El Pla de Govern de la XII legislatura s’articula a l’entorn de 4 grans eixos, 22 àmbits, 93 objectius i més d’un miler de mesures, entre actuacions i subactuacions, que han de donar resposta als reptes de país.

Pla de Govern XII legislatura BALANÇ DE LA XII LEGISLATURA

_

XIV Legislatura

Pla de Govern

En construcció

Mercat de treball i relacions laboralsMercat de treball i relacions laborals

Impulsar polítiques d'ocupació actives i integrals per a l'activació de les persones i per a la millora de la seva ocupabilitat

ActuacionsEstat

COVID. S'han destinat 415 milions a finançar els nous ajuts trimestrals adreçats als col·lectius més afectats per la Covid-19

Aquests recursos permetran, d'una banda, activar un ajut directe d'uns 600 euros per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d'ERTO i fixes discontinus. En segon lloc, es finançarà la reedició de l'ajut de 2.000 euros per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes individuals o que formin part d'una microempresa que es va posar en marxa a finals del 2020.

En cursNdP 02/21

La Renda Garantida de Ciutadania ha augmentat un 21% els seus beneficiaris

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha augmentat l'atenció a les persones en un 21,6% el 2020, quan ha arribat a un total de 150.228 beneficiaris a 21 de desembre, davant els 123.511 de finals de 2019, segons les dades que es recullen des del Departament i es publiquen trimestralment. L'import de la nòmina mensual de l'RGC se situa en 42 milions d'euros al desembre, el que suposa un creixement del 131% (més de 18M€) des de l'entrada en vigor de la llei, el setembre de 2017. El 2020, el Departament ha destinat un total de 428 milions d'euros a aquesta prestació i els seus complements

FinalitzatNdP 01/21

La Renda Garantida de Ciutadania ha complert tres anys amb més de 137.100 persones beneficiàries, el doble de les inicials

Es tracta d'un augment del 119% (més del doble) respecte a les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), que van passar a percebre l'RGC automàticament el setembre de 2017. El 61% dels titulars de la prestació són dones i el 56,7% són llars de dues o més persones, segons les dades presentades aquesta tarda a la Comissió de Govern de l'RGC. L'import de la nòmina ha augmentat un 94% (en 16,8 milions d'euros) des de l'entrada en vigor de la llei, fins a superar els 34,8 milions d'euros mensuals

Finalitzatndp 09/20

S'inicia la tercera fase d'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania: puja de nou l'import de la prestació i el llindar d'accés

Dos anys després de la seva posada en marxa, la RGC ja té més de 124.000 beneficiaris, un 16% més que el setembre de 2017 i gairebé el doble que l'antiga RMI.

En cursNdP 09/19

S'ha obert una consulta preliminar amb el sector de l'automoció per definir els criteris que regiran la licitació del CFPA de Martorell

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet un pas endavant en la implicació del sector amb l'objectiu d'ajustar els plecs amb les seves propostes i treballar per obrir la licitació perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes el mes de gener. La Consulta preliminar al mercat que el SOC ha publicat aquesta nit es considera el mecanisme òptim per recollir directament del sector quina consideren que és la millor manera de gestionar i explotar el centre. La informació obtinguda a partir d'aquesta consulta ha de permetre garantir la idoneïtat dels plecs de licitació (l'elaboració i publicació dels quals correspon al SOC). En aquest procés de consulta poden participar possibles entitats licitadores i altres actors del sector de l'automoció. També es vol recollir l'opinió de persones expertes, autoritats independents i operadors econòmics actius al mercat interessats en oferir el seu assessorament

En cursNdP 10/20

S'han invertit 185,7M€ en polítiques actives d'ocupació per fer front a la crisi generada per la covid-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat les seves polítiques actives d'ocupació pel context de crisi socioeconòmica provocada per la crisi sanitària de la covid-19 i hi ha destinat 185,7 milions d'euros més per fer front a les conseqüències laborals de la pandèmia i donar suport a persones treballadores, microempreses, autònoms i ens locals.

En cursNdP 10/20

S'ha desplegat la xarxa de personal tècnic referent d'ocupació juvenil per tot Catalunya

Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha destinat 2.600.000 euros per subvencionar la contractació de les 75 persones tècniques referents d'ocupació juvenil, que han començat a treballar en un total de 60 entitats locals (ajuntaments i consells comarcals) per informar i acompanyar els joves més vulnerables en la transició de l'escola al món del treball

FinalitzatNdP 01/19

El Govern destina 53 milions d'euros a millorar l'ocupabilitat de les persones aturades amb més dificultats per accedir al mercat laboral

El Govern ha acordat destinar 53.413.000 euros a la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment aquelles que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral. Aquesta inversió es distribuirà fins al 2022 a través del programa `Treball i formació' impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i es preveu que beneficiï unes 3.600 persones.

