El conseller Buch aposta per reforçar l'estratègia preventiva del Departament per incrementar l'eficiència de la seguretat i les emergències

El conseller ha anunciat diverses convocatòries durant la legislatura de noves places de Mossos fins a arribar als 18.000 efectius

query_builder   28 juny 2018 18:05

event_note Nota de premsa

El conseller Buch aposta per reforçar l'estratègia preventiva del Departament per incrementar l'eficiència de la seguretat i les emergències

El conseller ha anunciat diverses convocatòries durant la legislatura de noves places de Mossos fins a arribar als 18.000 efectius

Fotografia
  • Buch ha afirmat que s’elaborarà un Pla Integral Contra les Agressions Sexuals, en especial èmfasi als espais privats d’oci

  • El titular d’Interior aposta per una gestió integral de les emergències i assumeix el compromís de posar al dia les mancances dels Bombers

  • Es preveu el desenvolupament d’un nou model de Planificació Municipal de Protecció Civil per adaptar-se a les diferents necessitats locals

  • Buch aposta per centrar els esforços del SCT en dur a terme totes les mesures necessàries de minimització de l’accidentalitat

  • El conseller ha anunciat que s’elaborarà un Pla Integral Contra les Agressions Sexuals, en especial èmfasi als espais privats d’oci

  • El conseller d’Interior ha comparegut aquesta tarda davant la Comissió d’Interior al Parlament de Catalunya per presentar les línies d’actuacions del Departament
 
El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha comparegut aquesta tarda a petició pròpia davant la Comissió d’Interior al Parlament de Catalunya on ha presentat les línies de treball i els objectius del Departament per aquesta XII legislatura.
 
El conseller ha explicat que l’objectiu principal del Departament d’Interior és “situar Catalunya com un país capdavanter en els àmbits de la seguretat i les emergències. “La seguretat és un element clau per garantir la qualitat de vida de la ciutadania, i per tant, si aconseguim ser un país capdavanter en seguretat, serem un país capdavanter en qualitat de vida”, ha dit.
 
Pel titular d’Interior, “la seguretat ens serveix per garantir la democràcia, la convivència i, també per protegir les persones i els béns. I això ho volem aconseguir amb polítiques que siguin transparents, de proximitat i, de coneixement del territori”. “I també, amb professionals de la seguretat i les emergències que estiguin ben formats i amb els mitjans adequats”, ha afegit.
 
En aquest sentit, Buch ha agraït al Cos de Mossos d’Esquadra, el Cos de Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i també al SEM, Agents Rurals i altres cossos operatius, “la seva professionalitat i la seva indiscutible vocació de servei”. “Ningú pot dubtar de la professionalitat d’aquests cossos, per això és voluntat d’aquest departament respectar i no inserir en la seva tasca”, ha matisat.
 
Direcció general de Policia
 
Pel que fa a la Direcció General de Policia, el conseller ha explicat que davant l’actual concepció de la gestió de la seguretat, més complexa, dinàmica i plural, “hem d’anar cap a un model amb més pes de l’estratègia policial preventiva, on ja no es concep un model únicament reactiu”, ha dit.
 
En aquest sentit, el titular d’Interior ha anunciat que “des del Govern i des del Departament que encapçalo, farem tot el possible per tirar endavant noves convocatòries d’accés que permetin arribar a la xifra d’efectius acordada a la Junta de Seguretat de Catalunya de 17 de setembre de 2006, arribant així a la xifra, d’aproximadament, 18.000 efectius”. “Com a conseller d’Interior, els dic que les noves convocatòries són una prioritat per l’actual govern, i els demano, a tots, que ens ajudin a fer-ho possible”, ha insistit.
 
Aquest reforç es començarà a produir amb la propera incorporació de nous agents prevista per al juny del 2019, una incorporació d’agents que no es donava des de 2012 i que la nostra voluntat és que no sigui un fet puntual, sinó que, com els deia, tingui continuïtat durant els propers anys”, ha afegit.
 
