El Tribunal Constitucional desestima en gran part el recurs presentat pel Govern espanyol contra diversos preceptes de la Llei catalana de les Professions de l'Esport

query_builder   11 agost 2017 14:00

event_note Nota de premsa

El Tribunal Constitucional desestima en gran part el recurs presentat pel Govern espanyol contra diversos preceptes de la Llei catalana de les Professions de l'Esport

El Govern de la Generalitat va personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut per l'Estat i va sol·licitar l'aixecament immediat de la suspensió. La interlocutòria del Tribunal Constitucional aixeca la suspensió dels articles 6 -en els apartats 1, 2, 3 (el seu incís final), 4 i 5 (excepte el seu primer incís)- i del 8 a l’11, però es manté per a l’article 4, la qual cosa impedeix establir convenis i acords amb altres registres de professionals dels estats membres de la Unió Europea ja que aquesta és una competència estatal
En la seva sentència al respecte, el Tribunal Constitucional doncs, només declara inconstitucional, doncs, l'article 4, que habilitava la Secretaria General de l’Esport per establir convenis i acords d'equiparació de professions i de competències mínimes amb altres registres de professionals de l'esport d'altres membres de la Unió Europea, “perquè vulnera la competència exclusiva estatal en matèria de relacions internacionals”.
Per tant, i com a conseqüència d’aquesta decisió, ara el Tribunal Constitucional declara constitucionals tots els preceptes de la Llei catalana de les Professions de l’Esport impugnats pel Govern espanyol, menys l’anteriorment citat article 4.
Els articles i apartats declarats constitucionals per l'alt trubunal són:
Article 6, de manera que els dinamitzadors poliesportius i els monitors de modalitat d’iniciació es podran inscriure al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), i els monitors poliesportius (tant els dinamitzadors com els alumnes de Grau) es podran inscriure d’ofici.
Pel que fa a l’article 8, i a partir de la interlocutòria, les federacions podran certificar les persones amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu, que podran ser inscrits al ROPEC.
Article 9, cosa que permetrà registrar com a monitors esportius als titulats de grau professional de dansa. Finalment l’article 11, la qual cosa permetrà certificar les persones amb formació i experiència en l’àmbit del socorrisme aquàtic en piscines i inscriure’ls al Registre de Professionals català.