Acords

El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris de l'any 2016 per tal d'actualitzar les rendes dels contractes de conreu

L'Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) permet mesurar l'evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris

query_builder   27 juny 2017 15:01

event_note Nota de premsa

El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris de l'any 2016 per tal d'actualitzar les rendes dels contractes de conreu

L'Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) permet mesurar l'evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris

     
 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’Índex de preus percebuts agraris (IPPA) corresponent a 2016, que té com a finalitat actualitzar les rendes dels contractes de conreu.
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’Índex de Preus Percebuts Agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.
 
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya. Forma part del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, d’acord amb el Decret que va aprovar el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017.
 
Aquest índex permet comprovar l’evolució dels nivells de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris.
 
Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2016
       
Classe d'índex
Valor anual 2015 (2010=100)
Valor anual 2016 (2010=100)
Percentatge de variació sobre 2015
Productes Agrícoles
107,7
102,6
-4,74
Productes Ramaders
105,2
102,2
-2,85
Índex General
106,1
102,4
-3,49