El Pla de Govern de la XII legislatura s’articula a l’entorn de 4 grans eixos, 22 àmbits, 93 objectius i més d’un miler de mesures, entre actuacions i subactuacions, que han de donar resposta als reptes de país.

Pla de Govern XII legislatura BALANÇ DE LA XII LEGISLATURA

_

Economia i hisenda

Decret de mesures econòmiques per limitar l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'economia catalana

Es mobilitzaran 1.000 M€ per dotar de liquiditat les empreses afectades pel coronavirus i mantenir els llocs de treball

-

Economia i Hisenda

S'aprova el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020

La despesa corrent dels departaments s'eleva fins als 25.113 M€, superant en 2.135 M€ el nivell màxim previ a la crisi

-

Govern obert i qualitat institucional

Estratègia de lluita contra la corrupció

El Govern aprova 25 mesures per als propers dos anys

_

Polítiques digitals

9,4 milions d'euros per consolidar i2CAT com a referent de la recerca i la innovació digital a Catalunya

i2CAT és un centre de recerca i d'innovació que impulsa activitats d'R+D+i en l'àmbit d'Internet i de les tecnologies digitals

_

Ciutadania i drets humans

Catalunya impulsa una llei pionera contra l'antigitanisme

S'aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de Llei per erradicar l'antigitanisme i garantir els drets del Poble Gitano

_

Sostenibilitat

El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables

La norma elimina, entre d'altres, les barreres administratives per a la implantació d'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya

Mercat de treball i relacions laborals

Impulsar polítiques d'ocupació actives i integrals per a l'activació de les persones i per a la millora de la seva ocupabilitat

ActuacionsEstat

La Renda Garantida redueix a 2 mesos el requisit d'insuficiència d'ingressos

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha modificat els requisits d'accés i podran demanar-la persones que acreditin una insuficiència d'ingressos durant els 2 últims mesos anteriors a la petició, en lloc dels 6 mesos que requeria fins ara. El Parlament va aprovar el 7 de febrer aquesta i altres modificacions a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la RGC

FinalitzatNdP 02/20

S'inicia la tercera fase d'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania: puja de nou l'import de la prestació i el llindar d'accés

Dos anys després de la seva posada en marxa, la RGC ja té més de 124.000 beneficiaris, un 16% més que el setembre de 2017 i gairebé el doble que l'antiga RMI.

En cursNdP 09/19

S'ha creat la comissió per avaluar i fer seguiment de l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania

La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania estableix la creació d'aquesta comissió de Govern formada per representants de la Generalitat de Catalunya i els agents socials. El Govern ha aprovat la creació d'una comissió que vetlli per l'avaluació, el seguiment de l'aplicació i el funcionament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La comissió de govern, prevista a l'article 23 de la Llei, estarà integrada de manera paritària per representants de l'Administració de la Generalitat i per les organitzacions sindicals i empresarials, entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i del món local

FinalitzatNdP 04/19

Es destinaran 919,5 M€ en polítiques d'ocupació

Els diners aniran destinats a polítiques d'ocupació mitjançant programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, un 18% més que l'any passat. En aquest sentit, cal destacar aquest increment de 130 milions d'euros que té a veure fonamentalment amb la Renda Garantida de Ciutadania i amb projectes de l'àmbit social com el Contracte Programa o la COSPE -convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats- que ara han incorporat criteris d'inserció laboral

En cursNdP 05/19

Treball, Afers Socials i Famílies destina 438 milions d'euros a mesures d'estímul i foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local

El Servei públic d'Ocupació de Catalunya aprova la programació pel bienni 2019-2020 amb la qual preveu atendre 690.000 persones.

FinalitzatNdP 09/19

El Govern ha aprovat una línia de 6M€ per a fomentar l'autoocupació juvenil per als anys 2019 i 2020

L'acció s'emmarca dins del programa de Garantia Juvenil i té per objectiu reduir l'atur juvenil, adreçant-se a joves aturats entre 16 i 29 anys per facilitar-los l'accés al mercat laboral programes de formació, treball, emprenedoria i mobilitat internacional

FinalitzatNdP 07/19

S'han destinat 3,2 M€ a reforçar el personal tècnic del Programa referent d'ocupació juvenil

Aquest programa, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Actualment hi ha 75 referents d'ocupació juvenil que desenvolupen la seva feina en una seixantena d'entitats locals (ajuntaments i consells comarcals). Amb l'acord de Govern adoptat avui la plantilla de personal tècnic podrà incrementar-se fins a 88 persones

En cursNdP 07/19

S'ha desplegat la xarxa de personal tècnic referent d'ocupació juvenil per tot Catalunya

Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha destinat 2.600.000 euros per subvencionar la contractació de les 75 persones tècniques referents d'ocupació juvenil, que han començat a treballar en un total de 60 entitats locals (ajuntaments i consells comarcals) per informar i acompanyar els joves més vulnerables en la transició de l'escola al món del treball

FinalitzatNdP 01/19

El Govern destina 53 milions d'euros a millorar l'ocupabilitat de les persones aturades amb més dificultats per accedir al mercat laboral

El Govern ha acordat destinar 53.413.000 euros a la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment aquelles que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral. Aquesta inversió es distribuirà fins al 2022 a través del programa `Treball i formació' impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i es preveu que beneficiï unes 3.600 persones.