FinalitzatNdP 06/19

El Govern ha posat en marxa la web "Treball per ocupacions"

Una eina que aportarà informació sobre el mercat de treball per ajudar els usuaris a prendre decisions en l'àmbit professional. El web compila la informació del mercat de treball i proporciona una selecció d'indicadors i dades que permeten, entre d'altres, valorar la situació de cada ocupació en el mercat de treball, tant en el conjunt del país com per comarques.

FinalitzatNdP 07/19

Generalitat i Ajuntament de Barcelona han encetat la segona fase de treballs per concertar les polítiques actives del SOC amb Barcelona Activa

Les noves bases permetran compartir informació de les dues administracions per poder avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d'atur per variables com edat, sexe, nivells formatius, nivell socioeconòmic, entre d'altres, així com analitzar les contractacions realitzades i l'efectivitat dels serveis ocupacionals

En cursNdP 09/18

Generalitat i Ajuntament de Barcelona han encetat la segona fase de treballs per concertar les polítiques actives del SOC amb Barcelona Activa

Les noves bases permetran compartir informació de les dues administracions per poder avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d'atur per variables com edat, sexe, nivells formatius, nivell socioeconòmic, entre d'altres, així com analitzar les contractacions realitzades i l'efectivitat dels serveis ocupacionals

En cursNdP 09/18

Més de 113.000 persones que han passat a rebre la Renda Garantida

El programa ha incrementat en 81 milions d'euros l'aportació a les famílies més vulnerables i en total el 2018 s'hi van destinar 309 milions d'euros.

FinalitzatNdP 09/18

Prop de 240.000 persones es beneficiaran enguany de les polítiques actives d'ocupació de Treball, Afers Socials i Famílies

El SOC prioritza els col·lectius que pateixen la crisi i tenen més dificultats per trobar feina.

FinalitzatNdP 06/18

13.000 persones s'han beneficiat el 2018 de les polítiques actives d'ocupació del SOC a la demarcació de Girona

Més de 26,2 milions d'euros destinats pel Servei d'Ocupació Públic de Catalunya a Girona per les accions a favor de l'ocupació i contra l'atur

Finalitzat

S'ha creat la comissió per avaluar i fer seguiment de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania

La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania estableix la creació d'aquesta comissió de Govern formada per representants de la Generalitat de Catalunya i els agents socials. El Govern ha aprovat la creació d'una comissió que vetlli per l'avaluació, el seguiment de l'aplicació i el funcionament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La comissió de govern, prevista a l'article 23 de la Llei, estarà integrada de manera paritària per representants de l'Administració de la Generalitat i per les organitzacions sindicals i empresarials, entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i del món local

FinalitzatNdP 04/19

Es destinaran 919,5 M€ en polítiques d'ocupació

Els diners aniran destinats a polítiques d'ocupació mitjançant programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, un 18% més que l'any passat. En aquest sentit, cal destacar aquest increment de 130 milions d'euros que té a veure fonamentalment amb la Renda Garantida de Ciutadania i amb projectes de l'àmbit social com el Contracte Programa o la COSPE -convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats- que ara han incorporat criteris d'inserció laboral

En cursNdP 05/19

S'ha aprovat promoure la inserció laboral de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania amb una dotació de 8,3 milions d'euros

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa aquestes subvencions, destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a beneficiaris de la RGC de l'any 2020 que han de contribuir a mitigar l'impacte social i econòmic que ha tingut la crisi sanitària de la Covid-19

En cursNdP 07/20

Treball, Afers Socials i Famílies destina 438 milions d'euros a mesures d'estímul i foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local

El Servei públic d'Ocupació de Catalunya aprova la programació pel bienni 2019-2020 amb la qual preveu atendre 690.000 persones.