A més, en termes organitzatius i de recursos materials, el conseller ha considerat “especialment rellevant l’objectiu de repensar el model de sales per millorar l’operativitat del comandament de la PG-ME , així com també treballar per completar aquells projectes d’infraestructures que completin i millorin la implantació de la PG-ME”.
Buch ha destacat la importància que té la relació de la seguretat amb la ciutadania i ha dit que “com en molts aspectes, com anirem veient, la ciutadania és l’eix central de les nostres actuacions, en aquest cas, l’eix central del model de seguretat”.
 
En aquest sentit, Buch ha explicat que cal impulsar un nou model de gestió de l’activitat de seguretat ciutadana per aconseguir traslladar a la policia, amb eficiència, les demandes i inquietuds ciutadanes i donar un impuls a un nou model d’intel·ligència policial, amb una major implantació d’eines tecnològiques, per aconseguir un millor i més profund coneixement de la realitat.
 
El conseller ha destacat també la importància del Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POEA) posat en marxa al mes de maig de 2015 recordant que “el país segueix en alerta 4 sobre 5 d’amenaça terrorista, un nivell d’alerta que ens segueix exigint un important esforç policial en dispositius que tot sovint vostès mateixos poden percebre a les viles, ciutats i vies de comunicació d’arreu del país”.
 
Aquest programa estableix una planificació de totes les actuacions de la Policia mitjançant 5 línies d’actuació: la prevenció, la detecció, la investigació, l’autoprotecció i la reacció.
 
A banda, s’ha de continuar abordant aquest fenomen d’una manera transversal i amb la màxima col·laboració possible entre Departaments, com és el cas de l’aplicació del protocol per tractar joves captats per grups radicals (PRODERAI), o bé el control de certes infraestructures com a punts d’interès en matèria de seguretat.
Per afrontar els nous reptes, Buch també ha destacat que cal aconseguir un treball diari conjunt i coordinat amb les policies locals i coordinar i intercanviar informació amb total normalitat amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat mitjançant els òrgans i protocols ja signats en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya del 10 de juliol de 2017. “El sistema de seguretat de Catalunya no admet més demores i cal aplicar amb urgència els acords subscrits per la Generalitat i l’Estat Espanyol”, ha matisat. Així mateix, el conseller també ha destacat, l’intercanvi d’informació i el treball conjunt mitjançant els organismes internacionals de cooperació policial (Oficina Central Nacional de INTERPOL, Unitat Nacional de EUROPOL o la Oficina SIRENE).
 
 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments
 
El conseller ha explicat que un dels objectius prioritaris d’aquest Departament per la legislatura és posar al dia les mancances del Cos de Bombers de la Generalitat per “fer més professional i eficient la gestió integral de les emergències”.
 
Sóc molt conscient de les necessitats a les que hem de donar resposta. Les he pogut comprovar aquestes primeres setmanes en les que he visitat i escoltat molts bombers durant les visites que he anat fent al del territori. Els comandaments també m’ho han traslladat, i sé que la gestió del dia a dia es fa feixuga, però els he de dir que aquest govern està disposat a treballar per revertir la situació”, ha dit.
 
El conseller ha explicat que les necessitats i les mancances ja van ser recollides i aprovades al Pla Estratègic de la Direcció General per al període 2017-2022, aprovat per Acord de Govern de 27 de setembre de 2016. “Son unes mancances que no admeten més demores”, ha matisat.
 
Així, d’acord amb el Pla, Buch ha fet referència a les mancances actuals i les previsibles a curt termini com el desplegament de forma integrada de tot el personal necessari a la DGPEIS, incloent-hi el cos de Bombers, els funcionaris de cossos generals de l’Administració i els contractats laborals planificant les noves convocatòries de personal necessàries, les necessitats en relació al nombre de dotacions, tipologia i distribució de mitjans, proveint en 6 anys la renovació de tota la flota de vehicles cedits i de propietat i la incorporació dels vehicles necessaris tenint en compte les futures necessitats.
 
Pel que fa al vestuari i al material operatiu necessari s’estudien i es quantifiquen necessitats actuals i futures, abordant-se la renovació i el manteniment dels equips de respiració autònoma, equips d’excarceració, material divers tant dels bombers generalistes com dels especialistes i material fungible. I en relació al vestuari, el pla recull la planificació per donar resposta a la necessitat que tot el personal disposi del vestuari adient per a les funcions que té encomanades, amb la renovació i manteniment de l’equip de protecció individual industrial i la renovació i manteniment del vestuari i altres peces.
 
