nANO

El Govern impulsa una simplificació normativa sense precedents

S'ha derogat 161 lleis obsoletes que ja no s'aplicaven amb la llei d'acompanyament als pressupostos 2017

query_builder   3 abril 2017 19:26

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa una simplificació normativa sense precedents

S'ha derogat 161 lleis obsoletes que ja no s'aplicaven amb la llei d'acompanyament als pressupostos 2017

  • Compliment de la primera fase del Pla de simplificació normativa 2016-2017 del govern, en relació amb les normes amb rang de llei vigents.  
  • En el 2016 i 2017 s’han derogat més lleis, 180, que entre 1977 i 2015, quan es van derogar 142 lleis. 
  • L’objectiu ha estat millorar el coneixement del dret vigent, augmentar la seguretat jurídica i reduir els costos de familiarització que han de suportar les empreses, en especial les més petites
Que és el Pla de simplificació Normativa?
 
El Pla de simplificació normativa 2016-2017, que va ser aprovat pel Govern el passat 2 d’agost en el marc de la política pública de millora de la regulació, pretén resoldre el problema de la proliferació de normes comú a la majoria dels sistemes normatius occidentals.
 
No totes les disposicions s’apliquen encara que siguin formalment vigents, ja que un nombre molt elevat han estat derogades de forma tàcita per normes posteriors o han quedat obsoletes.
 
Aquesta situació dificulta el coneixement del dret vigent, especialment entre les petites i mitjanes empreses, així com entre els autònoms i les persones físiques.
 
 
Comptabilització, revisió i derogació
 
La primera fase del Pla de simplificació normativa s’ha centrat en comptabilitzar el nombre de disposicions vigents, revisar les normes amb rang de llei i, ara, en darrera instància, iniciar el procés de derogació d’aquelles que ja no són d’aplicació.
 
-       Comptabilització de les disposicions. A gener de 2016 es van comptabilitzar al Portal Jurídic de Catalunya, 23.290 disposicions vigents de competència de la Generalitat de Catalunya aprovades entre els anys 1977 i 2015, de les quals 624 eren normes amb rang de llei.
 
-       Revisió exhaustiva. La participació de diferents departaments de l’Administració de la Generalitat han permès detectar 161 normes amb rang de llei que ja no eren d’aplicació.
 
-       Derogació, a través de la llei d’acompanyament del pressupostos 2017. S’han inclòs a la disposició derogatòria segona de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals de 2017.
 
De les normes recentment aprovades cal destacar també la derogació de 15 lleis més –la majoria de les quals eren obsoletes- per la disposició de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.
 
Tipologia i àmbits de la normativa derogada
 
L’àmbit material de les normes és molt divers, afecta tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, ressaltant l’esforç de simplificació efectuat en l’àmbit pressupostari.
 
Aquesta actuació simplificadora no s’ha fet només a aquesta Llei, sinó que s’està fent en cada nova norma que s’impulsa.
 
 
Beneficis de la simplificació normativa
 
-       Permet disposar d’un ordenament més clar, cert, coherent i predictible.
 
-       Millora del coneixement del dret vigent.
 
-       Increment de  la transparència i de la seguretat jurídica.
 
-       Augment de la confiança dels ciutadans i agents econòmics en les institucions.
 
-       Reducció dels costos de familiarització que han de suportar les empreses, en especial les més petites.