ENERGIA

La Generalitat convoca una nova línia d'ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics

Es destinaran gairebé 900.000 euros per donar suport als ens locals per tal que implantin punts de recàrrega en emplaçaments estratègics i de fàcil accés des de la xarxa viària

query_builder   30 desembre 2016 11:13

event_note Nota de premsa

ENERGIA

La Generalitat convoca una nova línia d'ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics

Es destinaran gairebé 900.000 euros per donar suport als ens locals per tal que implantin punts de recàrrega en emplaçaments estratègics i de fàcil accés des de la xarxa viària

 

 
  • Es prioritzaran les ubicacions que donin servei a nodes de comunicació amb proximitat de dos o més infraestructures viàries
 
  • Es reserva una partida addicional de 90.000 euros per a una prova pilot de 3 punts de recàrrega ràpida de 50 kW en benzineres estratègiques i de fàcil accés des de la xarxa viària, gestionades per empreses privades, per tal d’analitzar el model de negoci en un context regulatori estatal que n’impossibilita la viabilitat econòmica
 
  • L’objectiu és ampliar al llarg del 2017 la infraestructura fins a 110 emplaçaments amb càrrega ràpida dels que 33 disposaran de la potència màxima que admeten els vehicles elèctrics actuals, 50 kW, i formaran part de la XarxaRàpidaCat
 
  • En total el pla PIRVEC preveu destinar 1 milió d’euros de pressupost a la infraestructura de recàrrega per al 2017
 
La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha fet públiques avui les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric, amb l’objectiu d’anar estenent la xarxa de recàrrega per a recorreguts interurbans i així fer de Catalunya un país atractiu per a l’ús del vehicle elèctric.  La iniciativa s’emmarca en el Pla d’Acció per al desplegament de d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics de Catalunya (PIRVEC) 2016-2019, estarà dotada amb 864.750 euros en forma de subvenció i de 90.000 euros per a la prova pilot en estacions de servei.
 
L’objectiu final de la línia d’ajuts és el de facilitar el desplegament a Catalunya d’una xarxa d’infraestructura que es fonamenti en la recàrrega vinculada, i que compti amb el suport d’una sòlida xarxa de recàrrega ràpida de caràcter estratègic per a usos puntuals i per a llargs recorreguts interurbans, garantint-ne el subministrament en distàncies no superiors a 100 quilòmetres. Així, aquesta línia estableix diferents requisits en funció de cada tipologia d’estació de recàrrega:
 
-       Punts de recàrrega ràpida de 50 kW: Es concediran ajuts a estacions d’accés públic de com a mínim 50 kW de potència, que permeten carregar més de 120 quilòmetres d’autonomia en menys de 30 minuts. Aquesta és la tecnologia de màxima capacitat que a data d’avui admeten els vehicles elèctrics que es comercialitzen a Espanya i a la UE, a excepció de la marca Tesla que poden carregar a 120 kW.
 
L’equipament haurà de ser compatible amb qualsevol vehicle elèctric estàndard, haurà de ser accessible per a qualsevol usuari de vehicle elèctric sense necessitat d’haver d’estar donat d’alta a cap servei, i haurà de ser activable mitjançant un telèfon mòbil intel·ligent. Per tant, elimina la necessitat de disposar d’una targeta de fidelitat ja sigui municipal o de gestor de recàrrega com succeeix a data d’avui, essent una clara barrera pels conductors que es desplacen per la xarxa viària.
 
Es prioritzen  els municipis  propers a dos o més eixos viaris, i també es valorarà la seva distància amb relació a altres estacions ràpides existents o proposades. D’aquesta manera, s’afavoreix la implantació d’una xarxa ràpida en punts estratègics propers de la xarxa viària (XarxaRàpidaCat), que faciliti la circulació de vehicles elèctrics en trajectes interurbans per tot el país.
 
-       Punts de recàrrega de 20 kW: Es concediran ajuts a estacions d’accés públic de com a mínim 20 kW de potència, que permeten obtenir una autonomia de 100 quilòmetres en 2 hores. L’equipament haurà de ser compatible amb qualsevol vehicle elèctric estàndard, haurà de ser accessible per a qualsevol usuari de vehicle elèctric sense necessitat d’haver d’estar donat d’alta a cap servei, i haurà de ser activable mitjançant un telèfon mòbil intel·ligent.
 
En aquest cas, es donarà prioritat a estacions que s’ubiquin en zones densament poblades i també a la seva màxima disponibilitat al llarg del temps. L’objectiu és que aquests punts s’instal·lin preferentment en aquelles zones on els ciutadans efectuen estades d’una durada superior a l’hora, ja sigui per motius de mobilitat quotidiana o de lleure.
 
-       Punts de recàrrega vinculats: es concediran ajuts a ciutadans que adquireixin un vehicle elèctric que els permeti disposar de 100 quilòmetres d’autonomia carregant al llarg de 6 hores i sense necessitat d’incrementar la potència contractada.
 
Es dóna prioritat a aquelles instal·lacions ubicades en habitatges plurifamiliars o aparcaments comunitaris atès que els habitatges unifamiliars no requereixen de cap inversió  per carregar un  vehicle a potència de 2,7 kW. Es preveu donar cobertura a 150 punts de recàrrega que es podran sumar amb els ajuts dels fabricants de vehicles.
 
