Nano trànsit

El Govern analitza la sinistralitat viària del 2016 en què la xifra d'accidents ha estat la més baixa de la història a Catalunya

El nombre d'accidents de trànsit mortals s'ha reduït a les quatre demarcacions catalanes

query_builder   17 gener 2017 16:24

event_note Nota de premsa

El Govern analitza la sinistralitat viària del 2016 en què la xifra d'accidents ha estat la més baixa de la història a Catalunya

El nombre d'accidents de trànsit mortals s'ha reduït a les quatre demarcacions catalanes

  • Els accidents de trànsit es van reduir un 20,09% el 2016 respecte del 2015, la xifra més baixa de la història a Catalunya
  • El nombre d'accidents de trànsit mortals s’ha reduït a les quatre demarcacions catalanes el 2016 respecte del 2015
  • Les víctimes mortals per sinistre viari han disminuït un 37,8% respecte del 2010 i els sinistres amb persones mortes, el 41%
Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016 i segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT) es van registrar a la xarxa viària interurbana catalana 125 sinistres viaris mortals, mentre que l’any anterior n’hi va haver 158, dada que apunta una reducció del 20,09%. És la xifra d’accidents mortals més baixa de la història a Catalunya.
 
Amb relació a l’any 2010, quan hi va haver 212 accidents amb víctimes mortals a les carreteres catalanes, el nombre d'accidents ha baixat un 41%. En definitiva, el 2016 hi ha hagut 33 accidents mortals menys que l’any 2015 i 87 menys que l’any 2010.
 
Pel que fa al nombre de víctimes mortals, l’any 2016 es van registrar 153 víctimes mortals a les carreteres catalanes a 24 hores. Això representa una reducció del 13,1% de les víctimes respecte al 2015, quan van morir per sinistre viari 176 persones.
 
En relació amb el 2010, any de referència per a l’assoliment dels objectius del Pla de Seguretat Viària (PSV) 2014-2016, hi ha un descens del 37,8%, atès que aquell any hi van haver 246 persones mortes per accident de trànsit en zona interurbana. Aquest descens del 37,8% supera, pel que fa a la xarxa viària interurbana, l’objectiu de reducció fixat pel PSV 2014-2016, que és d’un 30% per al conjunt de la zona interurbana i urbana.
 
La sinistralitat del 2016 ha vingut marcada per dos dels pitjors accidents múltiples des de l’assumpció de competències exclusives de gestió i vigilància del trànsit per part del Govern de la Generalitat l’any 1998. El 20 de març es van registrar a Freginals, a l’AP-7, 13 víctimes mortals i 36 ferits de diversa consideració. El 2 d’abril a Pont de Molins, a l'N-II, van perdre la vida 7 persones en una topada frontal entre dos turismes. En només dos accidents es van haver de lamentar 20 persones mortes i 37 ferits. També cal destacar les tres víctimes mortals en una pista asfaltada a Susqueda el 6 de desembre.
 
1. FACTORS CONCURRENTS DE SINISTRALITAT
 
La recuperació econòmica ha suposat un increment de la mobilitat a la xarxa viària interurbana.  Com a exemple, cal tenir en compte que la intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha crescut el 2016 un 2,4% respecte l’any anterior i representa un nombre de desplaçaments similar al de l’any 2011.
 
Durant el 2016, les distraccions van continuar sent el primer factor concurrent de la sinistralitat pel que fa als accidents amb víctimes, amb prop d’un 28% de casos respecte del total. Les distraccions han esdevingut en els últims anys el principal factor concurrent en els accidents amb víctimes a les carreteres catalanes. Un de cada tres accidents greus està relacionat amb una distracció al volant i gran part d’aquestes és conseqüència de la utilització dels dispositius mòbils durant la conducció. Tanmateix, s’ha de tenir en compte com a altres factors concurrents les infraccions de les normes de circulació i  la presència d’alcohol/drogues i psicotròpics, entre d’altres.
 
2. SINISTRALITAT PER DEMARCACIONS
 
El nombre d’accidents de trànsit mortals s’ha reduït a les quatre demarcacions catalanes el 2016 respecte del 2015.
 
