El Govern aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2017

El Govern aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2017

El programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

query_builder   1 agost 2017 14:34

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2017

El programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària

·       S’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya
El Govern ha aprovat el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017, el qual va rebre l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària el passat 29 de juny. Aquest Programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la Comissió s’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.
 
Aquest Programa d’activitats és la primera concreció del Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 27 de juny en el qual estableix l’objectiu general de reduir un 45% el nombre de víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010.
 
Les activitats d’aquest Programa s’engloben dins de sis objectius estratègics del PESV 2014-2020 i algunes de les que afecten el Servei Català de Trànsit són, entre d’altres, les següents:
 
-        Proposar i aplicar noves mesures per a conductors reincidents
-        Analitzar l’accidentalitat, amb especial referència als col·lectius vulnerables i proposta de mesures per la reducció de les víctimes
-        Fer balanç i seguiment del funcionament dels controls de tram
-        Desenvolupar la Càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes
-        Mantenir i millorar el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)
-        Desenvolupament del Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT)
-        Elaboració i aplicació de Protocols de Gestió de la Mobilitat i Procediment de Restriccions mediambientals
-        Fer una nova edició de “La seguretat en la conducció durant la jornada de treball”
-        Mantenir l’ISO 39001; i mantenir l’ISO 9001 en el procediment sancionador
-        Formar els professors i directors per a l’obtenció del segell d’AeQ (Autoescoles de Qualitat)
-        Fer formació de formadors de mobilitat segura en línia per al professorat de primària i secundària
-        Dur a terme activitats d’educació viària pràctica amb bicicletes i ciclomotors en col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals
-        Elaborar plans locals de seguretat viària i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
-        Col·laborar amb ajuntaments en la redacció de treballs tècnics per a la millora de la seguretat viària i proporcionar assistència tècnica sobre accidentalitat en zones periurbanes i/o polígons industrials
-        Actualitzar l’EuroRAP
-        Coordinar el projecte MEDTIS de la Comissió Europea i participar-hi
 
El Servei Català de Trànsit té les competències de gestió del trànsit i la circulació de vehicles i la seguretat viària a Catalunya i una de les seves funcions és impulsar cada tres anys el Pla Català de Seguretat Viària amb la fixació d’objectius de reducció de les víctimes i elaborar els programes d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en aquest pla, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i a la posterior aprovació per part del Govern de la Generalitat. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de seguretat viària 2017-2019 el 27 de juny passat i el Programa d’activitats va ser informat per la Comissió Catalana el passat 29 de juny.