Aquests ajuts s’adrecen a administracions públiques, en el cas de punts de recàrrega ràpida de 50 kW i de 20 kW i a particulars, en el cas dels punts de recàrrega vinculats amb potències al voltant dels 3 kW.
 
Pel que fa a infraestructura ràpida de 50 kW ubicada en estacions de servei o benzineres, les barreres econòmiques, legals i administratives existents actualment en la legislació estatal  fan inviable, a excepció de proves pilot o de projectes europeus,  que el sector privat s’interessi a invertir en models de negoci basats en la xarxa de recàrrega ràpida. A tall d’exemple, un punt de recàrrega de 50 kW té una despesa anual per la potència contractada de 4.000 euros, més enllà de l’energia que pugui subministrar als vehicles. Aquesta mateixa infraestructura a l’estat francès té un cost fix de 2.000 euros i a Portugal de 850 euros per tant, la meitat i una quarta part respectivament que el cost que tindria a Catalunya. Això fa que s’impossibiliti el model de negoci que no seria viable ni tan sols a 20 anys vista amb més del 50% del parc de vehicles elèctric.
 
Per aquest motiu, l’ICAEN ha impulsat, conjuntament amb un seixantena d’empreses i entitats, la proposició de Llei de mesures de foment per a l’electrificació del transport per carretera, per tal d’eliminar les barreres que impossibiliten el normal i necessari desenvolupament de la infraestructura de recàrrega elèctrica a l’Estat espanyol. La iniciativa legislativa ha estat admesa a tràmit pel Congrés de Diputats, però molt probablement serà rebutjada la seva tramitació pel Govern del PP, en tant que requereix uns ajuts econòmics en un període limitat de temps que, en cap cas serien superiors i de forma acumulada a 60 milions d’euros fins el 2020, preveient ajuts als termes de potència i a un pla estable d’ajuts a la compra de vehicles. Aquesta quantitat, acumulada en tres anys,  és menys de la meitat del que el Govern espanyol dedica anualment al Plan PIVE, de renovació de cotxes de gasoil i gasolina.
 
En aquest sentit, l’ICAEN destinarà 90.000 euros addicionals per a una prova pilot d’implantació de 3 estacions d’infraestructura ràpida de 50 kW en col·laboració amb el sector privat que, s’hauran d’ubicar en estacions de servei molt estratègiques i d’accés fàcil des de la xarxa viària.
 
Durant l’any 2016, i també en el marc del PIRVEC, la Generalitat ja ha posat en marxa 11 punts de la XarxaRàpidaCat en punts estratègics de la xarxa viària catalana o en zones molt densament poblades, en col·laboració amb els corresponents ajuntaments. L’objectiu del PIRVEC és assolir els 100 punts de recàrrega ràpida de 50 kW, els 400 de recàrrega semiràpida de 20 kW i 25.000 punts vinculats l’any 2019. En el marc del Projecte CIRVE que gestiona l’Estat Espanyol i la empresa IBIL es preveu una xarxa per a tot l’Estat de 40 punts de recàrrega de 50 KW en el corredor Mediterrani i el Corredor Atlàntic
 
La disponibilitat d’infraestructura de recàrrega té una relació directa amb l’electrificació del parc mòbil: en aquells països europeus on els ciutadans tenen garantit el subministrament elèctric per als seus vehicles, la quota de renovació elèctrica del parc de vehicles supera el 10%. A Catalunya, aquesta taxa se situa en el 0,4%, mentre que a Espanya és del 0,3%. 
 
La generalització de la mobilitat elèctrica, a més de contribuir a la millora de l’aire que respirem i per tant, de la nostra salut; esdevé el motor d’un nou model energètic més sostenible, democràtic, distribuït i socialment equitatiu. Per un costat, facilita que les energies renovables puguin abastir el sector de major consum d’energia final de Catalunya, el transport per carretera a data d’avui depenent en el 98% del petroli. En els darrers 5 anys el 40% de l’energia elèctrica ha estat generada amb fonts renovables per tant, el seu ús en vehicles elèctrics aportaria una reducció molt important a la nostra dependència exterior d’ energies fòssils i en concret del petroli; en segon lloc, reforça el paper de la generació distribuïda mitjançant l’emmagatzematge d’energia elèctrica en bateries alhora que afavoreix l’autoconsum fotovoltaic permetent acumular l’energia solar de les hores diürnes en el vehicle.
 
Convertir el parc de vehicles tèrmic en elèctric és la gran oportunitat per a que la geopolítica internacional de l’energia doni pas a l’energia de Km Zero i Km 100,  on la gran inversió per al desenvolupament de les tecnologies d’emmagatzematge necessàries per a fer-ho possible vindrà de la mà de la indústria de l’automòbil, com ja va succeir fa 120 anys amb una altra font energètica, el petroli, que va generar un canvi en el model econòmic, social i tecnològic liderat, també, pel sector de l’automoció.
 
 
 
------------------------
Segueix-nos a les xarxes:
A Twitter:  @empresacat
A Facebook: @empresacat
Al canal de Youtube: Empresacat