EMPRENEDORIA

La taxa d'activitat emprenedora torna a pujar a Catalunya i se situa en el 6,99%

La percepció d'oportunitats per emprendre en els propers mesos a Catalunya augmenta un 15,4% respecte l'any passat

query_builder   31 maig 2017 11:38

event_note Nota de premsa

EMPRENEDORIA

La taxa d'activitat emprenedora torna a pujar a Catalunya i se situa en el 6,99%

La percepció d'oportunitats per emprendre en els propers mesos a Catalunya augmenta un 15,4% respecte l'any passat

El secretari Aregio durant la presentació de l'informe
El secretari Aregio durant la presentació de l'informe

 

  • L'últim informe GEM situa Catalunya i la demarcació de Barcelona al capdavant d’Europa en emprenedors nous i consolidats

 

  • La taxa d’emprenedoria entre joves de 18 a 34 anys s’enfila fins el 9,5%

 


  • La relació de projectes empresarials impulsats per aprofitar l’oportunitat s’estabilitza i se situa en nivells anteriors a la crisi
 
 
L’activitat emprenedora de Catalunya i de la demarcació de Barcelona segueix consolidant-se, degut principalment a l’augment de joves que decideixen emprendre un nou negoci i a l’auge de negocis nous i consolidats. Així ho reflecteix l’últim Global Enterpeneurship Monitor (GEM) – Catalunya 2016, una iniciativa promoguda pel Departament d’Empresa i Coneixement a través del Programa Catalunya Emprèn, i de la Diputació de Barcelona.
 
Abans de la presentació de l'informe, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, ha subratllat el valor del GEM perquè "aplica una metodologia que ens permet disposar de punts de referència per situar-nos en el nostre entorn". Aregio ha destacat també que "al nostre país segueix dominant una emprenedoria eminentment d'oportunitat centrada en l'impuls d'start-ups". En aquest sentit, ha posat en valor l'esforç de la Generalitat i la Diputació de Barcelona per estendre l'activitat emprenedora arreu del territori català, fomentar que els projectes sorgits a l'àmbit acadèmic esdevinguin realitats empresarials, i impulsar unes start-ups que també fabriquin els seus productes.
 
Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, de la seva banda, ha ressaltat el lideratge a nivell europeu de Catalunya pel que fa a Taxa d'Emprenedoria. "És cabdal que les polítiques públiques persegueixin també la consolidació empresarial", ha acabat.
 
L’informe d’enguany, elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), atorga a Catalunya una taxa d’activitat emprenedora (TEA) del 6,99%, lleugerament superior a la de l’any passat (6,42%), mentre que la demarcació de Barcelona repeteix el mateix resultat amb un 7,01%.
 
La TEA catalana, que mesura el percentatge de la població adulta d’entre 18 i 64 anys involucrada en un procés de creació d’una empresa, s’incrementa en 0,6 punts en un context en què la de l’Estat espanyol es redueix mig punt. Així, la TEA catalana és considerablement superior a l’estatal (5,23%) i se situa a un punt de la mitjana de la resta de països de la Unió Europea amb economies basades en la innovació (8,09%).
 
La qualitat de l’emprenedoria catalana i barcelonina, però, s’extreu també d’altres dades de l’informe GEM d’enguany: així, tant Catalunya com la demarcació de Barcelona presenten un increment considerable en la taxa d’activitat emprenedora entre joves. Amb un 9,5% i un 9,1% respectivament, l’emprenedoria entre els joves al principat se situa per sobre de la mitjana espanyola (6,2%) i s’apropa a la mitjana dels països de la UE amb economies basades en la innovació (9,9%).
 
Desglossant el procés emprenedor per antiguitat, destaca l’augment de negocis nous (aquells amb entre 3 i 42 mesos d’antiguitat), tant a Catalunya com a la demarcació de Barcelona. D’aquesta manera, un 4,6% de la població catalana i un 4,8% de la barcelonina es troba implicat en un negoci nou. Una xifra que se situa molt per sobre de la mitjana europea (3,2%) i espanyola (2,9%).
 
D’altra banda, els negocis consolidats a Catalunya també tendeixen a l’alça ja que les iniciatives empresarials de més de tres anys i mig d’antiguitat representen el 10,6% de la població adulta catalana, el què suposa un augment de sis dècimes respecte l’any anterior. En aquest cas, l’augment a Catalunya també contrasta amb la davallada d’un punt i mig a l’Estat espanyol que obté un 6,2% en negocis consolidats.
  
