El Govern aprova la memòria per a la modificació de la Llei de simplificació administrativa

Llum verda a la memòria per a la modificació de la Llei de simplificació administrativa

Permetrà agilitar i millorar l'eficiència en la tramitació de l'activitat econòmica a Catalunya

query_builder   3 juliol 2018 15:03

event_note Nota de premsa

Llum verda a la memòria per a la modificació de la Llei de simplificació administrativa

Permetrà agilitar i millorar l'eficiència en la tramitació de l'activitat econòmica a Catalunya


 
  • Amb la reforma de la Llei es vol impulsar la tramitació unificada, de manera que les empreses només hauran d’aportar les seves dades administratives un únic cop, amb independència de l’Administració amb què s’hagin de relacionar en un futur, ja sigui la Generalitat, l’Administració estatal o la local
 
  • Una altra de les novetats serà un espai privat de l’empresa dins el portal electrònic Canal Empresa, molt més dinàmic, que pugui servir com a panell de control de l’empresa per conèixer tota la seva activitat administrativa (en els tres nivells d’administració: estatal, autonòmic i local), les dades que l’Administració té i gestionar l’estat de cadascun dels seus tràmits
 
  • La reforma de la Llei també vol ampliar el seu àmbit d’actuació a activitats econòmiques de nova aparició per tal que tinguin un tractament administratiu consensuat amb els diferents ajuntaments que aporti seguretat jurídica a les empreses
 
 
El Consell Executiu de Govern ha aprovat la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, donant resposta a la demanda de la ciutadania en agilitat i eficiència en la tramitació d’una activitat econòmica a Catalunya.
 
Segons recull la memòria, la proposta de modificació de Llei de simplificació administrativa —proposada pel Departament d’Empresa i Coneixement— suposa un pas endavant en el procés de simplificació iniciat pel Govern l’any 2011 i que va culminar amb l’aprovació de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, i amb els 2 plans d’acció de la Finestreta Única Empresarial (FUE) impulsats pel Govern en els períodes 2011-2014 i 2015-2017.
 
Un dels principals aspectes que aborda la proposta de reforma de la llei és la tramitació unificada com a procés administratiu que permetrà a les empreses haver d’aportar les seves dades administratives un únic cop. Aquestes dades perduraran en el temps per als tràmits futurs que hagi de fer l’empresa, amb independència de l’Administració amb la qual s’hagi de relacionar més endavant (ja sigui la Generalitat, l’Administració estatal o la local). En el cas que l’empresa s’hagi relacionat anteriorment amb la Generalitat, aquestes dades simplement hauran de ser validades per l’empresari, sense que hagin de ser novament introduïdes. Aquesta tramitació unificada representarà una millora important tant en la reducció de les càrregues administratives sobre les empreses, com en l’eficiència dels recursos destinats per part de l’Administració.
 
La proposta de modificació també regula un espai privat de l’empresa dins el portal electrònic Canal Empresa, molt més dinàmic i redissenyat per aquest usuari final, que pugui servir com a panell de control de l’empresa per conèixer tota la seva activitat administrativa (en els tres nivells d’administració: estatal, autonòmic i local), les dades que l’Administració té i gestionar l’estat de cadascun dels seus tràmits, i alhora poder visualitzar i gestionar totes les notificacions que l’Administració li ha traslladat.
 
Així mateix, la reforma de la Llei vol ampliar el seu àmbit d’actuació a activitats econòmiques de nova aparició —com per exemple, els scape room, assenyala la memòria— per tal que tinguin un tractament administratiu consensuat amb les diferents administracions locals, que aporti seguretat jurídica a les empreses i una gestió més eficient dels recursos a les administracions.
 
Així mateix, un altre dels objectius de la reforma de la Llei de simplificació administrativa és adequar-se a la normativa bàsica estatal de procediment administratiu (Llei 29/2015 i Llei 40/2015) i completar el règim sancionador.