FinalitzatNdP 09/19

S'han destinat 11,6 milions a programes de millora de l'ocupació i el desenvolupament local

Aquesta inversió es distribuirà fins el 2022 a través del Programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i del Programa Treball i Formació, impulsats pel SOC

En cursNdP 11/20

El Govern ha aprovat una línia de 6M€ per a fomentar l'autoocupació juvenil per als anys 2019 i 2020

L'acció s'emmarca dins del programa de Garantia Juvenil i té per objectiu reduir l'atur juvenil, adreçant-se a joves aturats entre 16 i 29 anys per facilitar-los l'accés al mercat laboral programes de formació, treball, emprenedoria i mobilitat internacional

FinalitzatNdP 07/19

S'han destinat 3,2 M€ a reforçar el personal tècnic del Programa referent d'ocupació juvenil

Aquest programa, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Actualment hi ha 75 referents d'ocupació juvenil que desenvolupen la seva feina en una seixantena d'entitats locals (ajuntaments i consells comarcals). Amb l'acord de Govern adoptat avui la plantilla de personal tècnic podrà incrementar-se fins a 88 persones

En cursNdP 07/19

COVID. S'ha aprovat un primer paquet d'ajuts per valor de 356 milions del fons REACT-EU per fer front a la crisi per la Covid19

Aquests diners es destinaran a la contractació, sobretot de joves i col·lectius vulnerables, formació i autònoms. Ajuts a la contractació: 225 milions. Economia social i ajut a persones en risc i discapacitades: 66 milions. Formació per a l'ocupació per a persones desocupades: 40 milions. Formació d'alt nivell en sectors digital, verd i assistencial: 15 milions. Ajut a joves autònoms: 10 milions.

En cursNdP 03/21

S'ha destinat 1M€ a un ajut a la contractació a la campanya de la fruita per reforçar el treball regulat i l'allotjament digne i segur dels temporers

S'ha finançat amb 50€ per setmana i amb un màxim de 200€ cada contracte que s'ha fet de durada mínima d'una setmana i sempre que s'hagi garantit l'allotjament per part de la persona titular del negoci, o bé que la persona treballadora estigui empadronada a menys de 40 km del centre de treball. El SOC també ha obert una nova convocatòria de subvencions per formar i contractar a jornada completa durant 6 mesos a 54 persones per fer tasques de mediació i suport a l'acolliment dels temporers de Lleida.

FinalitzatNdP 03/21

COVID. S'ha aprovat destinar 94 milions d'euros addicionals per a l'ajut al treball autònom

Aquests recursos serviran per incrementar el pressupost de l'ajut fins als 374,7 milions d'euros i poder donar resposta a les 187.392 persones que s'han inscrit a l'ajut i hi tenen dret.

En cursNdP 03/21

S'han ofert 500 places en 8 sectors diferents per a persones que vulguin acreditar la seva experiència laboral

L'objectiu és que persones amb experiència laboral o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin aconseguir una certificació de les seves competències. Les persones que hi participen poden aconseguir una certificació de les seves competències que els pot servir per arribar a obtenir, amb els complements de formació que s'escaiguin, un títol de formació professional, un certificat de professionalitat o totes dues coses. Amb aquest procediment es vol estimular els participants perquè prossegueixin la seva formació.

En cursNdP 03/21

S'obrirà a la Cerdanya un Punt d'Atenció Permanent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Aquests Punt d'Atenció desplegarà de manera progressiva tota la cartera de serveis del SOC, com són els tràmits relacionats amb la demanda d'ocupació, informació professional i de l'àmbit laboral, orientació professional, informació sobre processos d'acreditació de competències, tramitació de la Renda Garantida Ciutadania o tramitació de documentació diversa.

FinalitzatNdP 07/20

S'han destinat 2,4 milions a projectes de transformació digital i nous models de negoci de microempreses i autònoms

Els ajuts, que es gestionaran a través del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, beneficiaran els sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura. La previsió és que unes 40 entitats es beneficiïn de les subvencions per a la realització d'aquests projectes i entre 6.000 i 8.000 persones treballadores

En cursNdP 07/20

Treball, Afers Socials i Famílies ha destinat 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

Establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

En cursNdP 03/20

El Govern ha reforçat el paper de les administracions locals i els agents institucionals en el disseny i execució de les polítiques actives d'ocupació

S'ha aprovat el decret de concertació territorial, que dona autonomia per adaptar les polítiques públiques d'ocupació a cada territori i així fer-les més eficaces. L'àmbit de planificació de referència és la comarca, tot i que també podran concertar polítiques pròpies les ciutats de més de 50.000 habitants i els territoris amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

En cursNdP 03/20

El Govern ha aprovat un segon decret de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l'economia, l'activitat productiva i l'ocupació

En aquest sentit, l'acord aprovat avui, i que complementa el ja aprovat pel Govern, inclou un conjunt d'actuacions que afecten diversos àmbits com són: la contractació pública, la salut i gestió de residus sanitaris, la transparència, el transport públic i la gestió tributària.