Després de la baixada dràstica de més de 6 punts de l’any passat en emprenedoria per necessitat –qui emprèn ho fa perquè no troba feina per compte d’altri- l’informe GEM d’enguany mostra un lleuger repunt d’aquest indicador, situant l’emprenedoria per necessitat en l’1,76%. Tot i el petit increment, l’emprenedoria per oportunitat  -qui emprèn ho fa perquè té una idea i sap com materialitzar-la i treure-hi rèdits- s’estabilitza amb un 3,4% fet que permet recuperar els nivells previs a la crisi en relació al perfil motivacional de la creació d’empreses i ajustar-se als resultats europeus. D’aquesta manera, l’emprenedoria per necessitat a Catalunya representa tant sols un 24%, el mateix percentatge que la mitjana europea i considerablement inferior al de l’Estat espanyol (30%).
 
A diferència d’altres anys, les dades positives per a Catalunya i la demarcació de Barcelona no provenen només de l’activitat emprenedora sinó també de la percepció de la situació econòmica i social del principat. Així, l’informe GEM-Catalunya denota un augment de quatre punts en la percepció d’oportunitats per emprendre en els propers 6 mesos. Si ara fa un any l’informe reflectia que un 26% de la població adulta catalana preveia oportunitats emprenedores al país, enguany la dada puja fins el 30%, mostrant així certa millora en les condicions econòmiques del país.
 
La qualitat de les empreses que es creen també es veu influenciada per la formació dels emprenedors en la fase inicial. En aquest capítol, el GEM reflecteix un clar avenç: el percentatge mitjà dels dos últims anys de nous empresaris amb formació postsecundària és de 53,5%.
 
Amb tot, els progressos que s’observen en perfil motivacional i nivell de formació encara no es reflecteixen en la qualitat dels nous projectes empresarials: la dimensió real i esperada de les empreses acabades de crear, el grau de novetat dels productes i serveis que ofereixen, la intensitat exportadora i el pes del sector transformador encara són inferiors als dels països basats en la innovació. No obstant això, es pot esperar que si es consoliden aquestes millores, l’impacte que tindran s’anirà reflectint en avenços en la qualitat de l’emprenedoria”.
 
Més dones emprenedores i més joves
 
El perfil emprenedor a Catalunya segueix les línies d’altres anys, predominant una edat mitjana de 39 anys per als emprenedors potencials i naixents, i de 40 anys per als nous. A part del considerable augment del conjunt d’emprenedors catalans joves, també cal destacar la consolidació de l’emprenedoria femenina. Tot i que la TEA entre dones (6%) segueix sent inferior a la masculina (7,9%) és clarament superior a la de l’Estat espanyol (4,7%) i obté la mateixa xifra que la mitjana dels països de la UE basats en innovació.
 
Aquesta consolidació de l’emprenedoria femenina es deu principalment a les bones dades de la TEA en emprenedores joves de 18 a 34 anys. Així, després de tres anys de descens continuat, el 2016 ha servit per revertir la tendència augmentant el percentatge fins el 8,1%. La dada mostra que el percentatge de dones emprenedores joves és ja sensiblement superior al percentatge d’emprenedores d’entre 35 i 64 anys que descendeix fins el 5,1%.
 
Un entorn a l’alça
 
Segons aquest darrer informe GEM, els emprenedors catalans asseguren que es disposa d’una bona infraestructura, tant física i de serveis com comercial i professional. En aquest sentit, també cal destacar que es valora molt positivament els programes de suport a l’emprenedoria promoguts per les institucions públiques, principalment les d’àmbit local i autonòmic. A l’altra cara de la moneda, els emprenedors catalans identifiquen les dificultats per aconseguir finançament, les polítiques públiques associades als impostos, les regulacions i la burocràcia i la manca d’educació i formació emprenedora a l’etapa escolar com a principals inconvenients per al desenvolupament de l’activitat emprenedora.
 
Trobareu l’informe GEM complet i el resum executiu  als següents enllaços:
 
Informe GEM:           bit.ly/InformeGEM2016
Resum executiu:     bit.ly/ResumGEM2016
 

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa amb gràfics

Nota de premsa amb gràfics
PDF | 241

Informe GEM 2016

Informe GEM 2016
PDF | 8363

Resum executiu GEM 2016

Resum executiu GEM 2016
PDF | 2449