El nou ens, que gestionarà la xarxa d'abastament d'aigua en alta per a 4,5 milions d'habitants, reforçarà el control públic i la democratització social a través de la participació ciutadana

El Govern impulsa la creació de la nova empresa ATL pública

El nou ens, que gestionarà la xarxa d'abastament d'aigua per a 4,5 milions d'habitants, reforçarà el control públic i la democratització a través de la participació ciutadana

query_builder   17 juliol 2018 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa la creació de la nova empresa ATL pública

El nou ens, que gestionarà la xarxa d'abastament d'aigua per a 4,5 milions d'habitants, reforçarà el control públic i la democratització a través de la participació ciutadana

  • El Govern també anul·la l’increment de l’11,88% de la tarifa d’ATL per al 2018
 
     
El Govern ha aprovat avui el Decret llei per a la creació del nou ens públic que gestionarà la xarxa d’abastament d’aigua del sistema Ter-Llobregat. Amb aquest Decret llei es crea l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) com un operador que gestionarà el servei públic consistent en la producció i subministrament d’aigua potable per abastar a una població de 4,5 milions d’habitants mitjançant les instal·lacions titularitat de la Generalitat.
 
Es tracta d’un gestor directe que adopta la forma d’entitat de dret públic i que estarà controlat tant per la Generalitat com per la ciutadania. Aquest control de l’operador es detalla en els següents punts:
 
·       Estarà adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, en tant que òrgan competent en matèria d’aigües.
 
·       Estarà sotmès, igual com la resta d’operadors que proveeixen aquest servei mitjançant altres instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, al control i la supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la seva condició d’administració hidràulica de Catalunya i d’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d’aigües.
 
·       El consell d’administració estarà integrat de forma exclusiva per representants dels departaments de la Generalitat amb competències en relació amb el cicle de l’aigua. Així, hi estaran presents els departaments amb competències en matèria de salut, d’administració local, d’economia i d’aigua.
 
·       Es modificarà la composició del Consell de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat i s’hi inclouen dos vocals en representació de la ciutadania.
 
La nova ATL pública començarà a funcionar (un cop convalidat el Decret llei pel Parlament de Catalunya) tan bon punt estigui constituït formalment i nomenat el seu consell d’administració, per bé que la plena operativitat no es produirà fins al moment de la liquidació final del contracte anul·lat. En qualsevol cas, es pretén que això sigui al més aviat possible i com a data límit abans de l’1 de gener de 2019.
Un dels objectius prioritaris del nou consell d’administració, un cop iniciï la seva tasca, serà analitzar i prendre les decisions pertinents per garantir la viabilitat i l’estabilitat financera del nou ens púbic d’abastament.
 
Reforç del control públic i més participació
 
La creació de la nova empresa ATL reforçarà el control públic i la democratització social a través de la participació ciutadana, atès que amplia la composició dels seus òrgans (consell de xarxa) per incorporar una representació més àmplia dels diferents usuaris i usos de l’aigua. Per això, aquestes dues noves vocalies que es creen en representació de la ciutadania seran designades, l’una per l’organització social més representativa d’entre les entitats de defensa dels consumidors i, l’altra, d’entre les entitats ecologistes més representatives dins de l’àmbit territorial de la prestació del servei d’abastament d’ATL.
 
Fre a l’increment de la tarifa
 
El Decret llei inclou també les mesures que permeten anul·lar l’increment de l’11,88% de la tarifa d’ATLL que es va haver de tramitar per al 2018 en aplicació del plec de la concessió anul·lada. Així, el Decret llei estableix que des de l’1 de gener de 2018 i fins que no s’aprovi la nova tarifa aplicable per part del nou ens públic l’increment de la tarifa serà exactament el mateix que es va aplicar el 2017, és a dir, zero.
 
Finalment, el Govern també ha aprovat la creació de la Comissió Assessora en el procés de liquidació de l’antic ens d’abastament, que estarà integrada per representants dels departaments de la Presidència, d’Economia, i de Territori i Sostenibilitat, responsable de la liquidació final del contracte.
 
Servei garantit
 
Mentre es resol la liquidació, la fins ara empresa concessionària està obligada a mantenir la prestació del servei amb les mateixes condicions i estàndards de qualitat que establia el plec d’adjudicació. La resolució del contracte ja va ser comunicada a l’empresa tot just entrar el nou Govern.