FinalitzatNdP 06/19

El Govern ha posat en marxa la web "Treball per ocupacions"

Una eina que aportarà informació sobre el mercat de treball per ajudar els usuaris a prendre decisions en l'àmbit professional. El web compila la informació del mercat de treball i proporciona una selecció d'indicadors i dades que permeten, entre d'altres, valorar la situació de cada ocupació en el mercat de treball, tant en el conjunt del país com per comarques.

FinalitzatNdP 07/19

Generalitat i Ajuntament de Barcelona han encetat la segona fase de treballs per concertar les polítiques actives del SOC amb Barcelona Activa

Les noves bases permetran compartir informació de les dues administracions per poder avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d'atur per variables com edat, sexe, nivells formatius, nivell socioeconòmic, entre d'altres, així com analitzar les contractacions realitzades i l'efectivitat dels serveis ocupacionals

En cursNdP 09/18

Generalitat i Ajuntament de Barcelona han encetat la segona fase de treballs per concertar les polítiques actives del SOC amb Barcelona Activa

Les noves bases permetran compartir informació de les dues administracions per poder avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d'atur per variables com edat, sexe, nivells formatius, nivell socioeconòmic, entre d'altres, així com analitzar les contractacions realitzades i l'efectivitat dels serveis ocupacionals

En cursNdP 09/18

Més de 113.000 persones que han passat a rebre la Renda Garantida

El programa ha incrementat en 81 milions d'euros l'aportació a les famílies més vulnerables i en total el 2018 s'hi van destinar 309 milions d'euros.

FinalitzatNdP 09/18

Prop de 240.000 persones es beneficiaran enguany de les polítiques actives d'ocupació de Treball, Afers Socials i Famílies

El SOC prioritza els col·lectius que pateixen la crisi i tenen més dificultats per trobar feina.

FinalitzatNdP 06/18

13.000 persones s'han beneficiat el 2018 de les polítiques actives d'ocupació del SOC a la demarcació de Girona

Més de 26,2 milions d'euros destinats pel Servei d'Ocupació Públic de Catalunya a Girona per les accions a favor de l'ocupació i contra l'atur

Finalitzat

Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l'economia social i cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat

ActuacionsEstat

El Govern impulsarà l'expansió internacional de 50 empreses socials catalanes

La Generalitat reforça els programes de suport a la internacionalització de les empreses socials després d'intercanviar experiències i bones pràctiques durant dos anys amb Suècia, Irlanda, Emilia-Romagna (Itàlia), Escòcia i Hongria en el marc del projecte europeu RaiSE.

FinalitzatNdP 06/19

El Govern impulsarà l'expansió internacional de 50 empreses socials catalanes

La Generalitat reforça els programes de suport a la internacionalització de les empreses socials després d'intercanviar experiències i bones pràctiques durant dos anys amb Suècia, Irlanda, Emilia-Romagna (Itàlia), Escòcia i Hongria en el marc del projecte europeu RaiSE.

En cursNdP 06/19

S'han destinat 13 milions d'euros a la consolidació de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i Projectes Singulars a tot Catalunya

La Xarxa d'Ateneus Cooperatius, distribuïts arreu del país, donen servei, atenció i cobertura a persones, empreses, cooperatives i societats laborals per enfortir l'economia social i cooperativa. La creació d'aquesta xarxa, que es va encetar el 2016, suposa el naixement d'espais de coordinació, aprenentatge, innovació, creació i assessorament en l'àmbit de l'economia social i cooperativa a cada territori, actualment la xarxa està formada per 14 Ateneus Cooperatius. El 2018 la població ocupada a les cooperatives és fins ara de 47.397 persones, gairebé 2.000 persones més que l'any passat.