 Accidents mortals
 
 
2010
2015
2016
%increment 2016 respecte al 2015
%increment 2016 respecte al 2010
Barcelona
76
52
43
-17.3
-43.4
Girona
55
29
25
-13.8
-54.5
Lleida
34
34
28
-17.6
-17.6
Tarragona
47
43
29
-32.6
-38.3
Total
246
176
153
-20.09
-41.0
 

 
Víctimes mortals
 
 
2010
2015
2016
%increment 2016 respecte al 2015
%increment 2016 respecte al 2010
Barcelona
86
55
48
-12.73
-44.19
Girona
65
30
34
13.33
-47.69
Lleida
37
38
28
-26.32
-24.32
Tarragona
58
53
43
-18.87
-25.86
Total
246
176
153
-13.07
-37.8
 
TARRAGONA        
 
A la demarcació de Tarragona el nombre de víctimes mortals es va reduir un 18,9% respecte a l’any 2015, tot i el sinistre que hi va haver el passat mes de març a l’AP-7 a Freginals, amb tretze víctimes mortals i 36 ferits de diversa consideració. En total, al 2016 hi ha hagut 43 víctimes mortals a les carreteres tarragonines mentre que l’any anterior hi va haver 53 persones que hi van perdre la vida. Si ens fixem en l’any 2010, quan van morir 58 persones per sinistre viari a Tarragona, la reducció és del 25,9%.
 
Pel que fa al nombre d'accidents de trànsit mortals també hi va haver una reducció del 32,6% respecte al 2015 i del 38,3% respecte del 2010. Així, dels 47 sinistres mortals que hi va haver l’any 2010 es va passar a 43 el 2015 i a 29 al 2016.
 
GIRONA
 
A les carreteres gironines durant el 2016 hi va haver  25 sinistres mortals amb una reducció del 13,8% respecte al 2015, quan hi va haver 29 accidents mortals, i del 54,5% en relació al 2010, amb 55 sinistres.
 
Tanmateix, hi va haver un increment del 13,3% de les víctimes mortals per accident de trànsit a la demarcació de Girona arran de les deu víctimes mortals registrades en dos sinistres, concretament set persones mortes a l'N-II a Pont de Molins i tres víctimes mortals en el sinistre que hi va haver a Susqueda. En total, l’any  2016 hi ha va haver 34 víctimes mortals i al 2015 van haver 30 persones que van perdre la vida a les carreteres de la demarcació.
 
En relació a l’any 2010, però, el nombre de víctimes per accident de trànsit a Girona ha baixat un 47,7%, ja que aquell any hi va haver 65 persones mortes per sinistre viari.
 
BARCELONA
 
A la xarxa viària interurbana de Barcelona el 2016 s’ha registrar un descens  del 12,7% pel que fa a víctimes mortals, atès que dels 55 morts que hi va haver el 2015 s’ha passat a 48 persones mortes. En relació a l’any 2010, amb 86 persones finades, la reducció ha estat del 44,2%.
 
Quant a sinistres mortals, també hi ha una reducció del 17,3% respecte a l’any 2015 i del 43,4% del 2010. Així, si l’any 2016 hi va haver 43 accidents mortals en zona interurbana a Barcelona, l’any 2015 van ser 52 i el 2010, 76. 
 
LLEIDA
 
La demarcació de Lleida va registrat l’any 2016 28 víctimes mortals per accident de trànsit amb una reducció del 26,3% respecte a l’any anterior, quan 38 persones van perdre la vida a la carretera. Convé destacar que és el territori que registra més reducció de la sinistralitat interurbana respecte a l’any anterior. En comparació amb el 2010, quan hi va haver 37 persones mortes per accident de trànsit, el decrement és del 24,3%.
 
Quant als sinistres mortals, també hi ha una reducció del 17,6% tant respecte a l’any 2015 com del 2010. Així, si l’any 2016  hi va haver 28 accidents mortals a les carreteres de Lleida, l’any 2015 i el 2010 van ser 34.