FUE

El Govern fa balanç del seguiment de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i constata que està ja implantada pràcticament a tots els municipis de Catalunya

Els indicadors mostren una evolució positiva en els tràmits que es poden realitzar íntegrament través de la finestreta

query_builder   7 març 2017 15:23

event_note Nota de premsa

El Govern fa balanç del seguiment de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i constata que està ja implantada pràcticament a tots els municipis de Catalunya

Els indicadors mostren una evolució positiva en els tràmits que es poden realitzar íntegrament través de la finestreta

  • Actualment, la FUE està implantada ja al 96% dels municipis i ofereix servei al 76% de la població, a l’espera d’incorporar la ciutat de Barcelona
  • Iniciat al 2011, el Pla per a la Implantació de la FUE es va concebre per reduir les càrregues administratives a les empreses i crear un únic punt de relació entre Administració i empreses, professionals i intermediaris
El Govern ha analitzat avui l’informe de seguiment del Pla per a la Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2015-2017 i ha constatat una evolució positiva, pel que fa a la incorporació de tràmits que es poden iniciar i finalitzar a través de la finestreta. Actualment, la FUE està implantada a pràcticament tots els municipis de Catalunya, a falta d’incorporar l’Ajuntament de Barcelona. L’informe de seguiment analitza l’evolució dels següents indicadors del pla:
Aprofundir en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’Administració. Una de les eines per assolir aquest canvi de model va ser la millora de la regulació i la simplificació administrativa, que es va concretar en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. Amb aquesta norma, les empreses que no generen impacte en el medi ambient o en la seguretat i la salut de les persones poden iniciar la seva activitat de forma més ràpida, àgil i estàndard arreu del territori. A més, s’està treballant en la identificació i revisió de normes que afecten l’activitat econòmica per tal de reduir encara més les càrregues.
 
Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE: Des de la posada en marxa del Pla per a la Implementació de la FUE, el seu catàleg de tràmits s’ha incrementat gairebé un 250% (de 145 tràmits el 2011, a 524 el 2016). D’aquesta xifra, el 91% dels tràmits que assumeix la FUE es poden iniciar en aquesta instància i el 30%, a més, també es poden finalitzar de forma immediata en la mateixa Finestreta Única.
FUE
Així mateix, s’aprecia un augment significatiu de la tramitació via telemàtica en detriment de la tramitació presencial:  el 2014, el 37% dels expedients es tramitaven per via electrònica i el 63% de forma presencial; el 2016 s’ha invertit la tendència i la gestió electrònica dels expedients representa el 72% del total.
 
FUE
En paral·lel, la FUE continua amb el procés d’incorporació de subvencions i ajuts al seu catàleg de tràmits, un aspecte molt important per l’interès que genera en els emprenedors. Així, el 2014 es van incorporar 25 línies, i es van gestionar 4.342 sol·licituds d’ajut; al 2015, van ser 44 les línies incorporades i 5.659 expedients gestionats. Durant el 2016 s’han incorporat 43 línies d’ajut i s’han gestionat 11.509 expedients, més del doble que l’any anterior.

Implantar la FUE al món local: L’aplicació de la nova llei de simplificació administrativa ha suposat una pujada sensible dels municipis adherits a la FUE. Així, a febrer de 2017 hi ha ja 900 municipis adherits, el 96% de tot Catalunya i 19 més estan en vies de fer-ho. Respecte de la població afectada, els ajuntaments adherits i en curs aglutinen el 76% de la població total. Només 28 ajuntaments encara no s’han incorporat a la FUE, entre els quals Barcelona, que està portant a terme un treball d’especial complexitat.
Món local
.
Donar a conèixer el model de relació entre empreses i Administració: Amb l’objectiu que la FUE sigui un recurs conegut i aprofitat tant per les administracions com pels propis ciutadans, l’informe de seguiment preveu continuar insistint en la difusió de l’eina mitjançant articles en mitjans de comunicació tradicionals, xarxes socials, jornades presencials per a personal de les administracions, etc.