El curs 2017-2018 comença amb 5.514 noves places docents i un total d'1.562.780 alumnes

Augmenta un 7% la plantilla de personal docent: 71.175 places per fer front als centres de complexitat, i a l'escola inclusiva, entre d'altres

query_builder   12 setembre 2017 10:14

event_note Nota de premsa

El curs 2017-2018 comença amb 5.514 noves places docents i un total d'1.562.780 alumnes

Augmenta un 7% la plantilla de personal docent: 71.175 places per fer front als centres de complexitat, i a l'escola inclusiva, entre d'altres


  
El curs escolar 2017-2018 comença a partir d'avui amb 5.514 noves places de personal docent. Amb aquest increment de plantilla respecte l’any passat, seran en total 71.175 les places que Ensenyament posarà a disposició per a fer front al nou curs. S’incrementa també la xifra d’alumnat, amb una previsió d’1.562.780 alumnes matriculats, fet que suposa un increment de 2.700 respecte el curs anterior.
 
En la majoria d’etapes es dona una disminució d’alumnat, a excepció de l’educació secundària obligatòria, que creix en més de 18.000 alumnes. La distribució de matriculats és la següent:
 
-       Educació primària: 483.102
-       Educació secundària: 322.867
-       2n cicle d’educació infantil: 211.530
-       Ensenyaments de règim especial: 140.867
-       Formació professional: 116.949
-       Batxillerat: 92.411
-       1r cicle d’educació infantil: 74.969
-       Formació de persones adultes: 61.537
-       Ensenyaments a distància: 32.060
-       Plans d’estudis estrangers: 12.750
-       Plans de Formació i Inserció: 6.900
-       Educació Especial: 6.837
 
Del total d’alumnat inscrit, la major part ho ha fet en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Un 66,1% de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO han triat centres de titularitat pública, enfront del 32,5% dels concertats o l’1,4% dels privats. Pel que fa a l’etapa postobligatòria, PFI (Programes de formació i inserció), ensenyaments d’adults i règim especial el 76,6% s’ha matriculat en centres públics, el 3,1% en concertats i un 20,4% en privats.
 
La plantilla s’incrementa un 7%
 
Aquest curs augmenta la dotació de plantilla docent amb 5.514 docents més respecte l’any passat -4.714 places noves i l’equivalent de 800 destinades a la millora de les substitucions-. Això fa un total de 71.175 places, un 7,1% més que el curs anterior. Les 4.714 noves places docents es distribueixen de la següent manera:
 
-       Escolarització per increment d’alumnat: 463
-       Escola inclusiva: 200
-       Increment de les dotacions per a la millora de l’equitat del sistema educatiu en centres de complexitat: 350
-       Increment d’hores de reducció per a l’exercici de càrrecs directius i de coordinació dels instituts: 305
-       Assignació de plantilla a escoles per alumnes d’educació infantil que implementen la sisena hora: 140
-       Increment d’hores lectives de professorat que imparteixen el batxillerat: 210
-       Altres dotacions de plantilles que comporten una millora en l’escolarització de l’alumnat: 529
-       Compensació en les plantilles per la reducció d’1 hora lectiva del professorat: 2.517
 
Les novetats en les substitucions per al nou curs: es comencen a cobrir les incidències de durada superior a 7 dies des del primer dia, a partir d’avui, 1 de setembre, i durant tot el curs –fet que suposa l’equivalent de 800 docents-.
 
Una altra novetat és en relació al procediment de selecció dels llocs de treball específics, en què les direccions poden intervenir en la selecció del professorat, ja sigui en els centres de màxima complexitat o en els llocs de perfil professional per millorar la resposta a les necessitats dels alumnes. En total aquest curs hi haurà 4.456 nous llocs específics, dels quals 2.515 seran en escoles –fet que representa un 42% més que el curs anterior- i 1.941 en instituts –un increment del 20%-.
 
L’augment de plantilla implica que les ràtios d’alumnes per cada docent baixin. A l’educació infantil i primària, hi ha 12,9 alumnes per cada mestre i a l’ESO i batxillerat la xifra és de 10,6 alumnes per professor. També disminueixen el nombre d’alumnes per classe, i a P3 la mitjana és de 21 alumnes/aula, mentre que a 1r d’ESO és de 27,7.
 
12 de setembre de 2017