FinalitzatNdP 03/20

La Renda Garantida redueix a 2 mesos el requisit d'insuficiència d'ingressos

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha modificat els requisits d'accés i podran demanar-la persones que acreditin una insuficiència d'ingressos durant els 2 últims mesos anteriors a la petició, en lloc dels 6 mesos que requeria fins ara. El Parlament va aprovar el 7 de febrer aquesta i altres modificacions a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la RGC

FinalitzatNdP 02/20

Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l'economia social i cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat

ActuacionsEstat

Els ateneus cooperatius acompanyen 890 nous projectes d'economia social el 2020

D'aquests projectes, s'han constituït 131 noves empreses d'economia social, de les quals 71 són cooperatives. Aquestes noves organitzacions van inserir a 543 persones treballadores. El Departament ha destinat 14M€ el 2020 al foment de l'economia social i la generació d'ocupació en aquest àmbit, 8,9M€ a Projectes Singulars i 3,9M€ a Ateneus Cooperatius.

FinalitzatNdP 03/21

S'aprova el decret de concert social

Una nova forma de relació amb els proveïdors de serveis socials per millorar la qualitat assistencial i les condicions laborals.

FinalitzatNdP 07/20

El Govern impulsarà l'expansió internacional de 50 empreses socials catalanes

La Generalitat reforça els programes de suport a la internacionalització de les empreses socials després d'intercanviar experiències i bones pràctiques durant dos anys amb Suècia, Irlanda, Emilia-Romagna (Itàlia), Escòcia i Hongria en el marc del projecte europeu RaiSE.

FinalitzatNdP 06/19

El Govern impulsarà l'expansió internacional de 50 empreses socials catalanes

La Generalitat reforça els programes de suport a la internacionalització de les empreses socials després d'intercanviar experiències i bones pràctiques durant dos anys amb Suècia, Irlanda, Emilia-Romagna (Itàlia), Escòcia i Hongria en el marc del projecte europeu RaiSE.

En cursNdP 06/19

El Govern destina 3,9 M€ a l'impuls de projectes de l'economia social i cooperativa

Aquesta línia de subvencions s'adreça a empreses cooperatives i de l'economia social que generin ocupació mitjançant la creació de nous projectes empresarials, línies de negoci, empreses, mercats i que alhora aprofitin oportunitats estratègiques del propi sector d'activitat o del territori. Concretament, el Govern ha aprovat una partida econòmica de 3.510.000 euros corresponents a l'any 2020 i 390.000 euros al 2021 per dotar aquesta línia de suport a les cooperatives i empreses de l'economia social. Es tracta d'una de les mesures incloses al Pla de xoc per a l'ocupació: persones, empreses, territoris per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19. El pla, amb una dotació de prop de 60 milions d'euros, inclou l'activació d'actuacions d'urgència que donin suport a les persones treballadores, especialment les que pertanyen a col·lectius de risc; als autònoms i petites empreses i a les administracions locals.

En cursNdP 05/20

S'han destinat 13 milions d'euros a la consolidació de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i Projectes Singulars a tot Catalunya

La Xarxa d'Ateneus Cooperatius, distribuïts arreu del país, donen servei, atenció i cobertura a persones, empreses, cooperatives i societats laborals per enfortir l'economia social i cooperativa. La creació d'aquesta xarxa, que es va encetar el 2016, suposa el naixement d'espais de coordinació, aprenentatge, innovació, creació i assessorament en l'àmbit de l'economia social i cooperativa a cada territori, actualment la xarxa està formada per 14 Ateneus Cooperatius. El 2018 la població ocupada a les cooperatives és fins ara de 47.397 persones, gairebé 2.000 persones més que l'any passat.

En curs

Avançar en el marc català de relacions laborals

ActuacionsEstat

El Govern aprova el Decret llei que regula la participació institucional, el diàleg i la concertació amb els agents socials

El nou decret permetrà fer una passa endavant en el marc català de relacions laborals i reforçar el diàleg i la concertació social com a mecanismes per enfortir el teixit productiu del país.