En curs

Avançar en el marc català de relacions laborals

ActuacionsEstat

El Govern proposa situar el salari mínim català de referència en 1.239 euros

El càlcul presentat pel Govern fa una proposta, a partir de les directrius i recomanacions del Parlament Europeu, el Comitè Europeu de les Regions i el Parlament de Catalunya. Segons aquestes recomanacions, l'SMR hauria de representar, com a mínim, el 60% de la mitjana salarial de Catalunya; aplicant aquest criteri, el salari mínim català mensual (per un treball a jornada completa) seria de 1.239,5 € (17.353 anuals amb 14 pagues). Cas d'alpicar com a criteri la mediana salarial (en lloc del salari mitjà), el SMR català se situaria en 1.060,1 € mensuals (14.841,5 anuals). Tenint en compte que el salari mínim interprofessional estatal establert per a l'any 2019 és de 900 euros mensuals (12.600 euros en termes anuals), un salari mensual de 1.239,5 € implicaria un increment del 37,7% respecte a l'import actual, i del 17,8% si és un salari de 1.060,1 €.

FinalitzatNdP 12/19

El Govern impulsa els treballs per calcular un salari mínim català de referència adequat a la realitat social i econòmica de Catalunya

El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies seran els responsables de portar a terme els treballs d'estimació del salari mínim català, que es presentaran en un termini màxim de tres mesos. L'acord també preveu que, un cop obtinguda aquesta estimació, s'avaluï la incidència de la seva implantació, incloent-hi el cost que tindria per a l'Administració pública.Posteriorment, es convocarà el Consell de Relacions Laborals -que agrupa agents socials, sindicats i patronals- per tal d'iniciar el procés de concertació social que permeti establir un salari mínim de referència diferenciat per a Catalunya.

En cursNdP 08/19

Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al mercat de treball

ActuacionsEstat

S'ha signat un acord entre Treball, Afers Socials i Famílies i Cocarmi per impulsar un pla de xoc per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat

El Departament ha destinat 57M€ per a promoure la inserció laboral de les persones amb discapacitat: 42,5M€ per als CET per la pujada del SMI i 14'5M€ més que es destinaran a la inserció laboral en l'empresa ordinària.

FinalitzatNdP 02/19

La Generalitat va destinar 44,5 M€ a la contractació reservada a objectius socials el 2018

Aquesta quantitat és gairebé el triple de l'objectiu que establia l'acord de Govern, que fixava en 15 M€ la quantia reservada per a contractes amb empreses d'integració de persones amb discapacitats i d'inserció de col·lectius desafavorits. Enguany, el Govern ha aprovat reservar 20 M€ per aquesta finalitat.

FinalitzatNdP 03/19

S'ha incrementat en 7,5M€ els fons propis destinats als CET per la pujada del salari mínim

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5M€ més de fons propis als centres especials de treball (CET) per fer front a la pujada del salari mínim interprofessional. Amb aquest increment, la partida per als CET passarà enguany de 35M€ a 42,5M€.

FinalitzatNdP 01/19

La Generalitat, exemple de bones pràctiques en integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Les persones que participen en aquest programa i el seu entorn laboral reben suport tècnic i formació específica per garantir-ne la plena adaptació i integració.

En cursNdp 06/18

Treball ha impulsat l'accés al mercat laboral ordinari de persones amb discapacitat intel·lectual a través d'una iniciativa per acreditar els seus coneixements professionals

Programa pioner: Aquesta iniciativa té per objectiu garantir que les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen en Centres Especials de Treball i empreses d'inserció puguin obtenir una acreditació oficial per facilitar el seu accés al mercat de treball ordinari

En cursNdP

El Govern ha aprovat reservar 20 M€ del total de la seva contractació pública per al 2019 a entitats que fomenten la integració i la inserció social

Aquest import, que representa un increment del 33,3% respecte al fixat l'any anterior, és la suma total de les quantitats que els departaments de l'Administració de la Generalitat i les entitats del sector públic que tenen adscrites han de reservar aquest 2019 per adjudicar contractes a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social (CETIS) i empreses d'inserció, o que tinguin en plantilla més d'un 30% de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social.

En cursNdP 03/19

L'any 2018 es van reservar 15 milions d'euros a contractes amb centres especials de treball i empreses d'inserció social

Aquest import, que representa un increment del 30,4% respecte a l'any anterior, és la suma total de les quantitats que els departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques van haver de reservar el 2018 per adjudicar contractes a pimes que fomenten objectius socials. La iniciativa té com a finalitat facilitar l'accés d'aquests centres i empreses a la contractació pública i s'emmarca en la voluntat del Govern de donar un suport institucional indirecte a la important tasca social que duen a terme. D'acord amb les dades de balanç de compliment del 2017, la Generalitat va destinar aquell any 20,9 M€ a aquest tipus de contractes, gairebé el doble de l'objectiu que establia l'acord de Govern, que fixava en 11,5 M€ la quantia reservada per a contractes amb CET'S i empreses d'inserció.

FinalitzatNdP 07/18

Actuacions al territori

Totes les actuacions
Totes les actuacions del president al territori