El Govern de la Generalitat impulsa la creació d'un clúster financer català

El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha presentat avui el primer estudi de mapeig del sector a Catalunya, en el que s'ha identificat fins a 450 empreses

query_builder   5 juliol 2017 13:58

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat impulsa la creació d'un clúster financer català

El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha presentat avui el primer estudi de mapeig del sector a Catalunya, en el que s'ha identificat fins a 450 empreses


  • “Tenim un sector financer potent i un teixit de petites i mitjanes empreses potent, i és imprescindible que aquests dos mons es coneguin tant com sigui possible”, ha destacat el vicepresident Junqueras
Fotografia de la intervenció del vicepresident, en un moment de l'acte
La Generalitat de Catalunya, a través del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, promourà la constitució d’un clúster financer català per tal de reforçar la competitivitat del sector, millorar les estratègies empresarials i impulsar projectes transformadors en termes d’innovació, internacionalització i gestió del talent.
 
L’aposta pública per la constitució d’un clúster financer respon a diversos factors. Una raó és el seu efecte multiplicador sobre l’economia catalana, per la capacitat que té el sector de generar ocupació de qualitat, liderar projectes innovadors i captar inversió i talent. D’altra banda, el sector financer és fonamental per al desenvolupament del teixit empresarial de qualsevol país, en la mesura que permet canalitzar crèdit cap a noves iniciatives inversores. A més, en els darrers anys moltes ciutats i regions del món (Montreal, Luxemburg, Milà, etc.) han apostat per reforçar els seus sectors financers, amb resultats molt positius.
 
 
Punt de partida: el mapeig del sector
 
El punt de partida d’aquest projecte és un estudi de mapeig del sector financer que ha elaborat la Direcció General d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat en col·laboració amb l’empresa Clúster Development, el qual permet visualitzar la dimensió de la indústria financera a Catalunya i detectar-ne les oportunitats de millora. Els resultats del mapeig s’han presentat aquest matí a la Borsa de Barcelona en el marc de l’acte “Present i Futur del sector financer a Catalunya’, que ha estat inaugurat pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras. El vicepresident ha recordat la fortalesa de Catalunya des del punt de vista del creixement econòmic i de la capacitat innovadora, i ha considerat “necessari” que aquesta fortalesa s’assoleixi també des d’un punt de vista de connexió entre el sector financer i el teixit empresarial. “Tenim un sector financer molt potent i un teixit de petites i mitjanes empreses molt potent, i és imprescindible que aquests dos mons es coneguin tant com sigui possible”, ha conclòs.
 
L’estudi de mapeig és fruit d’una tasca de documentació que inclou una trentena d’entrevistes amb representats de les principals empreses del sector financer a Catalunya, l’estudi d’iniciatives semblants desenvolupades en places financeres internacionals i l’anàlisi de dades procedents de diferents registres i publicacions. Durant la presentació de l’estudi, la directora General d’Anàlisi Econòmica, Natàlia Mas Guix, ha remarcat els efectes positius de constituir un clúster financer en termes de creixement i de millora de la competitivitat, i ha advertit que “el cost de no fer res en aquest àmbit és molt elevat, ja que avui dia hi ha moltes regions i ciutats que estan treballant activament en captar negoci en l’àmbit financer”.
 
Per la seva banda, el secretari d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que “l’administració pública ha de canviar els ulls amb què mira el sector financer, i, més enllà del seu paper com a proveïdors, veure’ls també com una indústria”. Aragonès ha reiterat el compromís del Govern per desenvolupar accions conjuntes que enforteixin el sector, i ha assegurat que “Catalunya té capacitat per esdevenir una plaça financera de referència en molts segments més enllà de Catalunya i de l’Estat espanyol”.
 
 
Una indústria potent i estructurada
 
El mapeig del sector financer a Catalunya permet constatar que Catalunya compta avui amb una indústria de serveis financers potent, diversa i estructurada. S’ha identificat fins a 450 empreses integrades en més d’una desena de segments de negoci, com ara la banca universal (13), les assegurances i mútues (174), les empreses de Venture Capital/Private Equity (65) o les especialitzades en Asset Management (26), Wealth Management (37) i Corporate Finance (22). En conjunt, el sector ocupa a un total de 98.000 treballadors.
 
En termes econòmics, els actius totals del sector financer a Catalunya ascendeixen a 955.000 M€, que es concentren majoritàriament en el sector de la banca universal (78%). Els segments vinculats a la gestió d’actius (Asset Management) representen uns 200.000 M€, mentre que el volum de primes del sector assegurador i de les mútues arriba als 28.000 M€.
 
L’estudi també posa de manifest que en els darrers anys les activitats financeres han perdut protagonisme en l’estructura econòmica catalana, amb un pes sobre el VAB que s’ha reduït des del 4,6% l’any 2000 i el 5% el 2007 al 3,6% registrat l’any 2016. Pel que fa a la mida del  sector financer sobre el PIB, a Catalunya representa un 428%, lleugerament per sota d’Espanya (459%) i encara lluny del conjunt de la zona euro (619%). Cal destacar també la forta bancarització del sector a Catalunya (78% del total) i a Espanya (74%) en comparació amb la mitjana de la zona euro, on el pes del sector financer bancari i el financer no bancari és similar (45% i 55%, respectivament).
 
 
Oportunitats i fortaleses
 
A més de dimensionar el sector, el treball de mapeig també ha permès identificar aquells segments de negoci que ofereixen més oportunitats d’especialització i diferenciació futura (Asset Management, Venture Capital i Corporate Finance) i també constatar el gran dinamisme de les empreses Fintech, un àmbit on els nous models de negoci basats en la tecnologia poden tenir un impacte significatiu.
 
L’estudi també posa el focus sobre les principals debilitats i fortaleses del sector financer a Catalunya. Entre les primeres cal esmentar uns models de negoci encara poc internacionalitzats, la pèrdua de massa crítica degut a la reorganització de les caixes i la manca de seus d’organismes reguladors, que solen ser un pol d’atracció per a les empreses internacionals.
 
En l’apartat de fortaleses, destaca l’existència d’entitats financeres grans i d’importants grups asseguradors locals i internacionals que desenvolupen operacions de valor afegit. També és remarcable la forta presència d’empreses en les diferents etapes del finançament empresarial (Capital llavor, Venture Capital i Private Equity), amb volums gestionats cada cop més grans. Catalunya és, a més, un ecosistema favorable a la innovació tecnològica, amb excel·lents universitats, escoles de negoci i proveïdors en àmbits formatius. I, finalment, la marca Barcelona (i, de forma creixent, Catalunya en el seu conjunt) suposa una palanca per a l’atracció d’empreses i talent internacional.
 
Un cop caracteritzat el sector financer a Catalunya, la següent fase consistirà a definir objectius estratègics en cada segment de negoci i dissenyar el pla d’accions que permetrà assolir-los. Això inclou la posada en marxa de projectes —tant centrats en segments específics de negoci com de caràcter més transversal— de col·laboració entre les empreses del sector i també d’iniciatives público-privades. La culminació de la iniciativa clúster serà la definició d’un model propi i consensuat de governança per poder portar a terme els projectes del pla d’accions.

3  

Imatges

Fotografia (1)

Fotografia (1) 741

Fotografia (2)

Fotografia (2) 693

Fotografia (3)

Fotografia (3) 820

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 74

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 1409