Habitatge Lloguer

El preu del lloguer ha crescut un 9,9% interanual a Catalunya durant el primer trimestre de 2017 segons l'informe que elabora la Generalitat

Entre desembre de 2016 i març de 2017, el creixement és del 0,7% a Catalunya

query_builder   10 juliol 2017 17:45

event_note Nota de premsa

El preu del lloguer ha crescut un 9,9% interanual a Catalunya durant el primer trimestre de 2017 segons l'informe que elabora la Generalitat

Entre desembre de 2016 i març de 2017, el creixement és del 0,7% a Catalunya

  • Durant el primer trimestre de 2017, es van registrar 37.262 contractes de lloguer nous a Catalunya, el que representa un augment del 8,2% en termes interanuals, amb un import mitjà mensual de 626 euros
  • A Barcelona l’incrementat del preu mitjà és de l’11,9%, a l’àmbit metropolità l’augment és menor (9,1%) i a la resta de Catalunya és del 5,7% de mitjana
  • Per demarcacions, a Girona l’augment ha estat del 4,1%, a Lleida un 4,2% i a Tarragona, un 4,4%
La Generalitat de Catalunya ha fet públiques les dades del primer trimestre de 2017 incloses a l’informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya que elabora la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Aquest informe utilitza com a font les dades provinents de les fiances dipositades a l’Incasòl, on és obligatori registrar els contractes que se subscriuen a Catalunya.
 
Les xifres de l’informe mostren que s’han signat 37.262 contractes de lloguer nous a Catalunya durant el primer trimestre de 2017 (un 8,2% més en termes interanuals). A Barcelona ciutat és on el nombre de contractes creix de forma més significativa, un 11,4%. A l’àrea metropolitana de Barcelona (excloent-hi la capital), l’ascens és del 7,6% del nombre de contractes. A la resta de Catalunya, aquest augment se situa en el 6,9%.
 
Pel que fa a la variació interanual de les mitjanes mensuals del preu del lloguer, durant el primer trimestre de 2017 a Catalunya ha augmentat un 9,9% i assoleix els 626 euros mensuals. A Barcelona ciutat, l’increment anual ha estat de l’11,9% (mitjana de 845 euros mensuals). En el cas de l’àrea metropolitana (excloent-hi la capital), el preu del lloguer ha augmentat un 9,1% en termes interanuals (mitjana de 618 euros mensuals).
 
La variació trimestral del preu del lloguer entre desembre de 2016 i març de 2017 és del 0,7% a Catalunya. A Barcelona ciutat l’increment és pràcticament pla (d’un 0,2%), mentre que a Catalunya sense Barcelona és de l’1,5%. 
 
Evolució del lloguer a Catalunya. Primer trimestre de 2017 
 
Nombre de contractes
Lloguer mensual mitjà
 
Nombre
Variació
2017
Variació
Variació trimestral 1t17/4t16 %
 
 
17/16 %
Gen-març
 17/16 % (1)
Catalunya
37.262
8,2
626,02
9,9
0,7
Barcelona
11.156
11,4
845,15
11,9
0,2
Catalunya sense BCN
26.106
6,9
532,38
7,8
1,5
· Àmbit metropolità (sense BCN)
13.419
7,6
618,40
9,1
1,7
       · Resta de Catalunya
12.687
6,2
441,40
5,7
1,0
(1) Variació interanual de les mitjanes anuals.
     
 
Font: Elaboració de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL.
 
Pel que fa a la resta del territori, l’Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya apunta que el primer trimestre de 2017 han augmentat un 8,7% respecte de l’any anterior els contractes formalitzats a la demarcació de Barcelona i que el lloguer mensual de mitjana en aquesta zona és de 690 euros (un 10,9% més interanual). A la demarcació de Girona, la formalització de contractes ha augmentat un 6% i el lloguer mitjà es situa als 463 euros (un 4% més respecte de l’any anterior). Pel que a Tarragona, l’augment dels contractes ha estat del 5,1% i la renda mitjana del lloguer és de 362 euros, un 4,2%. Finalment, a la demarcació de Lleida, l’augment de contractes en termes interanuals és del 8,6% i el lloguer mensual de mitjana es situa als 420 euros, un 4,4% més que l’any anterior el mateix trimestre.
 
Mercat de l'habitatge de lloguer a Catalunya segons demarcacions territorials. Any 2017 1r trimestre 
 
Contractes formalitzats
 
Renda mitjana
 
Habitatges
Variació     17/16 %
 
Euros/
mes
Var interanual 1t17/1t16 %
Var. trimestral 1t17/4t16 %
Demarcacions
         
 
Barcelona
28.083
8,7
 
690,46
10,9
0,7
Girona
3.883
6,0
 
462,96
4,1
-0,4
Lleida
1.470
5,1
 
362,33
4,2
-0,5
Tarragona
3.826
8,6
 
419,85
4,4
0,1
Catalunya
37.262
8,2
 
626,02
9,9
0,7
Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i Agència de l'Habitatge de Catalunya, a partir de les fiances dipositades a l'INCASOL.
 
A la ciutat de Barcelona la dinàmica de creixement abans descrita és general a tots els districtes, encara que amb diferent intensitat. El districte amb un lloguer més elevat (1.182 euros) és Sarrià-Sant Gervasi, seguit de Les Corts (1.005 euros) i l’Eixample (956 euros), mentre que Nou Barris (615 euros), Sant Andreu (659 euros) i Horta-Guinardó (685 euros) registren els arrendaments més assequibles.
 
Mercat del lloguer a Barcelona. 1r trimestre 2017 
 
Contractes formalitzats
Renda mitjana
 
Habitatges
Variació    17/16 %
Euros
/mes
Var. interanual 1t17/1t16 %
Var. trimestral 1t17/4t16 %
1. Ciutat Vella
1.217
7,6
802,86
14,0
2,5
2. Eixample
2.163
12,8
956,21
8,6
0,3
3. Sants-Montjuïc
1.105
7,0
719,89
15,7
0,7
4. Les Corts
464
26,1
1.005,34
8,9
-1,4
5. Sarrià- Sant Gervasi
1.090
16,6
1.182,46
7,5
-0,3
6. Gràcia
1.094
8,5
845,40
12,1
3,9
7. Horta-Guinardó
975
11,3
685,56
12,1
0,2
8. Nou Barris
701
2,2
615,74
16,0
2,6
9. Sant Andreu
693
9,7
659,95
8,9
-4,1
10. Sant Martí
1.214
10,8
834,21
15,1
2,7
Barcelona (1)
11.156
11,4
845,15
11,9
0,2
(1) Variació interanual dels lloguers mensuals corresponents al I trimestre.
(2) Les dades del conjunt de Barcelona no coincideixen amb la suma dels districtes ja que hi ha alguns habitatges que no s'han pogut georeferenciar.
Font: Secretaria d'habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances dipositades a l'INCASOL
 
L’Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya és un estudi elaborat de forma trimestral i anual per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat sobre l’evolució del mercat del lloguer. El treball utilitza com a font les dades provinents de les fiances dipositades a l’Incasòl per part de les persones que arrenden habitatges.
 
En aquest vincle es pot accedir a les dades sobre el Mercat del Lloguer a Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Annex amb dades comarcals

Annex amb dades comarcals
PDF | 81