MinIN2016

Estadística sobre innovació a les empreses 2016

El sector industrial concentra el 67% de la despesa en innovació tecnològica a Catalunya l'any 2016

query_builder   23 juliol 2018 10:34

event_note Nota de premsa

Estadística sobre innovació a les empreses 2016

El sector industrial concentra el 67% de la despesa en innovació tecnològica a Catalunya l'any 2016

La despesa en innovació tecnològica de les empreses amb seu a Catalunya de 10 ocupats o més ha estat de 3.209,7 milions d’euros l’any 2016, xifra que representa el 2,1% del seu volum de negoci, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El 95,4% d’aquesta despesa correspon a activitats d’innovació tecnològica dutes a terme a Catalunya. La despesa arriba als 3.367,2 milions d’euros si es comptabilitza la despesa a Catalunya de totes les empreses que hi desenvolupen innovació tecnològica, amb independència d’on s’ubica la seu social.
 
El 67,2% del total de despesa en innovació tecnològica a Catalunya es concentra en la indústria, mentre que els serveis comptabilitzen el 32,2%. La despesa en innovació feta per l’agricultura i la construcció és, en volum, poc significativa.
 
La principal activitat d’innovació tecnològica a Catalunya l’any 2016 és l’R+D interna, que representa un 50,3% de la despesa realitzada en IT, seguida de l’adquisició d’R+D (R+D externa), amb un 22,5%, i l’adquisició de maquinària, equips, maquinari o programari avançats i edificis destinats a la producció, amb un 16,7%. De les empreses que han realitzat activitats d’R+D interna, un 80,8% ho ha fet de manera contínua i un 19,2% de manera ocasional.
 
El nombre d’empreses amb establiments a Catalunya que han realitzat activitats d’innovació tecnològica el 2016 és de 3.602, xifra que baixa a 3.408 si només es comptabilitzen les empreses que hi tenen la seu social. La distribució per sectors d’activitat mostra que el pes de la indústria i els serveis en nombre d’empreses innovadores és molt similar (48,8% i 47,8%, respectivament).
 
Intensitat d’innovació tecnològica
Les empreses amb seu que han realitzat innovació tecnològica a Catalunya el 2016 representen el 12,1% del total d’empreses amb seu. En el cas de la indústria aquest percentatge s’eleva a una de cada quatre empreses (26,4%), mentre que a la resta de sectors no arriba al 9%. Aquest percentatge assoleix el seu valor màxim en les empreses de 250 ocupats o més, i és del 39,8%.
 
El percentatge que representa la despesa en activitats d’innovació tecnològica sobre el volum de negoci ha estat del 2,1% en les empreses innovadores de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya. Destaca la intensitat d’innovació al sector de l’agricultura (2,54%) i la indústria (2,48%).
 
Impacte econòmic dels productes nous o millorats
Les empreses que han fet algun tipus d’innovació de producte en el període 2014-2016 atribueixen el 44,8% del seu volum de negoci a aquestes innovacions de béns o serveis nous o millorats.
 
Empreses EIN
El percentatge d’empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya que han dut a terme innovació tecnològica en els darrers tres anys (període 2014-2016) és del 14,3%. Aquest percentatge augmenta fins al 16,2% quan s’inclouen les empreses que tenen innovacions en curs o abandonades (que, junt amb les tecnològicament innovadores, integren les empreses EIN) i arriba al 49,2% en les empreses que tenen 250 o més ocupats.
 
El 19,0% de les empreses EIN han rebut suport financer públic a través de préstecs, subvencions o altres mitjans, per dur a terme activitats d’innovació tecnològica, procedent de les administracions autonòmiques, locals o de l’administració de l’Estat, així com de la Unió Europea. En el cas de les empreses grans aquesta dada arriba al 30,8%.
 
Els objectius principals que persegueix la innovació tecnològica realitzada per aquestes empreses al llarg del període 2014-2016 se centra en algun aspecte relacionat amb els productes (63,5%)  i amb els processos (49,2%). Entre els objectius orientats als productes, destaquen assolir una major qualitat de béns o serveis (41,9%) i ampliar la gamma de productes (40,1%). Pel que fa als objectius orientats a processos, els principals són adquirir una major flexibilitat en la producció o la prestació de serveis (35,1%) i una major capacitat per produir o prestar els serveis (33,8%).
 
Factors que dificulten la innovació tecnològica o influeixen en la decisió de no innovar
El 29,3% de les empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya considera que darrera de les dificultats que han tingut per fer activitats d’innovació tecnològica en el període 2014-2016 hi ha algun factor relacionat amb el cost: cost massa elevat de la innovació (22,1%), falta de fons en l’empresa o grup d’empreses (19,3%) o falta de finançament de fonts exteriors a l’empresa (14,8%).
 
D’altra banda, el 34,0% de les empreses considera que el principal factor per no innovar és no tenir-ne motius, bé a causa d’innovacions anteriors (10,3%) o per manca de demanda d’innovació (28,5%).
 
Innovació no tecnològica
En el període 2014-2016, 7.933 empreses de 10 ocupats o més amb seu a Catalunya han realitzat innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització), xifra que representa el 28,1% del total. Aquest percentatge s’eleva fins al 48,3% en les empreses de 250 o més ocupats

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 116

Taules

Taules
XLSX | 31