procés d’assessorament amb la constitució de l’empresa utilitzant la tramitació telemàtica. Així doncs, les persones que vulguin constituir una Societat Limitada de Nova Empresa podran trucar al 012 o bé concertar visita en les pròpies cambres.

Aquesta col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Govern central i les Cambres de Comerç contribueix a crear un entorn favorable a les iniciatives empresarials i fomentar la competitivitat, la innovació i l’excel·lència en totes les manifestacions de l’activitat comercial, turística i industrial, tal i com recull l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

Al finalitzar l’any, 600.000 empreses

Segons dades del Directorio Central de Empresas (Dirce) a Catalunya hi havia, a 1 de gener de 2005, un total de 567.019 empreses. Les previsions apunten a que al finalitzar l’any 2006 s’arribarà a les 600.000 companyies, ja que durant els darrers dos anys el nombre d’empreses catalanes ha augmentat a un ritme de 20.000 cada any.

Dimecres, 22 de març de 2006