I també es té en compte la renovació i manteniment de les infraestructures de la Direcció General per mantenir-les en un estat correcte d’ús i habitabilitat. Per donar una resposta operativa a les emergències, el cos de Bombers i els bombers voluntaris estan distribuïts pel territori en 73 parcs de bombers professionals i 77 parcs de bombers voluntaris.
 
 
Direcció general de Protecció Civil
 
Pel que fa a la Direcció General de Protecció Civil, el conseller aposta per l’adequació d’aquest servei davant les noves amenaces de marcat caràcter transnacional, com el terrorisme, les pandèmies o les derivades del canvi climàtic que generen noves necessitats de servei.
 
I, en relació a les diferents característiques dels municipis catalans que són incompatibles amb solucions homogènies, el conseller ha dit que “volem anar cap a un model adaptat a les diferents necessitats locals reforçant el rol de suport de la Generalitat als municipis, amb presència sobre el terreny, en el cas d’emergències, de tècnics especialitzats”. A més, també ha exposat que el voluntariat de protecció civil també ha de rebre l’acompanyament necessari per col·laborar en aquestes noves necessitats en el nivell local.
 
Per aconseguir-ho, el conseller ha explicat que es posarà sobre la taula “el desenvolupament d’un nou model de Planificació Municipal de Protecció Civil.
 
El conseller també preveu desenvolupar una estratègia d’atenció psico-social a la població en grans crisis i emergències, buscant la implicació de tota la ciutadania i identificar, avaluar i monitoritzar els factors socials vinculats a les emergències, i desenvolupar estratègies per reduir al màxim el risc.
 
 
Servei Català de Trànsit
En relació a l’accidentalitat, el conseller Buch ha fet referència “al repunt de la mortalitat que estem vivint a les carreteres del nostre país, un repunt que no ens podem permetre, un repunt que no ens volem permetre i que per això treballarem sense descans per buscar els mecanismes que posin fe a aquesta realitat”.
Per Acord de Govern del 14 de gener de 2014, es va aprovar el Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020 que estableix com a objectiu prioritari la reducció del 50% de víctimes mortals respecte del 2010, amb l’horitzó de l’ambiciós objectiu a l’any 2050 de cap víctima mortal ni ferit greu amb seqüeles permanents a Catalunya (visió zero).
D’altra banda, el Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat per Acord de Govern de 27 de juny de 2017, concreta les accions a desenvolupar en aplicació dels objectius estratègics i fixa una reducció del 45% de víctimes mortals respecte el 2010 a la finalització del període d’aplicació del Pla.
 
En el període des de l’1 de gener fins el 26 de juny de 2018, s’ha produït un increment del 27,6% dels accidents mortals i un increment del 38,1% de les víctimes mortals respecte el mateix període del 2017. “Donat aquest increment de l’accidentalitat amb víctimes mortals, centrarem els esforços del SCT en dur a terme totes les mesures necessàries de minimització de l’accidentalitat”.
 
A més, el conseller ha destacat que des del Departament d’Interior es demanarà més coresponsabilitat a la ciutadania per prevenir l’accidentalitat i que es preveu fer un anàlisi de les reincidències que comporten un elevat risc d’accidentalitat. Per últim, ha afegit que s’utilitzaran els mecanismes de control necessaris i més adequats.   
 
Totes aquestes mesures, queden emmarcares en la tasca de planificació del SCT, que inclou l’estratègia de seguretat viària 2021-2030 en funció dels objectius que marqui la Unió Europea, i també l’elaboració del nou Pla de Seguretat viària 2020-2022.  
 
Direcció General d’Administració de la Seguretat.
 
En aquest àmbit, el titular d’Interior ha definit les actuacions concretes, que passen per “l’elaboració d’un Pla Integral Contra les Agressions Sexuals, que preveuun protocol d’actuació als espais privats d’oci, la revisió de la normativa per garantir la formació del personal, l’elaboració de material audiovisual i de suport, o la formació”.
 
