Més de 69.000 alumnes catalans s'examinen avui i demà de les proves d'avaluació de 4t d'ESO

query_builder   14 febrer 2017 09:00

event_note Nota de premsa

Més de 69.000 alumnes catalans s'examinen avui i demà de les proves d'avaluació de 4t d'ESO

  • Aquesta avaluació es du a terme per sisè any consecutiu en un total de 1.064 centres de titularitat pública, concertada i privada
  • Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 18 d’abril
 
Un total de 69.408 alumnes de Catalunya s’examinen avui i demà de les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que enguany es realitzen per sisè any consecutiu. S’avaluaran les competències de llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtica, i també la cientificotecnològica, que es va incorporar per primer cop en la passada edició de les proves. La prova permet mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.
 
Aquests 69.408 alumnes pertanyen a un total de 1.064 centres educatius d’arreu del país: 547 centres de titularitat pública i 517 centres concertats i privats.
 
La prova la dissenya i l’aplica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació. En aquesta edició s’han organitzat 60 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. Un total de 2.548 professors faran d’aplicadors i, d’aquests, 1.145 faran també de correctors. Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 18 d’abril.
 
Els 69.408 alumnes es troben distribuïts de la següent manera:
 
Serveis territorials
Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona
12.893
Baix Llobregat
7.787
Barcelona Comarques
7.836
Catalunya Central
4.872
Girona
7.150
Lleida
3.598
Maresme i Vallès Oriental
8.431
Tarragona
5.875
Terres de l’Ebre
1.480
Vallès Occidental
9.486
Total alumnat
69.408
 
 
Contingut de les proves
 
Avui dimarts els alumnes realitzaran les proves de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Demà dia 15 s’avaluarà la competència cientificotecnològica, la llengua estrangera (69.076 alumnes faran la prova d’anglès, 238 la de francès i 94 la d’alemany) i l’aranès (49 alumnes de la Vall d’Aran).
 
En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l’adequació i coherència en la redacció.
 
Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari o la correcció lingüística.
 
Pel que fa a la prova de competència matemàtica, s’inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d'expressió o el raonament matemàtic.
 
Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.
 
Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa.
 
Tant avui com demà dimecres, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves: http://csda.gencat.cat/ca/.
 
 
14 de febrer de 2017