Agricultura fa efectiu el pagament dels ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2017

Malgrat el bloqueig que el Govern de l'Estat ha imposat als comptes de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Agricultura ha fet tot l'esforç per no aturar aquests ajuts

query_builder   13 octubre 2017 13:29

event_note Nota de premsa

Agricultura fa efectiu el pagament dels ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2017

Malgrat el bloqueig que el Govern de l'Estat ha imposat als comptes de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Agricultura ha fet tot l'esforç per no aturar aquests ajuts


 
Com a conseqüència d’aquesta intervenció dels comptes, dels 444.634€ amb què estava previst dotar la convocatòria d’enguany, avui només es poden abonar 210.656,98 €
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ordenat avui el pagament dels ajuts per a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2017. El pagament es fa per un import de 210.656,98 € a cinc entitats associatives del sector apícola que agrupen a apicultors d’arreu de Catalunya. Aquests ajuts estan integrats en el Programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2017-2019, aprovat per la Comissió Europea.
 
El Govern ha fet tot l’esforç per a no aturar el pagament d’aquests ajuts, malgrat el bloqueig que el Govern de l’Estat ha imposat als comptes de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Ordre ministerial per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017.
 
Aquesta decisió de l’Estat ha afectat a l’ampliació de crèdit disponible que ja estava preparada per part del DARP, la qual cosa impedeix que a data d’avui es puguin pagar la totalitat dels ajuts previstos. Aquests ajuts són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i, per tant, el seu pagament cal efectuar-lo abans del 15 d’octubre. En conseqüència, dels 444.634,32€ amb què estava previst dotar la convocatòria d’enguany, avui només s’abonen 210.656,98€, amb la següent distribució global d’acord amb les actuacions dutes a terme:
 
-           Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 42.131,40 €
-           Lluita contra les agressions i malalties de l’arnar, en particular contra la varroasi: 126.394,19 €
-           Racionalització de la transhumància: 37.918,27 €
-           Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de mel i de productes apícoles: 4.213,12 €
 
El DARP està portant a terme gestions amb el Ministeri d’Agricultura per tal que el pagament de l’import que estava previst des de Catalunya, i que no s’ha pogut executar pel bloqueig dels comptes de la Generalitat, es pugui realitzar el més aviat possible i de forma que no se’n vegin afectats els beneficiaris de l’ajut ni el DARP, qui com a Organisme Pagador seria el que, de forma injusta i per la decisió del Ministeri d’Hisenda, podria veure’s penalitzat per Brussel·les.
 
L’apicultura és una activitat tradicional implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres per a molts dels seus pagesos. Així doncs, l’activitat apícola compleix una funció econòmica, ja que proporciona una part important dels ingressos dels professionals que s’hi dediquen, però alhora contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social. L'apicultura afavoreix l’increment de la pol·linització i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural on hi ha els abellars. La pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i l'increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment les de conreu d’arbres fruiters.
 
Per aquest motiu el DARP considera del tot necessari continuar fomentant aquesta activitat mitjançant la concessió de subvencions, per tal que millori les seves condicions de producció i de comercialització de amb la finalitat de professionalitzar el sector apícola.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat