Acords

El Govern aprova una adaptació legislativa per regular els processos electorals de les cambres catalanes

El Decret llei aprovat és l'avantsala de l'Avantprojecte de llei de Cambres, que l'Executiu també preveu aprovar en poques setmanes

query_builder   27 juny 2017 19:01

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una adaptació legislativa per regular els processos electorals de les cambres catalanes

El Decret llei aprovat és l'avantsala de l'Avantprojecte de llei de Cambres, que l'Executiu també preveu aprovar en poques setmanes


 
·         Entre les qüestions a adaptar figuren la composició del Ple d’aquests organismes, el mètode per elaborar els censos electorals i la limitació de mandats dels presidents
El Govern ha aprovat una adaptació de la Llei de Cambres per regular els processos electores de les cambres catalanes. Aquesta modificació, introduïda mitjançant decret llei, és l’avantsala de l’Avantprojecte de llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, del qual l’Executiu també té prevista la seva aprovació en poques setmanes.
 
En resum, el nou Decret introdueix modificacions en el règim electoral de les cambres a nivell de: la composició del Ple d’aquests organismes, el mètode per elaborar els censos electorals i la limitació de mandats dels presidents. L’aprovació d’aquesta normativa permetrà a les cambres implementar les adaptacions escaients en els seus censos per poder afrontar el procés electoral definit per l’Estat, que s’inicia el proper 1 d’octubre.
 
Plens plurals d’un màxim de 60 membres
 
El nou règim electoral que defineix el Decret llei estableix que els plens de les Cambres puguin tenir entre 10 i 60 membres, designats a través de tres vies. D’entrada, un mínim de dos terços del total triats mitjançant sufragi universal d’entre representants dels diferents sectors econòmics representats a cada cambra. Un altre 10% correspon a propostes, per part de les organitzacions empresarials més representatives, de persones de reconegut prestigi en la vida econòmica de l’àmbit de la cambra. I per últim, la resta de vocals seran representants d’aquelles empreses que adoptin un compromís d’aportació econòmica a la cambra.
 
Per últim, el nou Decret llei introdueix una limitació major dels mandats per als presidents de les cambres, que passen de tres a dos. Tanmateix, el Decret també inclou una disposició transitòria que deslliura d’aquest límit aquelles persones que hagin exercit el càrrec durant dos mandats consecutius en el moment de l’entrada en vigor de la normativa. En aquests casos excepcionals, les persones afectades podran ser reelegides per a un últim mandat consecutiu.     
 
 
Avantsala de la nova Llei de Cambres
 
El nou Decret llei aprovat pel Govern inclou, de fet, algunes de les novetats que també configuraran la futura Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. Aquesta norma, que s’ha estat treballant durant els últims mesos amb tots els actors implicats, pretén adaptar l’àmbit de les cambres de comerç a una economia globalitzada marcada per la innovació i l’alt valor afegit.
 
Aquesta nova legislació, a banda de tot el que afecta al règim electoral, recollit ja en el Decret llei aprovat avui, introduirà la figura de la Cambra General de Catalunya (CGC). La CGC, que substituirà el Consell General de Cambres de Comerç, coordinarà funcions que afecten l’economia catalana en un sentit ampli, com la internacionalització, l’emprenedoria o la formació professional.
 
D’altres novetats que introduirà l’Avantprojecte de llei són: una major agilitat en els processos de fusions i integracions de cambres; la possibilitat que la Generalitat suspengui o dissolgui els òrgans de govern de les cambres, en cas de funcionament anormal i/o transgressió de l’ordenament jurídic vigent, i elements d’adaptació de l’àmbit de les cambres als nous temps, com la igualtat efectiva entre homes i dones en els òrgans de govern o la votació electrònica.   
 
El Govern preveu aprovar en breu l’avantprojecte d’aquesta llei. Un cop s’aprovi definitivament i entri en vigor, s’activaria el procés per constituir els òrgans de govern de la Cambra General de Catalunya, d’acord amb els resultats que es derivin dels processos electorals que se celebrin en les diferents cambres a partir de l’octubre.