EMC

INDÚSTRIA

L'ocupació industrial creix per quart any consecutiu i al ritme més alt des d'abans de la crisi

Segons l'Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2017, les exportacions van créixer al ritme més alt des del 2011

query_builder   2 juliol 2018 13:07

event_note Nota de premsa

INDÚSTRIA

L'ocupació industrial creix per quart any consecutiu i al ritme més alt des d'abans de la crisi

Segons l'Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2017, les exportacions van créixer al ritme més alt des del 2011


  • L’Índex de Producció Industrial (IPI) va registrar la taxa més elevada des del 2010
 
  • La inversió industrial total va créixer un 12% i la previsió per al conjunt de l’any 2018 és d'un increment del 13,4%, el més alt des del 1996
 
  • Atès l’elevat creixement de la indústria, el seu pes sobre el total de l’economia catalana va passar del 21,1% del 2016 al 21,4% del 2017
 
  • L’informe ha estat presentat avui per la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la directora general d’Indústria, Matilde Villarroya
 
L’ocupació industrial va augmentar un 2,9% l’any 2017, cosa que suposa el quart any consecutiu de creixement i al ritme més alt des d’abans de la crisi. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2017 que han presentat avui la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i la directora general d’Indústria, Matilde Villarroya.
 
De l’informe s’extreu la conclusió global que el 2017 va ser un molt bon any per a la indústria catalana ja que els principals indicadors van mostrar els millors resultats dels darrers anys. A banda de l’ocupació, les exportacions van créixer al ritme més alt des del 2011 i l’Índex de Producció Industrial va registrar la taxa més elevada des del 2010. Atès l’elevat creixement de la indústria, el seu pes sobre el total de l’economia catalana va passar del 21,1% del 2016 al 21,4% del 2017.
 
En aquest sentit, la consellera ha destacat “que el 2017 va ser un bon any per a la indústria catalana, gràcies a un impuls considerable de les exportacions, i que, com a resultat, es va crear ocupació al ritme més alt des d’abans de la crisi”. Chacón també ha avançat l’evolució del sector en el 2018 i ha assegurat que “la tendència que apunta és positiva”.
 
Pel que fa a les exportacions catalanes, l’any passat van augmentar un 8,7% interanual, la taxa més alta des del 2011. Segons el nivell tecnològic, el grup que més va créixer va ser el de nivell mitjà baix (plàstics, productes metàl·lics, materials de construcció,...), amb un 27,9%, però també cal destacar l’augment del grup de nivell tecnològic alt (productes farmacèutics, electrònica, informàtica,...) que, amb un 9,0%, supera el del conjunt de les exportacions.
 
Pel que fa a la distribució geogràfica, destaca que la Unió Europea (sobretot França, Alemanya i Itàlia) és la principal zona de destinació (64,9%) de les vendes a l’exterior. Les exportacions als Estats Units, que representen un 3,7% del total, van destacar el 2018 pel seu creixement interanual (21,2%).
En el cas de les importacions, van créixer un 8,3% com a conseqüència del bon ritme de l’activitat industrial. Geogràficament, la UE també és la principal zona d’origen de les importacions (57,0%).
 
Els principals indicadors industrials són positius durant el 2017
 
El bon comportament del sector exterior ha afavorit que els principals indicadors industrials presentin dades positives durant el 2017. En aquest sentit, l’Índex de Producció Industrial (IPI) va experimentar un creixement interanual del 3,7% el 2017, el més alt des del 2010. Aquesta recuperació de la producció va ser vuit dècimes superior a la que es va produir al conjunt d’Espanya (2,9%) i set dècimes superior a la de la zona euro (3%).
 
Com a conseqüència d’això, en termes de Valor Afegit Brut (VAB), la indústria va ser el sector més dinàmic, amb un creixement del  4,9%, enfront del 3,4% del conjunt de l’economia catalana.
 
La inversió industrial total va créixer un 12%, segons l’Enquesta d’Inversió Industrial, un increment realment notable en comparació amb el 2,9% del 2016 i que posa de manifest que ens trobem en una fase expansiva del cicle econòmic. Cal destacar que per al conjunt de l’any 2018 es preveu un augment del 13,4%, el més alt des del 1996.
 
Com s’ha citat anteriorment, aquesta solidesa de l’activitat industrial i de la inversió va tenir novament conseqüències positives sobre el mercat de treball. L’ocupació industrial, mesurada pels afiliats a la Seguretat Social, va augmentar un 2,9%, fet que va suposar el quart any consecutiu de creació d’ocupació i el ritme més alt des d’abans de la crisi.
 
L’índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya va experimentar un augment mitjà del 4,3% durant el 2017, després de tres anys de caigudes.
L’única dada que no està aparentment alineada amb el cicle econòmic expansiu del 2017 són els fluxos d’inversió amb l’exterior, tant d’entrada com de sortida. Pel que fa a la inversió estrangera, la de caràcter industrial va caure un 27,1% amb relació al 2016 i va representar el 36,4% del total d’inversions estrangeres a Catalunya i un 15,8% de les inversions estrangeres industrials a Espanya.
 
No obstant això, per tal de superar la volatilitat que caracteritza els fluxos d’inversió amb l’exterior, cal comparar les dades amb les mitjanes quinquennals: es pot observar a les taules que la inversió estrangera (tant la industrial com la total) té una evolució creixent en els darrers dos quinquennis. En concret, la inversió estrangera de caràcter industrial en el quinquenni 2013-2017 va ser en mitjana superior en un 23% a la del quinquenni anterior.
 
 
 
Accediu a l’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2017 aquí:  http://empresa.gencat.cat/industria/informe

 
 
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes:
 
A Twitter:  @empresacat
 

1  

Imatges

Foto de presentació de l'Informe

Foto de presentació de l'Informe 124

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa amb gràfics

Nota de premsa amb gràfics
PDF | 121

Presentació Informe Anual Indústria

Presentació Informe Anual Indústria
PDF | 866