FinalitzatNdP 03/20

El Govern proposa situar el salari mínim català de referència en 1.239 euros

El càlcul presentat pel Govern fa una proposta, a partir de les directrius i recomanacions del Parlament Europeu, el Comitè Europeu de les Regions i el Parlament de Catalunya. Segons aquestes recomanacions, l'SMR hauria de representar, com a mínim, el 60% de la mitjana salarial de Catalunya; aplicant aquest criteri, el salari mínim català mensual (per un treball a jornada completa) seria de 1.239,5 € (17.353 anuals amb 14 pagues). Cas d'alpicar com a criteri la mediana salarial (en lloc del salari mitjà), el SMR català se situaria en 1.060,1 € mensuals (14.841,5 anuals). Tenint en compte que el salari mínim interprofessional estatal establert per a l'any 2019 és de 900 euros mensuals (12.600 euros en termes anuals), un salari mensual de 1.239,5 € implicaria un increment del 37,7% respecte a l'import actual, i del 17,8% si és un salari de 1.060,1 €.

FinalitzatNdP 12/19

El Govern impulsa els treballs per calcular un salari mínim català de referència adequat a la realitat social i econòmica de Catalunya

El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies seran els responsables de portar a terme els treballs d'estimació del salari mínim català, que es presentaran en un termini màxim de tres mesos. L'acord també preveu que, un cop obtinguda aquesta estimació, s'avaluï la incidència de la seva implantació, incloent-hi el cost que tindria per a l'Administració pública.Posteriorment, es convocarà el Consell de Relacions Laborals -que agrupa agents socials, sindicats i patronals- per tal d'iniciar el procés de concertació social que permeti establir un salari mínim de referència diferenciat per a Catalunya.

En cursNdP 08/19

Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al mercat de treball

ActuacionsEstat

S'ha signat un acord entre Treball, Afers Socials i Famílies i Cocarmi per impulsar un pla de xoc per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

El Departament ha destinat 57M€ per a promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat: 42,5M€ per als CET per la pujada del SMI i 14'5M€ més que es destinaran a la inserció laboral en l'empresa ordinària.

FinalitzatNdP 02/19

La Generalitat va destinar 44,5 M€ a la contractació reservada a objectius socials el 2018

Aquesta quantitat és gairebé el triple de l'objectiu que establia l'acord de Govern, que fixava en 15 M€ la quantia reservada per a contractes amb empreses d'integració de persones amb discapacitats i d'inserció de col·lectius desafavorits. Enguany, el Govern ha aprovat reservar 20 M€ per aquesta finalitat.

FinalitzatNdP 03/19

La Generalitat, exemple de bones pràctiques en integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Les persones que participen en aquest programa i el seu entorn laboral reben suport tècnic i formació específica per garantir-ne la plena adaptació i integració.

En cursNdp 06/18

Treball ha impulsat l'accés al mercat laboral ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual a través d'una iniciativa per acreditar els seus coneixements professionals

Programa pioner: Aquesta iniciativa té per objectiu garantir que les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en Centres Especials de Treball i empreses d'inserció puguin obtenir una acreditació oficial per facilitar el seu accés al mercat de treball ordinari

En cursNdP

El Govern ha aprovat reservar 20 M€ del total de la seva contractació pública per al 2019 a entitats que fomenten la integració i la inserció social

Aquest import, que representa un increment del 33,3% respecte al fixat l'any anterior, és la suma total de les quantitats que els departaments de l'Administració de la Generalitat i les entitats del sector públic que tenen adscrites han de reservar aquest 2019 per adjudicar contractes a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social (CETIS) i empreses d'inserció, o que tinguin en plantilla més d'un 30% de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social.

En cursNdP 03/19

L'any 2018 es van reservar 15 milions d'euros a contractes amb centres especials de treball i empreses d'inserció social

Aquest import, que representa un increment del 30,4% respecte a l'any anterior, és la suma total de les quantitats que els departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques van haver de reservar el 2018 per adjudicar contractes a pimes que fomenten objectius socials. La iniciativa té com a finalitat facilitar l'accés d'aquests centres i empreses a la contractació pública i s'emmarca en la voluntat del Govern de donar un suport institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme. D'acord amb les dades de balanç de compliment del 2017, la Generalitat va destinar aquell any 20,9 M€ a aquest tipus de contractes, gairebé el doble de l'objectiu que establia l'acord de Govern, que fixava en 11,5 M€ la quantia reservada per a contractes amb CET'S i empreses d'inserció.

FinalitzatNdP 07/18

S'ha incrementat en 7,5M€ els fons propis destinats als CET per la pujada del salari mínim

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5M€ més de fons propis als centres especials de treball (CET) per fer front a la pujada del salari mínim interprofessional. Amb aquest increment, la partida per als CET passarà enguany de 35M€ a 42,5M€.

FinalitzatNdP 01/19

Actuacions al territori

Totes les actuacions
Totes les actuacions del president al territori