Ponsatí: "L''Ara és demà' és una prova de la vitalitat de la comunitat educativa i de la preocupació de la societat per l'educació"

Així ho ha dit la consellera d'Ensenyament durant l'acte final en què s'ha presentat el document de debat participatiu a la comunitat educativa

query_builder   14 setembre 2017 12:24

event_note Nota de premsa

Ponsatí: "L''Ara és demà' és una prova de la vitalitat de la comunitat educativa i de la preocupació de la societat per l'educació"

Així ho ha dit la consellera d'Ensenyament durant l'acte final en què s'ha presentat el document de debat participatiu a la comunitat educativa  • Aquest document, que recull les conclusions i les propostes definitives del treball realitzat al llarg del curs 2016-2017, es va aprovar el passat mes de juliol

 

ara és demà 1
La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, va manifestar que “L’Ara és demà és una prova de la vitalitat de la comunitat educativa i de la preocupació de la societat per l’educació”. Ho va fer durant la cloenda de l’acte final en què es va presentar el document del debat participatiu Ara és demà a la comunitat educativa i a tots els seus participants, que va tenir lloc ahir a la tarda al Palau de la Generalitat i que va comptar amb la presència de l’anterior consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, qui havia encarregat aquest debat al Consell Escolar de Catalunya (CEC).
 
Aquest debat ha comptat amb el suport de la Secretaria de Transparència i Govern Obert de Catalunya, en relació a la gestió dels processos participatius que s’han desplegat als centres i al territori, així com al portal Participa gencat. D’aquesta manera, s’han seguit els estàndards de qualitat establerts per la Secretaria durant el debat participatiu de L’Ara és demà.

Ponsatí també va destacar durant la seva intervenció que “ens hem de felicitar per la quantitat i qualitat, així com pel nivell altíssim de les aportacions que han arribat”. Va afegir que “la participació ha estat molt coral i és el conjunt de la comunitat educativa de Catalunya que ha volgut dir la seva del futur de l’educació del país. Tenim una comunitat educativa molt viva i amb ganes de construir el seu propi futur”. “Si el debat és viu és perquè la societat catalana, el conjunt ciutadania, té molt clar que l’educació és un dels pilars del progrés personal i col•lectiu per la construcció del país que volem”, ha conclòs la titular d’Ensenyament.

Per la seva banda, el president del CEC, Lluís Font, va afirmar que “les conclusions són inspiradores, però el sumari de les aportacions és excepcional: milers de pàgines escrites, amb un gruix important que fan l’esforç de situar-se en un escenari de futur sense menystenir el present i ens conviden a caminar cap al futur”. Així mateix, Font va remarcar que “hem intentat que fos un procés integrador de sensibilitats i maneres de fer, sense esquivar certes qüestions”, que posen de manifest que “hi ha un talent extraordinari”. El president del CEC també va ressaltat que aquest debat ha permès “redescobrir el talent que teníem a casa nostra” i “posar en valor el món que compatim”.


Ara és demà 2
El Consell Escolar de Catalunya (CEC) va trametre el passat mes de juliol a la consellera Clara Ponsatí el Document 1/2017 "Ara és demà. Debat sobre el futur de l'educació a Catalunya" que recull les conclusions del treball realitzat al llarg del curs 2016-2017 per la subcomissió del Consell i de les aportacions rebudes a través dels diversos canals que es van oferir a la comunitat educativa per intervenir en el procés participatiu. A través d’aquest debat el CEC ha analitzat els principals reptes del sistema educatiu i ha formulat un seguit de propostes per avançar en qualitat i equitat, i afavorir l’èxit de tot l’alumnat.

Aquest document té caràcter diagnòstic, reflexiu i orientador de les polítiques educatives que s’haurien d’abordar en els propers anys amb relació als elements clau del sistema educatiu sota tres premisses fonamentals: fer possible l’equilibri entre estabilitat normativa i innovació educativa, assegurar un finançament suficient per garantir la igualtat d’oportunitats i afavorir la implicació de tota la comunitat educativa en l’assoliment de l’èxit educatiu.

El debat ha tingut lloc al voltant de cinc ponències: Els pilars del sistema educatiu –a càrrec de Lluís Font, president del CEC-, L’arquitectura del sistema educatiu –Joan Mateo, catedràtic de Mètodes d'investigació i diagnòstic en educació a la Universitat de Barcelona-, El centre educatiu – a càrrec de Francesc Pedró, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i expert en Educació de la UNESCO-, El professorat - Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l'educació a la Universitat de Barcelona i L’alumnat -Neus Sanmartí, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona-.

