El Govern publica les bases de la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per entitats locals

Els projectes han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

query_builder   6 juliol 2018 07:59

event_note Nota de premsa

El Govern publica les bases de la segona convocatòria d'ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a projectes impulsats per entitats locals

Els projectes han de tenir com a objectius afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

  • Aquesta convocatòria d’ajuts està dotada amb 37 milions d’euros i es publicarà el mes de setembre
El Govern, a través del Departament de Presidència, ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases reguladores de la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 per projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos. La convocatòria d’ajuts es publicarà el setembre i està dotada amb 37 milions d’euros. Els ajuts estan destinats a cofinançar fins a un 50% els projectes de diputacions, consells comarcals i ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya, excloent l’Ajuntament de Barcelona, que gaudeix d’un conveni de col·laboració específic amb la Generalitat de Catalunya en el marc del FEDER. 
 
Aquesta convocatòria de subvencions del FEDER fa referència als eixos 4 i 6 del programa operatiu d’aquests fons que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. Pretén ser una bona eina per promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural, amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica. En l’eix 4 s’emmarquen projectes de  foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6 s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes  de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic. De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4 i 28,5 milions seran per l’eix 6.
 
Els projectes participants no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener del 2014 i han d’estar executats i pagats abans del 31 de desembre de 2021. Les entitats locals que vulguin optar han de presentar un pressupost amb una despesa mínima d’1 milió d’euros i màxima de 4 milions. Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants no poden presentar més d’una sol·licitud per eix d’actuació.
 
Les sol·licituds s’avaluaran en concurrència competitiva, tal com marca la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els criteris de valoració garanteixen la transparència i la no discriminació, el respecte i la promoció dels principis transversals del programa operatiu del FEDER 2014-2020. Per a la selecció de projectes es constitueixen dues comissions tècniques de valoració, una per a cadascuna dels eixos als quals fa referència la convocatòria, presidida pel secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran. La Direcció General d’Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats locals interessades mitjançant la publicació a la plataforma EACAT per administracions.