El curs 2017-2018 començarà amb 5.514 noves places docents i un total d'1.562.780 alumnes

query_builder   1 setembre 2017 13:33

event_note Nota de premsa

El curs 2017-2018 començarà amb 5.514 noves places docents i un total d'1.562.780 alumnes

  • Creixement d’alumnat a l’ESO, mentre que baixen els alumnes d’educació infantil i educació primària
 
  • Augmenta un 7% la plantilla de personal docent: 71.175 places per fer front als centres de complexitat, i a l’escola inclusiva, entre d’altres
 
  • Clara Ponsatí: “Iniciem el  curs amb optimisme. Millorarem l'equitat on sigui necessari i enfortirem el sistema millorant la innovació.El que hi ha al cor del sistema són els nois i noies i el seu èxit escolar determinarà  el seu èxit a la vida i això serà el nostre èxit com a país”
Roda de premsa
El curs escolar 2017-2018, que començarà el proper 12 de setembre, disposarà de 5.514 noves places de personal docent. Amb aquest increment de plantilla respecte l’any passat, seran en total 71.175 les places que Ensenyament posarà a disposició per a fer front al nou curs. La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha destacat que “iniciem el  curs amb optimisme. Millorarem l'equitat on sigui necessari i enfortirem el sistema millorant la innovació. El que hi ha al cor del sistema són els nois i noies i el seu èxit escolar determinarà  el seu èxit a la vida i això serà el nostre èxit com a país”. Així ho ha exposat la consellera d’Ensenyament aquest matí en roda de premsa de presentació de l’inici de curs.
 
S’incrementa també la xifra d’alumnat, amb una previsió d’1.562.780 alumnes matriculats, fet que suposa un increment de 2.700 respecte el curs anterior. De fet, en la majoria d’etapes es dona una disminució d’alumnat, a excepció de l’educació secundària obligatòria, que creix en més de 18.000 alumnes. La distribució de matriculats és la següent:
 
-       Educació primària: 483.102
-       Educació secundària: 322.867
-       2n cicle d’educació infantil: 211.530
-       Ensenyaments de règim especial: 140.867
-       Formació professional: 116.949
-       Batxillerat: 92.411
-       1r cicle d’educació infantil: 74.969
-       Formació de persones adultes: 61.537
-       Ensenyaments a distància: 32.060
-       Plans d’estudis estrangers: 12.750
-       Plans de Formació i Inserció: 6.900
-       Educació Especial: 6.837
 
Del total d’alumnat inscrit, la major part ho fa en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Un 66,1% de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO trien centres de titularitat pública, enfront del 32,5% dels concertats o l’1,4% dels privats. Pel que fa a l’etapa postobligatòria, PFI (Programes de formació i inserció), ensenyaments d’adults i règim especial el 76,6% s’ha matriculat en centres públics, el 3,1% en concertats i un 20,4% en privats.
 
La plantilla s’incrementa un 7%
 
Aquest curs augmentarà la dotació de plantilla docent amb 5.514 docents més respecte l’any passat -4.714 places noves i l’equivalent de 800 destinades a la millora de les substitucions-. Això fa un total de 71.175 places, un 7,1% més que el curs anterior. Les 4.714 noves places docents es distribueixen de la següent manera:
 
-       Escolarització per increment d’alumnat: 463
-       Escola inclusiva: 200
-       Increment de les dotacions per a la millora de l’equitat del sistema educatiu en centres de complexitat: 350
-       Increment d’hores de reducció per a l’exercici de càrrecs directius i de coordinació dels instituts: 305
-       Assignació de plantilla a escoles per alumnes d’educació infantil que implementen la sisena hora: 140
-       Increment d’hores lectives de professorat que imparteixen el batxillerat: 210
-       Altres dotacions de plantilles que comporten una millora en l’escolarització de l’alumnat: 529
-       Compensació en les plantilles per la reducció d’1 hora lectiva del professorat: 2.517
 
La consellera Ponsatí ha ressaltat que aquesta assignació de recursos addicionals tenen per objectiu millorar l’equitat i qualitat del sistema, amb esment especial a la incidència en els centres amb major complexitat. En aquest sentit, ha afirmat que “apostem per un model que doni resposta a la diversitat de l'alumat i als centres amb entorns més complexes, que necessiten una atenció personalitzada. Un model per garantir les mateixes oportunitats a tots”.
 