Les agressions sexuals a dones i joves, ens porta a no dubtar a l’hora donar resposta des de l’àmbit de la seguretat per prevenir que es produeixin aquests fets, i a actuar de la manera més ràpida quan malauradament es produeixin sense escatimar ni un esforç ni un actor que amb la seva tasca pugui contribuir a evitar-los”, ha dit el conseller.
 
Buch també ha explicat que es preveu la prevenció, detecció i gestió dels incidents relacionats amb l’odi i la discriminació, desenvolupada per la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra, i en la qual “hi volem incloure la resta d’actors del sistema de seguretat pública: policies locals, seguretat privada o altres actors com els controladors d’accés”, i la creació d’eines per homogeneïtzar l’acció conjunta de les policies locals i donar suport als ajuntaments.
 
El conseller, que ha explicat que “per a construir un sistema de seguretat amb la màxima robustesa, cal sumar esforços i coordinar tots els esforços”, s’ha referit com a peça clau a la Policia de Catalunya, que s’articula mitjançant la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i els 215 cossos de policia local.
 
També és important, ha remarcat, adoptar mesures que permetin reforçar el sistema de seguretat pública de Catalunya i avançar en l’àmbit de la prevenció, complementant l’activitat policial mitjançant la coordinació i intercanvi d’informació amb el sector de la seguretat privada que a Catalunya l’integren 13.965  vigilants de seguretat, 365 detectius privats, 269 guardes rurals, 64 caps de seguretat, 391 empreses de seguretat amb interessos a Catalunya, 214 departaments de seguretat, 125 centres de formació.
 
Per últim, el personal de control d’accés són una peça clau, i actualment a Catalunya consten habilitades més de 14.000 persones. Per tant, el Departament pretén integrar-los en aquelles estratègies de seguretat que siguin de l’àmbit dels espectacles públic i les activitats recreatives.
 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 
Respecte a l’Escola de Policia, les prioritats són donar servei als d’alumnes del Curs de Formació Bàsica de Policia (CFBP 2018/19) i ampliar els aspectes de cooperació internacional de l’Escola, especialment en l’àmbit Europeu.
 
Respecte a l’Escola de Bombers i Protecció Civil, té establert un programa de treball a mig i llarg termini. A partir de programacions anuals conforma un full de ruta per fer possible la introducció de noves metodologies formatives i, de noves eines tecnològiques per avançar en la millora de la qualitat de la formació. Entre els projectes o iniciatives més destacables per assolir aquests objectius hi trobem, el mètode de classe inversa en el disseny dels cursos, la implantació d’entorns d’aprenentatge basats en simulacions per ordinador, la creació de nous escenaris de formació pràctica i la consolidació de l’àrea de recerca.
 
I, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, es preveu acabar de desenvolupar i perfeccionar el pla d’estudis complert del Grau en Seguretat, amb les pràctiques, la mobilitat internacional i la borsa de treball pels alumnes. A la vegada, impulsar els projectes de recerca que connectin el món professional amb l’universitari.
 
Direcció de Serveis
 
En relació a l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat, la xarxa de radiotelecomunicacions d’emergència i seguretat de Catalunya, propietat de la Generalitat de Catalunya, que aplega els cossos de seguretat i els gestors d'infraestructures de Catalunya, es preveu seguir millorant la cobertura i el servei amb l’objectiu de servir a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la seguretat i les emergències, millorant el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit.
 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya (CAT 112)
D’aquest servei, el conseller ha destacat la bona percepció que en té la ciutadania, així segons l’Enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya el 92,6% dels ciutadans enquestats valoren com a “Bé” i “Molt Bé” l'atenció rebuda per part del telèfon d'emergències 112.
Aquesta opinió favorable ens dóna impuls per ampliar els serveis amb nous projectes que apostaran pel desenvolupament de plataformes digitals innovadores amb l’objectiu de reduir el temps de resposta dels cossos operatius davant de totes les necessitats, i especialment d’aquelles provinents de col·lectius més vulnerables”, ha conclòs.