SUR

La nova PAP per als graus d'Educació examina prop de 3.000 alumnes en competència logicomatemàtica, comunicativa i raonament crític

El coordinador de la prova destaca que "s'ha fet un salt qualitatiu que ens assegurarà que el futur mestre té una base cultural més sòlida"

query_builder   17 juny 2017 13:16

event_note Nota de premsa

La nova PAP per als graus d'Educació examina prop de 3.000 alumnes en competència logicomatemàtica, comunicativa i raonament crític

El coordinador de la prova destaca que "s'ha fet un salt qualitatiu que ens assegurarà que el futur mestre té una base cultural més sòlida"

SUR
 
Un total de 2.920 alumnes s’han examinat aquest matí de la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i Primària. Els estudiants han realitzat dos exàmens: un de competència comunicativa i raonament crític, de dues hores de durada; i un altre competència logicomatemàtica, d’una hora i mitja.
 
El primer examen ha constat de tres seccions que, mitjançant, diverses tipologies d’exercicis, ha avaluat la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l’expressió escrita, i el domini del sistema lingüística. La segona prova ha constat de dues seccions amb un total de 20 preguntes.
 
Fins el curs passat, aquesta PAP estava centrada només en la competència de les llengües catalana i castellana. Enguany, “s’ha fet un salt qualitatiu incorporant en la prova aspectes de raonament crític i de logicomatemàtica que ens asseguraran que el futur mestre té una base cultural més sòlida”, ha explicat el coordinador de la PAP per als graus d’Educació, Josep Maria Cornadó.
 
El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) –l’òrgan de coordinació del sistema universitari català integrat pel Govern i les universitats– va nomenar el desembre passat al doctor Cornadó com a màxim responsable de la nova PAP. Cornadó és professor de la Facultat de Ciències de l’educació i psicologia, i coordinador de la doble titulació dels graus de mestre de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
 
Cornadó ha detallat que l’examen de competència comunicativa i raonament crític mesura, per una banda, “la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació”. Així mateix, avalua “la capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia”.
 
Pel que fa l’examen de competència logicomatemàtica, Cornadó ha explicat que valora “la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació”.
 
Els estudiants que s’han examinat avui en les cinc seus universitàries habilitades –que s’han ubicat a Barcelona, al campus de Bellaterra de la UAB, a Girona, a Tarragona i a Lleida– coneixeran a partir del 28 de juny de la qualificació de la PAP mitjançant el portal https://accesnet.gencat.cat.  La PAP es considera superada amb la qualificació d’APTE, que s’obté quan la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens, és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.
 
Concretament, els estudiants que han realitzat la prova provenen de batxillerat (1.888), cicles formatius de grau superior (350) i de matrícula lliure (44). La resta d’alumnes s’han inscrit procedents d’altres vies: sistemes educatius estrangers, proves per a majors de 25  i 45 anys, i accés per a més gran de 40 anys.
 
Excel·lència del sistema educatiu
Aquesta PAP forma part d’una sèrie de mesures adoptades per les institucions amb competències en l’àmbit de l’educació amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència del sistema educatiu català. En paraules del coordinador de la prova, “millorar la formació inicial dels mestres és essencial per garantir aquesta educació de qualitat”. En aquest sentit, Cornadó ha recordat que “en molts països amb sistemes educatius de prestigi utilitzen proves similar per seleccionar l’accés dels estudiants al graus d’educació”. La raó, segons ha subratllat Cornadó, és que “hi ha estudis i professions que requereixen que l’aspirant compleixi unes condicions específiques i això és el que es pretén amb la PAP”.
 
El màxim responsable de la PAP per als graus d’Educació també ha assenyalat que el model que es posa en marxa aquest curs és susceptible d’anar evolucionant i millorant: “En el futur, ens agradaria que pogués incorporar competències no cognitives que són molt important per a un estudiant de mestre”. Cornadó ha detallat que l’empatia, l’assertivitat, la capacitat de lideratge i de reflexió, les habilitats socials, o la maduresa “no es poden avaluar només en una prova escrita i que cal fer-ho en una situació de pràctica o de simulació”.
 
Desvinculació de les PAU
A partir d’aquest 2017, la PAP per als graus d’Educació es desvincula de les proves d’accés a la universitat (PAU) després de la seva implementació inicial al curs 2014-2015 en el marc del Programa de millora i innovació en al formació de mestres (Programa MIF), que les universitats impulsen amb el suport del Govern per avançar en l’atracció de l’estudiantat més ben preparat per cursar els graus de mestre.
 
Fins el curs passat, aquesta PAP només demanava requisits de llengua i estava vinculada a les matèries de Llengua i literatura catalana, i de Llengua i literatura castellana de els PAU. 
 
A banda dels graus d’Educació infantil i primària, hi ha altres cinc titulacions de grau per a les quals els alumnes han de realitzar una prova d’aptitud personal com, per exemple, Ciències de l’activitat física i de l’esport, o Traducció i interpretació a l’anglès. En tots aquest casos, les PAP d’enguany s’estan realitzant entre aquest dissabte 17 i fins el pròxim dilluns 26 de juny.

2  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 2435

Fotografia 2

Fotografia 2 1414

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 233

Prova Competència comunicativa i raonament crítc

Prova Competència comunicativa i raonament crítc
PDF | 1024

Prova Competència logicomatemàtica

Prova Competència logicomatemàtica
PDF | 1402