Tanmateix, Ponsatí ha exposat les novetats en les substitucions per al nou curs: es comencen a cobrir les incidències de durada superior a 7 dies des del primer dia, a partir d’avui, 1 de setembre, i durant tot el curs –fet que suposa l’equivalent de 800 docents-.
 
La titular d’Ensenyament també ha fet referència als llocs de treball específic a millorar la resposta a les necessitats dels alumnes. En el procediment de selecció, les direccions poden intervenir en la selecció del professorat, ja sigui en els centres de màxima complexitat o en els llocs de perfil professional per millorar la resposta a les necessitats dels alumnes. En total aquest curs hi haurà 4.456 nous llocs específics, dels quals 2.515 seran en escoles –fet que representa un 42% més que el curs anterior- i 1.941 en instituts –un increment del 20%-.
 
L’augment de plantilla implica que les ràtios d’alumnes per cada docent baixin. A l’educació infantil i primària, hi ha 12,9 alumnes per cada mestre i a l’ESO i batxillerat la xifra és de 10,6 alumnes per professor: “Són unes ràtios excepcionalment bones, si fem una mirada a d’altres països. Catalunya te una relació alumne-professor a primària més baixa que la mitjana dels països de l’OCDE (15-primària i 13 secundària), i molt similars als països capdavanters en educació”. També disminueixen el nombre d’alumnes per classe, i a P3 la mitjana és de 21 alumnes/aula, mentre que a 1r d’ESO és de 27,7.
 
Qualitat i formació dels docents
 
Ponsatí ha ressaltat que “la qualitat d'un sistema educatiu té com a sostre la qualitat dels seus docents. Per això, alguns dels objectius prioritaris del Departament són la formació del professorat i la innovació”. Així, ha explicat la tasca que es durà a terme en la formació docent i la innovació com a recursos per a la transformació educativa. Concretament, es reconeixeran els projectes d’innovació dels centres i es crearan nous programes d’innovació pedagògica. Incidència destacada en aquest aspecte del programa STEM per al foment de les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els joves a través de la formació del professorat, del treball en xarxa, i amb èmfasi en especial entre les noies.
 
En l’àmbit de la formació del professorat, es valorarà el programa MIF de Millora i Innovació de la Formació de mestres, i es prioritzaran les següents formacions: STEM, funció directiva, acció tutorial, avaluació formativa, i currículum i avaluació d’ESO.
 
Compromís amb la formació professional
 
Un altre dels eixos d’Ensenyament per al nou curs és la formació professional com a eina per a dotar a les persones de competències per a l’ocupació i la formació integral. En el mateix àmbit també s’adequaran els continguts de l’FP a les necessitats dels sectors productius i dels diferents territoris.
 
La consellera ha remarcat la importància de la formació professional dual, que aquest curs comptarà amb més de 10.000 alumnes, 225 centres implicats, 114 títols impartits i més de 3.600 empreses i entitats col·laboradores. Ponsatí ha recordat que l’FP dual presenta una alta inserció laboral dels seus graduats, atès que un 70% treballen i un 21,6% continuen amb els seus estudis, amb uns percentatges d’ocupabilitat molt superiors a la mitjana catalana.
 
Catalunya s’apropa als objectius europeus
 
La titular d’Ensenyament ha expressat que Catalunya s’apropa als objectius d’Europa 2020 pel que fa a aspectes clau com l’abandonament prematur (18%), la graduació a l’ESO (88,8%) o la taxa de repetició (4,9%).
 
També ha posat de manifest la millora en resultats segons mostren les diferents proves de competències bàsiques i l’informe PISA. A les proves de sisè de primària se supera la puntuació de 70 punts en totes les competències avaluades –matemàtiques, català, castellà i anglès-; amb una millora destacable en llengua anglesa. A les proves de 4t d’ESO, per primera vegada el resultat de matemàtiques supera el llindar de 70. Pel que fa a les proves PISA per a alumnes de 15 anys, es millora en les tres competències (matemàtiques, ciències i comprensió lectora) i s’apropa a l’objectiu europeu d’alumnes en les franges més baixes d’assoliment –per sota del 15%-.
 
 
 
1 de setembre de 2017

1  

Imatges

Roda de premsa

Roda de premsa 192

3  

Vídeos

Declaracions HC 1

Declaracions HC 2

Declaracions HC 3

1  

Fitxers adjunts

Dossier dades inici de curs

Dossier dades inici de curs
PDF | 890