Aquestes ponències s’han debatut en jornades presencials i també en una sèrie de tallers en diferents punts del país. En aquests actes, hi han participat més de 2.500 persones. A més, s’han rebut al voltant d’un miler d’aportacions escrites, fetes per organismes, entitats i persones a títol individual. Un dels objectius del CEC a través d’aquest debat ha estat promoure la participació de tota la comunitat educativa amb la voluntat d’incorporar la veu de cada sector i territori en la construcció col•lectiva del sistema educatiu del país.

Algunes de les principals conclusions i propostes del document són:
—    El sistema educatiu ha de disposar d’un finançament suficient per fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
—    La personalització de l’ensenyament-aprenentatge ha d’assegurar el desenvolupament integral d’infants i joves en totes les etapes.
—    Universalitzar l’escolaritat als dos anys afavoriria els processos d’estimulació precoç, la conciliació i l’equitat.
—    Convé promoure el model d’institut-escola en coherència amb el plantejament d’ensenyament bàsic entre els 6 i els 15 anys. La reconversió dels centres actuals és un objectiu a mitjà i llarg termini.
—    L’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys ha de respondre als interessos i necessitats de tot l’alumnat, per això cal poder definir diferents itineraris que permetin combinar formació i ocupació.
—    El sistema ha de garantir la continuïtat formativa per prevenir i reduir l’abandonament escolar. Cal potenciar els programes de noves oportunitats en el segon cicle de l’educació secundària.
—    Cal promoure l’autonomia de centre com a instrument per donar resposta a les necessitats i a la diversitat de l’alumnat i contribuir a garantir l’equitat i la qualitat de l’educació.
—    Fomentar el lideratge distribuït, o en xarxa, als centres educatius i aprofitar millor el coneixement i el talent de la comunitat educativa.
—    L’avaluació als centres ha de ser integral i orientada a la millora contínua.
—    S’ha de potenciar una formació inicial del professorat més pràctica, que inclogui des d’alternances universitat-escola al primer curs del grau fins al model de residència.
—    S’ha de repensar el model de definició de les plantilles dels centres i la provisió de llocs de treball per introduir-hi mecanismes que permetin adequar el perfil del docent amb el projecte educatiu i el context del centre.
—    L’Administració ha de preveure un pla per definir un cos únic docent per al Servei d’Educació de Catalunya i, en el marc de la funció pública catalana, redefinir la funció pública docent.
—    Cal diversificar continguts, mètodes, espais, formats, recursos, etc., i superar l’actual compartimentació de matèries i horaris per avançar cap a un treball amb enfocament competencial més global i aplicant metodologies diverses.
—    El sistema ha d’incorporar mesures de flexibilització creixent que permetin als alumnes desenvolupar itineraris diversos i disposar de passarel•les que s’ajustin a les seves necessitats i interessos.
—    Els centres educatius han de desplegar mecanismes de corresponsabilitat educativa família-escola-alumnat en relació amb el desenvolupament integral dels alumnes i en un marc de confiança mútua amb les famílies, per donar sentit a la continuïtat del procés d’aprenentatge dels fills.
—    Convé acompanyar els infants i els adolescents en la construcció de la seva identitat digital, i aportar-los criteris per a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de les xarxes socials.

Procés de gran singularitat

Cal destacar que l’Ara és demà ha estat un procés de gran singularitat. En primer lloc perquè els ponents han redactat un text inspirador, sense autolimitacions d'ordre normatiu o econòmic, amb l’objectiu d’afavorir una reflexió col•lectiva oberta, lúcida i capaç de dissenyar les polítiques educatives més apropiades per fer front als reptes de futur. En segon lloc, perquè l'epicentre de la reflexió ha estat la comunitat educativa, a través del Consell.
Aquest debat, el nom del qual s’inspira en el poema de Miquel Martí i Pol Ara és demà, s’ha desenvolupat d’acord amb el principis i valors de participació, compromís, independència, qualitat i transparència, i s’emmarca en el conjunt de debats que han tingut lloc a Catalunya en els darrers anys, com el Pacte Nacional per a l'Educació i, sobretot, la redacció i l’aprovació de la Llei d'Educació.
El document està disponible a l’enllaç: http://consellescolarcat.gencat.cat/web/.content/consell_escolar/actualitat_consell_escola/documents_pdf/static_files/Doc_1-2017_Araesdema_aprovatPle.pdf


14 de setembre de 2017

1  

Imatges

Ara és demà 1

Ara és demà 1 10496